Evidens og dokumentation

Effektmålinger i Randers og Horsens

Det tager tid at få resultaterne af effektmåling og skabe den ønskede evidens og dokumentation af effekten, men ungdomsskolerne i Randers igangsatte allerede i 2015 en uvildig effektmåling foranlediget af Poul Due Jensen Fond (Grundfos), som led i deres økonomiske støtte til ungdomsskolen og MILIFE. De første rapporter blev udgivet i juni 2016.

I Horsens kommune iværksætter man fra 2016 effektmåling på de MILIFE forløb, der gennemføres i folkeskolen. Odense ungdomsskole overvejer desuden at måle på og dokumentere resultaterne af deres MILIFE forløb.

 

 Video af Poul Due Jensen Fond 

I forbindelse med udgivelsen af Poul Due Jensen Fonds årsrapport fra 2016, udarbejdede fonden en video om MILIFE.

 

 

 

Andre rapporter

Center for Ungdomsforskning (CEFU) udgav rapporten, ’Elevers læring i den åbne skole: Forskningsbaseret erfaringsopsamling om undervisningsforløb i samarbejde mellem ungdomsskole og folkeskole’, (marts 2016) med et særligt fokus påungdomsskolen som central samarbejdspartner med folkeskolen som led i folkeskolereformen. Her indgår også en undersøgelse og beskrivelse af arbejdet med MILIFE i Randers og Horsens kommuner (s. 32-27; s. 39-40).

Ungdomsskoleforeningen (ung) udgav i samarbejde med Samarbejde for Læring (SoL) rapporten, ’Ungdomsskolen som central samarbejdspartner’, (marts 2016) på baggrund af en undersøgelse, som blev gennemført i perioden september 2014 til marts 2016 i samarbejde med syv ungdomsskoler landet over og Center for Ungdomsforskning (CeFU) ved Aalborg Universitet. Rapporten dokumenterer status over såvel SoL-projektet som de generelle erfaringer fra ungdomsskolens engagement i den åbne skole. En af de syv cases omhandler MILIFE i Randers kommune i forbindelse med læringsstøttende undervisning, hvor der er fokus på, hvordan skolens samarbejdspartnere kan bidrage til udviklingen af elevernes personlige og sociale kompetencer (side 24-25).

I 2014 foretog MILIFE og Randers Ungdomsskole en indledende undersøgelse af, hvordan unge, lærere, forældre og erhvervsledere vurderer niveauet for personlige kompetencer hos unge mellem 13 og 25 før og efter et enkelt MILIFE forløb. Det blev udmøntet i en ’Rapport om personlige kompetencer hos unge mellem 13 og 25 år’ (april 2014).

Alle rapporter kan downloades.