Artikel 3 Stærke Fællesskaber i Odense

Artikel 3 Stærke Fællesskaber i Odense

Stærke fællesskaber og dannelse i sociale og personlige kompetencer mod kriminalitet

Odense Kommune vil banderne til livs med MILIFE


Dannelse i sociale og personlige kompetencer

I perioden fra august 2018 til juni 2019 underviser UngOdense og SSP Odense i ’Det Gode Ungdomsliv’ i MILIFE i led i en målrettet indsats for at bremse de unges risiko for at blive fødekæde for kriminalitet og bandeaktivitet.

Odense byråd pegede således i 2018 på fire lokalområder til projektet, og seks skoler har valgt, at alle elever på deres 6. årgang deltager i pilotprojektet Stærke Fællesskaber for Alle.

’Vi ved, at et styrket fællesskab er et af de stærkeste midler til at afholde børn og unge fra at søge mod problemskabende ungegrupperinger og kriminalitet. Hvis man som ungt menneske oplever at være i gode fællesskaber og samtidig får kendskab og tillid til egne muligheder og kompetencer, så fravælges de negative fællesskaber i højere grad’, udtaler Marlene Maribel Hannibal Møller fra UngOdense,
Eleverne undervises i, hvordan de kan styrke de positive fællesskaber og udvikle deres sociale og personlige kompetencer. Derudover sættes der fokus på de børn, der har behov for vejledning og hjælp til at blive en del af fællesskabet i fritids- og foreningslivet.

Temaer i Stærke Fællesskaber for Alle sigter fx på, at eleverne:

• bliver klogere på sig selv gennem en afklaring af egne værdier, motiver, drømme og styrker deres selvværd.
• arbejder med forståelse af egen adfærd gennem temaer som mindset, styrker, kommuniktion, kropsprog, roller, venner og grupper.
• sætter fokus på egne mønstre, læringsstile, tænkestile, konflikthåndtering og personlige negative strategier, der ofte står i vejen for at kunne lære og indgå i samarbejde og fællesskaber.

Personlig udvikling gør de unge stærkere

Når unge lærer sig selv bedre at kende, gør det dem stærkere, så̊ de bedre kan forfølge deres mål. De bliver dygtige i skolen og til deres fritidsaktiviteter.

Resultaterne taler for sig selv

Vi lærer så mange nye ord

Eleverne på Abildgårdskolen er halvvejs gennem MILIFE, og allerede nu kan eleverne selv mærke effekterne.
“Det har været sjovt, godt og spændende, og så har vi lært mange nye ord, hvad de betyder og hvad man kan bruge dem til. Vi har lært ord som komfortzone, grundindstillinger og fastlåst og udviklende mindset.”
Sådan siger Nadre, Ahmed og Abdullahi, der alle går i 6.a, om det at blive undervist i Stærke Fællesskaber for Alle.

Nadre, Abdullahi og Ahmed går i 6. klasse på Abildgårdskolen, Odense

”Vi har lært, at et fastlåst mindset er negative ting, man siger til sig selv, og et udviklende mindset er positive ting om sig selv. Vi har også lært at alle mennesker er forskellige, unikke og gode nok”.
Måden, de bliver undervist på, er også anderledes end det, de er vant til.
”I skolen lærer vi ikke så meget om hinanden. Der lærer vi almindelige fag, men når vi kommer over til MILIFE, så bliver det sjovere, fordi vi lærer hinanden at kende, og fordi nogle kommer fra andre klasser, og andre er lige startet i skolen.”
Ahmed og Abdullahi er begge enige om, at undervisningen er både sjov, spændende, brugbar og afvekslende, og at de bruger meget af det, de har lært, særligt i frikvartererne, hvor de har fået et bedre sammenhold både i klassen og til parallelklassen.
Bedre sammenhold i klassen og med parallelklassen
”Det der med at lære hinanden bedre at kende gør, at vi kan lege sammen i frikvateret. Før var drengene og pigerne opdelt, men nu leger vi sammen. Før mødtes vi aldrig med parallelklassen, men nu er vi alle sammen på kryds på tværs. Både pigerne, drengene og parallelklassen.”
Nadra mener tilmed, at undervisningen har hjulpet på konflikterne: ”Vi er blevet meget mere åbne. Sidste år var vi meget uvenner med hinanden, nogle kom op og slås med hinanden, og andre gad ikke tale sammen. Nu har vi et langt bedre sammenhold i klassen.”


