Erhvervslivet efterspørger sociale kompetencer

Erhvervslivet efterspørger sociale kompetencer

Personlige og sociale kompetencer som fx empati, integritet, troværdighed og samarbejde er blandt de uundværlige egenskaber i en verden under konstant forandring. 

Praktiske erfaringer og flere undersøgelser påviser behovet for, at medarbejdere og ledere skal være både fagligt og socialt dygtige, bl.a. Via Erhverv Analysen 2016. Analysen bygger på interviews med de øverste ledelser i 105 virksomheder og giver et nyttigt indblik i erhvervslivets aktuelle behov og udfordringer. Eksempler på citater fra disse interviews:

 - ”De skal passe ind socialt.”

- ”Det er vigtigt, at uddannelserne er meget fokuserede på evnen til at samarbejde og ikke så meget på hardcore teori.”

- ”Samarbejdsrelationer og -evner er meget vigtige i erhvervslivet.”

- ”Personlighed og kemi er afgørende.”

- ”Man skal være god til mødet med andre mennesker.”

-”Vi ansætter gerne unge, der kan påvirkes og har sociale kompetencer.”