fbpx

Hvordan vi skaber en skole med hjertet

En måneds GRATIS prøve­abonnement indtil 1. juli

Nem adgang til hundredvis af materialer på
digital platform. Få trivsel på skoleskemaet – Få et GRATIS prøve­abonnement til dine lærere og elever

De seks abonnementer
din skole kan vælge imellem​

INDSKOLING

HVEM ER JEG

HVEM ER JEG
HVEM ER JEG? Et fantastisk og unikt univers af sjove, udviklende og lærerige undervisnings­materialer til at udvikle elevernes personlige og relationelle kompetence­­r, primært rettet til 0.-2. klasse.Med abonnementet kan I vælge mellem 13 forskellige temaer samt Mindful skole – et særligt univers med mindfulness øvelser til børnene.Temaerne indeholder opgaver og øvelser, der øger elevernes forståelse af sig selv og deres måde at indgå i sunde relationer med hinanden. Børnene lærer desuden et vigtigt ordforråd til at kunne beskrive sig selv, deres følelser og relationer til medelever, lærere og familien.Sammen med de mange forskellige opgaver får I med abonnementet en masse illustrationer, spil og meget mere, der gør jeres undervisning alsidig og bredtfavnende .Eleverne kan arbejder videre med temaerne fra indskolingen i HER ER JEG, når de rykker op i 3.klasse og opefter.
MELLEMTRIN

HER ER JEG

HER ER JEG
Et fantastisk og unikt univers af spændende, udviklende og målrettede undervisnings­materialer til at udvikle elevernes personlige og relationelle kompetence­­r; primært rettet til 3.-6. klasse, heltidsundervisningen og unge med særlige behov.Med dette abonnementet kan I som lærere og pædagoger designe egne målrettede undervisningsforløb i personlig og social/relationel kompetenceudvikling, der bygger ovenpå det, børnene lærte i de små klasser.Eleverne lærer, hvordan de kan udvikle deres kompetencer indenfor disse områder:deres vaner, komfortzone og mindset; styrker og værdier. kommunikation og kropssprog. følelser og konflikthåndtering. relationer og venner. Desuden evaluerer eleverne deres egen indsats.I kan arbejder videre med kompetencerne i udskolingen og 10. klasse med KEND DIG SELV & DIG OG ANDRE, men på et højere niveau og med større kompleksitet.
UDSKOLING

KEND DIG SELV / DIG OG ANDRE

KEND DIG SELV OG DIG OG ANDRE
Tolv kompetencer, der udvikler udskoling-elevernes socio-emotionelle færdigheder og deres evner i at kunne handle med personlig integritet, indgå i forpligtende fællesskaber og demokratiske processer.Med dette abonnement kan I designe målrettede undervisningsforløb i personlig, social og relationel kompetenceudvikling, der styrker elevernes fundament til at være uddannelses- og livsparate. Eleverne opnår. større selvindsigt og ny bevidsthed om emner som fxegne værdier, styrker og personlige ressourcer. hvordan hjernen fungerer, hvordan de kan bryde vaner og turde være mere kreative. kropssprogets betydning, og hvordan de øger selvværdet og fastholder et positivt selvbillede. aktiv lytning, og hvordan de bruger følelser konstruktivt, udvikler empati og deres relationelle kompetencer. egne konfliktstile og konflikthåndtering. stresssymptomer og mindfulness. give og modtage feedback, og hvad der får gruppearbejdet i skolen til at fungere.
PROJEKTBASERET LÆRING
Projektbaseretlaering

PRAKTISK, TEORETISK LÆRING

PROJEKTBASERET LÆRING
Med projektbaseret læring (PBL) lærer eleverne ved at arbejde aktivt med virkelige og meningsfulde projekter.Med abonnementet har skolen bl.a. adgang tilRoadmap over MiLife PBL-model. Samtlige materialer til alle faserne i et projektbaseret læringsforløb – både til eleverne og til lærerne: 1. Opstart 2. Planlægning 3. Gennemførsel 4. AfslutningRubrics til læringsmål og evaluering Lærerens planlægningsværktøjer
 Projektledermanual til lærere Aktiviteter til projektledelse for elever Feedback skabeloner og metoder Ekstra projektressourcer FUTE Future Teaching Metodekort (metoder til designtænkning og co-creation)
KARRIERELÆRING FOR UNGE

DIT ROADMAP

KARRIERELÆRING - DIT ROADMAP
Karrierelæring skaber nye pejlemærker for de unge. For at at træffe uddannelses- og karrierevalg er for de fleste unge forbundet med stor tvivl og usikkerhed. Retningen er uklar, værdierne er ukendte, og så bliver andres meninger og holdninger let styrende for valget.DIT ROADMAP er et unikt koncept for unge uddannelserne, UU vejledere, den ­kommunale ungeindsats m.fl.Med dette abonnement har I adgang til de mest nytænkende og strukturede undervisnings-materialer i karrierelæring for unge.Karrierelæringsprocessen med DIT ROADMAP foregår i fire faser:1. fase: KEND DIG SELV 2. fase: UNDERSØG MULIGHEDERNE 3. fase: FOKUSER PÅ DINE MÅL 4. fase: FÅ DET TIL AT SKEHver fase er delt ind i en række opgaver og delprocesser, som eleverne arbejder med, og som fører dem frem til en endelig målbeskrivelse og handlingsplaner.Dertil 65 tips og råd til at blive eksamens- og præstationsparat.
LEG OG BEVÆGELSE

