Derfor skal MILIFE på skoleskemaet

Derfor skal MILIFE på skoleskemaet

Vi har altid arbejdet ud fra overbevisningerne, at

 • Viden er bedre end ikke-viden.
 • Personlig kompetenceudvikling er bedre end personlig uvidenhed.
 • Selvindsigt er bedre end ikke-selvindsigt.
 • Uddannelse er bedre end ikke-uddannelse.
 • Personlig balance er generelt bedre end ubalance.
 • Stærke familier og robuste netværk er bedre end udfordrede familier og fragmenterede relationer.

Vi tror også på, at vi ikke står alene med disse overbevisninger. I mange år har vi levet dem ud i vores arbejde som proceskonsulenter med uddannelse i personlig udvikling for ledere og medarbejdere. Ofte har tilbagemeldingen været, at ”bare de havde vidst dette for tyve år siden, så ville de have kunne gøre mange ting anderledes og bedre”. Det er denne viden, vi gerne vil bringe videre til unge mennesker. Hvorfor skal de vente, til de bliver 35+ uden den viden og indsigt, der kunne have gjort mange ting lettere for dem?

 

2. Skoler forbereder dig på jobs, MILIFE forbereder dig på livet

Meget af den måde og det indhold, der stadig undervises på og i, stammer fra en veldefineret verden med en relativt stabil og forudsigelig fremtid. Verden har udviklet sig meget på det sidste, og alligevel anvender skoler mere eller mindre den samme undervisningsform som for 50 år siden. Vi har stadig brug for matematik, sprog og videnskab. Men vi har bestemt lige så meget brug for livskompetencer for, at vi kan lære at håndtere vores liv.

Vi hører tit, at skole spørger eleverne: ”Hvad du vil være, når du bliver stor?” MILIFE spørger de unge, hvilke problemer de vil løse, og hvordan de vil lære sig selv bedre at kende for at kunne finde deres ståsted i en turbulent verden.

Efter dybe kig i krystalkuglerne hos så forskellige parter som Harvard, der forsker i sociale kompetencer, en direktør for en investeringsbank i Hong Kong, danske og udenlandske fremtids- og uddannelsesforskere m.fl., må vi konkludere, at den stabile og forudsigelige hverdag er slut.

Den fremtid er uddannelsessystemerne imidlertid endnu ikke gearede til at hjælpe de unge med at håndtere. Og derfor må skolens rolle forandres til også at rumme mere end traditionel undervisning i traditionelle skolefag. Uddannelsessystemerne er nødt til at ændre sin tilgang fra one size fits all til en individualiseret tilgang – fra faget i centrum til mennesket i centrum.

Blended learning er et eksempel på, at vi bevæger os i en mere individualiseret tilgang til læringsprocesser. Undervisningen i klasseværelserne vil og må ændre sig fra den traditionelle undervisning til også at indeholde fælles refleksionsscenarier og øvelser i problemløsninger, der ledes af facilitatorer (i modsætning til lærere), som kan involvere de unge i at tænke og forstå relevansen af og konteksten for det, de lærer.

 

3. Større mistrivsel og fastlåst restgruppe

Der er mange grunde til, at vi arbejder med MILIFE. Ovenstående er nogle af dem. MILIFE er også sat i verden fordi, der til trods for mange års indsats i skoler og andre institutioner, bliver ved med at være en stor restgruppe, som ikke lykkes med at gennemføre en uddannelse. Dertil kan vi konstatere, at mange – alt, alt for mange – børn og unge decideret mistrives, hvilket bl.a. giver sig udtryk i et uhørt antal unge med depressioner, angst, spiseforstyrrelser, misbrug osv.

Vi deler holdning med Anne-Dorthe Hestbæk, Chef for Børn og Familie, som i 2015 udtalte: ”Det er også i hverdagen, at børns og unges duelighed og modstandsdygtighed til at bakse med livet og dets udfordringer skal rustes og nurses.

Ikke kun ved udvalgte lejligheder i mødet med en behandler […] Vi er allesammen nødt til at blive bedre til at håndtere de unge, der ikke har den mentale neoprendragt på, for der er alt for mange af dem. Derfor er noget nødt til at blive gjort anderledes, og det er en plausibel hypotese, at en del børn og unge mistrives som følge af, at de har svært ved at håndtere den måde, samfundet fungerer på i dag.”

 

4. Individualiseret konkurrence

Størstedelen af de unge, der sidder på skolebænken i dag, kan formodentlig godt droppe tanken om en traditionel karrierevej i en stor virksomhed. Mange typer af funktioner og jobs vil overtages af robotter. Mange vil komme til at arbejde som freelancere i en eller anden form. Allerede i dag arbejder ca. 1/3 på freelance basis, og alt tyder på, at tallet vil stige i de kommende år. Konkurrencen vil flytte sig fra virksomheder til enkeltpersoner. Mange vil angiveligt aldrig få et ”rigtigt” job på fast månedsløn.

Hvis uddannelsessystemet ikke ruster de unge til at kunne klare den individualiserede konkurrence, spiller vi virkelig fallit. MILIFE er med til at klæde de unge på til bedre at kunne forstå og håndtere ikke kun sig selv, men også de dynamikker, der vil præge deres liv fremover.

 

5. Fællesskaber giver adgang til overlevelse

Ingen mennesker er en ø. I en vanvittig kompleks verden kan et menneske ikke klare sig alene. Vi skal blive meget bedre til at lære at håndtere relationer, konflikter og samværet med andre, for sammen kan vi tænke i helheder og hjælpe hinanden. Dagens små mennesker bliver gamle, måske 100 år eller mere.  Det meningsskabende grundlag i deres liv vil være fællesskabet.

 

Derfor har vi brug for at hjælpe de unge med at lære, at

 • Forstå sig selv og andre mennesker.
 • Finde deres styrker og kunne bygge videre på dem.
 • Mestre deres følelser og tanker på den mest konstruktive måde.
 • Opbygge sunde og robuste relationer med andre.
 • Kunne indgå i forskellige sociale relationer og bidrage til et positivt samarbejde med andre.
 • Opbygge og fastholde et stærkt selvværd, der kan holde hele livet.
 • Blive gode forældre.
 • Håndtere et liv i evige og gennemgribende forandringer.
 • Bidrage konstruktivt til samfundet.