KEND DIG SELV

Når du har gennemgået arbejdsbogen KEND DIG SELV, vil du have fået ny viden om, hvilke værdier, der er vigtige for dig, og du vil have arbejdet med din personlige historie, beskrevet det du er god til og fundet frem til dine successer i livet. Et særlig vigtigt afsnit i bogen er den del, hvor du får den nyeste viden om hvordan din hjerne fungerer, og hvordan du kan blive langt bedre til at udnytte det store potentiale, du har.

Det følgende tema i arbejdsbogen fortæller dig om, hvordan du bliver bedre til at tænke kreativt og lærer dig om perception og om dine gode og dårlige vaner. Et tema, vi fokuserer meget på, er, hvordan du bliver bedre til at anvende dit eget kropssprog og får større indsigt i, hvordan kropssprog kan anvendes til bedre at kommunikere med dine omgivelser. Det sidste afsnit i bogen træner dig i at blive mere sikker på dig selv og at øge dit selvværd. Vi træner også, hvordan du får en mere selvsikker adfærd over for andre. Du slutter bogen af med at udarbejde en handlingsplan for, hvordan du vil arbejde og træne videre med dine kompetencer.

Du vil også have lært, hvordan du øger dit selvværd og fastholder en positiv indstilling til dig selv. Gennem arbejdsbogen KEND DIG SELV vil du lære mange nye færdigheder i personlig udvikling, men også hvordan du forstærker alt det, du i forvejen er god til og ønsker at fastholde.

 


Kend dig selv arbejder overordnet set med følgende seks områder:

  • Min personlige historie, mine værdier og motivation
  • Mine styrker og mine personlige ressourcer
  • Min hjerne, mine intelligenser, tænkestile og personlige strategier
  • Min kreativitet og evne til at tænke nyt
  • Min kommunikation og mit kropssprog
  • Hvordan jeg øger mit selvværd
 
 
Kend dig selv 1