LEGE OG TEAMØVELSER

LEG OG BEVÆGELSE
Al forskning viser, at eleverne lærer bedre, når der inddrages leg, aktiviteter, bevægelse og humor i undervisningen – på alle klassetrin. Vi gør den indsats meget let for jer!Hele skolen får adgang til flere end 500 øvelser og aktiviteter!Med MiLife Leg og Bevægelse har I adgang til et kæmpeunivers af understøttende og supplerende materialer til at gøre jeres undervisning mere alsidig og aktiv – i alle fag!Abonnementet fordeler sig på tre områder:MINDBOX: Aktiviteter til at skabe ro, fokus og refleksion, og fremme elevernes trivsel.BRAINBOX: Aktiviteter, der udvikler elevernes kreativitet og mentale fleksibilitet, og fremmer elevernes dannelse.PLAYBOX : Spil, aktiviteter og lege, der skaber bevægelse, grin og energi og fremmer fællesskabet

Få gratis adgang her

Bestil en måneds gratis abonnement til dig selv eller din skole her.

Indtast dine informationer herunder, så giver vi dig adgang inden for 24 timer. Vi skriver til dig, når du har fået adgang. 

Tre fordele MiLife giver dig, eleverne og skolen

1

Alle undervisnings­forløb kan tilpasses elever, lærer og forældre.

2

Skaber høj trivsel og ­optimisme og forbedrer skolekulturen for alle.

3

Gør socio-emotionel læring til fundamentet for skolens fremtidige udvikling.

Få adgang til

Så du kan...

… arbejde målrettet og struktureret med lærernes og elevernes trivsel, dannelse og fællesskab – og styrke fagligheden samtidig.

 ”Jeg har altid følt, at jeg havde fokus på relationer med mine elever, men dette program tager det til et andet niveau.”

– Charlotte, lærer på mellemtrinnet

”Jeg tror ikke længere, at det er nok bare at undervise i et fagligt indhold. Vi skal begynde at uddanne hele barnet og forme mere medfølende mennesker. Indtil videre er MiLife træning og undervisningsplaner en af de bedste måde at gøre det på.”

– Per, lærer i udskolingen

MiLife er

Et effektivt program, som allerede har haft en stor indvirkning på 80.000 elever og 1200+ lærere , pædagoger og vejledere.

MiLife uddanner lærere, pædagoger og vejledere i socio-emotionel læring

Vi styrker lærernes egne socio-emotionelle kompetencer og personlige udvikling.

Vi udvikler sunde læringsmiljøer, hvor eleverne og lærerne trives.

Vi udvikler elevernes personlige og sociale kompetencer.

Tre grunde til du skal tage en MiLife uddannelse

1

Alle undervisnings­forløb kan tilpasses elever, lærer og forældre.

2

Skaber høj trivsel og ­optimisme og forbedrer ­skolekulturen for alle.

3

Gør socio-emotionel læring til fundamentet for skolens fremtidige udvikling.

Priser på et MiLife abonnement

Folkeskoler

Årlig pris for LEG OG BEVÆGELSE

Skoler med 1-2 spor: kr 3.500,-
Skoler med 3+ spor: kr. 4.900,-

Årlig pris for ØVRIGE ABONNEMENTER

Skoler med 1-2 spor: kr 7.900,-
Skoler med 3+ spor: kr. 1.400-

Ungdomsskoler, andre skoler,
institutioner, og kommuner

Kontakt os venligst for pris til ungdomsskoler, andre skoler og institutioner samt kommuner.

Kontaktinformationer

Vagn Strandgaard og Lotte Møller Sørensen
Rosenvængets Allé 11, 3. tv.
2100 København Ø
Telefon: 5852 1600
E-mail: [email protected]

https://www.milife.dk

Få gratis adgang her

Bestil en måneds gratis abonnement til dig selv eller din skole her.

Indtast dine informationer herunder, så giver vi dig adgang inden for 24 timer. Vi skriver til dig, når du har fået adgang. 

Følg MiLife på de sociale medier

Følg MiLife på Facebook og LinkedIn, 
hvor vi inviterer dig til også at bidrage til den løbende samtale og udvikling.

Tak for din tilmelding.

Du modtager om et øjeblik en e-mail med et link, hvor du bekræfter tilmeldingen.

Din skole får adgang til det valgte abonnement indenfor 24 timer.

 

Med venlig hilsen
MiLife