Kan man sætte mål for personlig kompetenceudvikling?

Kan man sætte mål for personlig kompetenceudvikling?

Ud fra en almindelig menneskelig oplevelse og måske en filosofisk betragtning, vil nogle muligvis argumentere, at læring ikke kan afsluttes og dermed ikke målsættes. Men vi er helt overbevist om, at vi kan – og oftest skal – sætte mål for læring. Også når emnet er personlig og social kompetenceudvikling.

Problemet er nemlig, at når vi ikke sætter mål for vores læring, ved vi aldrig, hvornår vi har gjort det godt nok. Og derfor bliver karaktererne desværre ofte det ene dårlige alternativ. Det andet dårlige alternativ er en lærer, der på elevens vegne ved, om hun har lært noget eller ej. 

Men der er stor forskel på mål for læring. Vi kan illustrere det med forskellen mellem det, der kaldes et præstationsmål og et læringsmål.

En elev skal lære tysk i skolen. Hun har to typer af mål at vælge imellem

  • Et præstationsmål: At få 12 i tysk. 
  • Et læringsmål: At lære at tale flydende tysk, så hun kan indgå i en almindelig dagligdagssamtale på lige fod med en indfødt tysker

 

Begge mål er meget målbare. Men det ene mål er betydeligt mere interessant og brugbart end det andet. Det første mål siger intet om elevens reelle kompetence i tysk, eller hvad hun kan bruge sproget til. Det andet siger til gengæld helt konkret, hvad eleven kan, og hvad hun kan bruge det til.

Det første mål er ofte et mål motiveret af eksterne faktorer, som fx anerkendelse fra andre. Det andet er som regel et mål, der bygger på en indre motivation. Og al forskning viser, at den indre motivation er den stærkeste drivkraft hos mennesker.

At finde og fremme den indre motivation hos eleverne til at lære skal MILIFE undervisere også kunne. Derfor arbejder MILIFE undervisere med deres egen Læringskontrakt på grunduddannelsens Trin 1 KEND DIG SELV. Vi ønsker, at de finder deres indre motivation og mission med at ville tilegne sig MILIFE og bruge dette der, hvor de er.