Artikel 1 Cassiopeia

Artikel 1 Cassiopeia

Cassiopeia er en stor fritids-ungdomsklub i Frederiksberg kommune med over 700 medlemmer og 30 pædagoger.

 Af Pia Vingaard, Klubleder

’Vi har de sidste tre år udviklet på klubbens pædagogik og på understøttende undervisning. Vi har udviklet mål for den understøttende undervisning og betragter i dag understøttende undervisning som et vigtigt fag i folkeskolen. Vi kan se, hvordan klubbens pædagoger arbejder målrettet med mål og principper for understøttende undervisning og som klubleder oplever jeg en større efterspørgsel på, at mine pædagoger indgår i skolen.

Igennem de sidste tre år har også vi har haft næsten halvdelen af vores pædagoger igennem MILIFE grunduddannelsen KEND DIG SELV, og det har givet et væsentligt bidrag til vores måde at formidle den understøttende undervisning på.

Trivsel og dannelse er blevet et eftertragtet fokus i kommunens skoler, og det glæder mig. Det er jo netop her mine pædagoger har deres spidskompetencer. Vi ønsker nu at gå et skridt længere og give vores pædagoger endnu mere viden. Derfor uddanner vi alle vores pædagoger i endnu et af MILIFEs kurser HER ER JEG samtidig.

Ved at alle vores pædagoger deltager sammen, kan vi bruge kurset som en faglig løftestang til at skabe en tydelig strategisk retning for det pædagogiske arbejde med børn og unge.
Vi tror, at det kan give endnu et lag til vores faglighed, også i klubben. Derudover forventer jeg, at pædagogerne bliver inspireret og tilegner sig nye kompetencer, så de i fællesskab, kan danne rammen for børn og unges dannelse og trivsel samt styrke de unge i deres udvikling på vej til voksenlivet’.