Denne øvelse med ænder giver de unge et indblik i, at vi alle er forskellige og unikke.

Det rammer lige ned i et behov for vores skole

Habla og Mette, to klasselærere på 6. årgang fra Rosengårdskolen, er ikke i tvivl om, at projektet rammer ned i et stort behov, som skolen har efterspurgt i længere tid.
”Da vi blev præsenteret for projektet, tænkte vi yes! For dette betød adgang til hjælp for nogle af vores mest sårbare elever i vores klasser. Der må være nogen, der har hørt vores råb om hjælp, og dette projekt giver os adgang til ekstra ressourcer, som klasserne har brug for”.
De mener begge, at den tidlige indsats er vigtig, og at det er godt, at projektet har 6. klasserne som målgruppe.
”Med hjælp mener vi også forbyggende arbejde, så eleverne bliver mere bevidste om sig selv, deres roller, personlige grænser og det at kunne sige nej. De er jo i en alder, hvor de presser hinanden til forskellige ting og kan påvirke hinanden negativt. Vi har endnu ikke nogen på 6. årgang, der befinder i en dårlig løbebane, men vi kunne godt forestille os, der er et par stykker, der på længere sigt kunne rode sig ud i problemer, hvis der ikke bliver gjort noget. Derfor er det rigtig godt at starte allerede i 6. klasse”.
Også i forhold til måden, som de unge bliver undervist, er de to klasselærer håbefulde og optimitiske.
”De laver mange lege og øvelser, og det kan eleverne godt lide. Og legene er ikke kun for at have det sjovt, men også for at prøve sig selv af og rykke deres grænser.

Den bog er fantastisk

Det, at de får en bog – HER ER JEG (red.) – er også fantastisk. Det fungerer som en dagbog, hvor de har mulighed for at se deres personlig udvikling, når forløbet er slut. Plakaterne er også noget, de sådan har gået og kigget på og snakket om efter undervisningen. Der er farver, der er tucscher og bøger, så der også er noget til øjnene. Det er noget, eleverne kan lide og tiltrækkes af.”
Mette mener, at der er brug for mere undervisning i personlige og sociale kompetencer. ”Der er meget fokus på elvernes faglige udvikling og knapt så meget fokus på de sociale kompetancer, og det er jo det, eleverne også bliver vurderet på, når de skal vurderes om de er uddannelses-parate. Vi bliver nødt til at have mere af det, og det er noget vi er opmærksomme på.”
Lærernes egen evne til at inkludere begreberne er alfa og omega
Begge lærere mener, at projektet skaber et bånd mellem lærer og elev, og at det er vigtigt fremadrettet at bibeholde en sammenhæng mellem de nye projekter og den daglige skoleundervisning.
”Vi får et fællessprog til eleverne, når vi som lærere er tilstede i projektet. Det er vigtigt for os, at vi fremadrettet vedligeholder og referer til det, eleverne har lært. Hvis ikke vi også er gode til at inkludere begreberne i vores egen undervisning eller engang imellem laver nogle nedslag til, hvad de har lært, glemmer de det, og så har det været spild af tid.”

MILIFE-undervisning på Provstegårdskolen

Undervisningen fortsætter i 2019

Undervisningen fortsætter frem til sommeren for 6. klasserne på de seks skoler. Her er det meningen, at de skal arbejde mere med temaer som følelser, konflikthåndtering, venner og relationer. Undervisningen vil foregå i skoleregi, men samtidig skal de ”øve” sig i deres nye kompetencer ved også at komme i ungdomscentrene, hvor deres fællesskab vil forhåbentligt blive yderligere styrket i fritiden.
De børn, som har brug for ekstra hjælp til at blive inkluderet i en fritidsaktivitet vil få tilbudt et håndholdt forløb af en fritidsvejleder gennem UngOdenses indsats Fritidsvejledning Uden Grænser.


Eleverne på Provstegårdskolen skriver styrker på hinandens rygge