Case 1 Horsens kommune

Case 1 Horsens kommune

'MILIFE omsætter kompliceret psykologisk teori til noget, som de unge kan forstå og forholde sig til og bruge aktivt i deres eget liv.'

Sådan siger Lene Maagaard, der er ansat som pædagogisk konsulent og ungerådgiver i Horsens kommune. Her samarbejder hun bl.a. med fag-faglige lærere i matematik og dansk om de elever, der er erklæret ikke-uddannelsesparate, og hun ved, hvad hun taler om. 

Lene oplever, at nutidens unge – uddannelsesparate eller ej – har mange af de samme udfordringer. Fra sit 9-årige virke som SSP-arbejde har Lene set, hvordan de unges mistrivsel kommer til udtryk uden for skoletiden. I de oplæg, hun har holdt i SSP-regi, har sociale kompetencer, værdier og relationsdannelse altid været naturligt at inddrage i dialogen om det gode ungdomsliv med alt hvad det indebærer af fester, alkohol og kærestesorger. Derfor er det for Lene også selvskrevet, at alle SSP-medarbejdere i kommunen har en MILIFE-uddannelse.

 

MILIFE er en mangelvare

Ifølge Lene er MILIFE en mangelvare i såvel folkeskolen som på ungdomsuddannelserne. Siden hun færdiggjorde sin MILIFE-uddannelsen i 2013, har hun faciliteret MILIFE på valgfagshold i grundskolen. Det har bl.a. haft den positive effekt, at elever, der har manglet relationer på egen skole, har fået muligheden for at danne relationer på tværs af skolerne – og det afhjælper et af de store problemer, som Lene ser, at de unge tumler med i dag: Ensomhed.


Unges ensomhed og andre personlige udfordringer

Foruden ensomheden nævner Lene en lang række udfordringer, som hun ser, at de unge tumler med: Perfektionisme, mangel på sociale kompetencer, mangel på selvværd og selvsikkerhed og præstationsangst. 'Det er nogle meget bløde emner, vil nogen sige. Jeg synes, det er nogle meget hårde emner, vi tager fat i med MILIFE'.

Lene udtaler: 'Det undrer mig, at man ikke underviser i MILIFE på ungdomsuddannelserne. Der er måske en generation, vi har haft fat i de sidste fire-fem år, hvor MILIFE har givet en stor gruppe unge nogle redskaber, de ellers ikke ville have fået. Redskaber, de kan bruge videre på deres ungdomsuddannelse. Det skal vi vedligeholde, og det skal vi udbygge.'

MILIFE gør det komplicerede enkelt

Lene Maagaard er særligt imponeret over, hvordan MILIFE chunker noget meget komplekst ned til noget, man som ung kan forholde sig til: 'Det er jo det, MILIFE kan. Det kan omsætte kompliceret psykologisk teori til noget, som de unge kan forstå og forholde sig til og bruge aktivt i deres eget liv. Eksempelvis positiv psykologi, som mange har skrevet side op og ned om, men med MILIFE har man formået at omsætte til noget, man kan bruge i sit eget liv.'

 

MILIFE en mulig løsning på nogle af de problemer, vi møder i skolen

'Der skal være mere MILIFE. Jeg mærker, når jeg er ude at undervise, at der er nogle helt basale ting, som de digitalt indfødte ikke kan. Nogle færdigheder, der er gået forbi deres næser. De synes, det er grænseoverskridende at holde øjenkontakt og give hånd. At præsentere sig selv. I min generation har man lært det hjemmefra, men det har de ikke. Det har vi måtte træne.'