Case 2 Varde Ungdomsskole

'MILIFE ville gøre en stor forskel for de unge, hvis det blev en fast del af folkeskolen.' 

Unge Koordinator Ulrikke Kalmeyer Bendtson og afdelingsleder Jesper Hartvigsen, begge fra Varde Ungdomsskole, er helt enige: 'Vi mener, at MILIFE bør være på skoleskemaet. Det gør vi, fordi MILIFE udfylder det, som folkeskolens formålsparagraf stk. 2 foreskriver.'

'Indtil MILIFE er at finde på skoleskemaet, ser vi et stort potentiale i at integrere MILIFE i de timer, som Folkeskolereformen stiller til rådighed under betegnelsen understøttende undervisning”, udtaler Jesper, og han fortsætter: ”Hvis man samlede nogle understøttende undervisningstimer sammen, kunne man gøre det til et tilbud for alle. Det er netop noget, der understøtter fag-fagene.

Hvad siger eleverne?

'Det lød til at starte med faktisk lidt kedeligt, men det viste sig at være rigtig sjovt. Det var fedt med samarbejdsøvelserne og med noget mere bevægelse, fortæller Daniel.

Han og Emma var med på det MILIFE-forløbet i de to nye 7. klasser i 2017-18, som Ulrikke og Jesper underviste i, da Emma og Daniel skulle lære deres nye klassekammerater at kende. Da vi spurgte, hvad de fik ud af forløbet med MILIFE, lød svaret prompte: 'Bedre sammenhold! De øvelser vi lavede, gjorde at man efterhånden ikke holdt sig så meget tilbage.'

MILIFE hjalp eleverne i at håndtere den nye klassekonstellation, men den ene uge med MILIFE har også givet dem redskaber, de kan bruge både nu og fremadrettet. 'Vi øvede os også i at give feedback til hinanden, så det der med, at man selv kan tage konflikten – dét hjalp MILIFE også med. Det tror jeg ikke, vi kunne finde ud af ellers', fortæller Daniel og Emma samstemmende.

MILIFE skal på skoleskemaet, for karakterer siger ikke noget om, hvem du er. Med sin erfaring som UU-vejleder forklarer Ulrikke, at en portefølje fra MILIFE vil være et fantastisk redskab for både den unge, forældrene og vejlederne i arbejdet mod at finde det bedste valg for den enkelte elev.

Hun er overbevist om, at MILIFE kan være en støtte i den proces og samtidig bidrage til alt det, som karakterbladet ikke fortæller noget om. ”Det eneste du har, når du går ud af skolen er jo et karakterark. Det siger ikke noget om, hvem du er, dine værdier eller dine præferencer. Hvis man havde en portefølje fra MILIFE gennem 7., 8. og 9. klasse, du kunne have med. Sikke en bevidsthed at have med videre på en ungdomsuddannelse.”