MILIFE 5 års jubilæum

MILIFE 5 års jubilæum

Fem år med MILIFE

Lotte Møller Sørensen, MILIFE


I dag kan MILIFE som de eneste i Skandinavien tilbyde et færdigt, gennemprøvet og struktureret undervisningsmateriale til børn og unge fra 4. klasse og opefter i personlig og social kompetenceudvikling.

Vores vision er at gøre læring og træning i personlig og social kompetenceudvikling til en integreret del af uddannelserne for alle børn og unge og derigennem bibringe dem et nødvendigt fundament for at kunne mestre livet i en stærkt foranderlig, kompleks og krævende verden i det 21. århundrede.

 

Hvad har vi opnået i de år?

Faktaboks

• I flere kommuner er det politisk bestemt, at man bruger MILIFE som led i forskellige politiske indsatser fx i Frederiksberg, Randers, Varde, Odense og Faaborg-Midtfyn for at nævne nogle.

• De mange dedikerede MILIFE deltagere kommer fra 43 forskellige kommuner.

Siden januar 2014 har
• 550 lærere, pædagoger og vejledere og ledere deltaget i ti-dages uddannelsen i de personlige og sociale kompetencer i KEND DIG SELV for udskolingen.

Siden januar 2015 har
• 140 lærere, pædagoger og vejledere og ledere deltaget i fire-dages kurset i de relationelle kompetencer i DIG OG ANDRE for udskolingen.

Siden juni 2018 har
• 62 lærere, pædagoger og vejledere har deltaget i tredages kurset DIT ROADMAP - karrierelæring for udskolingen og ungdomsuddannelserne.

• 53 lærere, pædagoger og vejledere deltaget i tredages kurset HER ER JEG for mellemtrinet.

• De sidste tre år har vi afholdt 15 fantastiske netværksmøder over hele landet, hvor vi inviterer MILIFE’ere til et gratis gå-hjem møde. Her kan de og vi mærke gejsten igen, blive inspireret med ny viden samt netværke og videndele med andre MILIFE undervisere.

• Vi har skrevet, udviklet og udgivet fire Arbejdsbøger, fem Aktivitetsbøger, tre Energizer bøger, 1 Brain Break bog, tre Teambuilding bøger, seks Profiler (tests), tolv kompetencehæfter, ca. 150 plakater og lidt mere.

• Der er etableret et ambassadørkorps af dejlige, engagerede MILIFE undervisere fra alle dele af landet, og de har allerede bidraget med flere værdiskabende tiltag.

• Vi er begyndt at få nogle erfaringer med en digital læringsplatform, navngivet Learnopolis. Her tilbyder vi et særligt kursus i Sprogets magt i undervisningen. Kurset er åbent for alle.

 

Hvordan er vi kommet dertil?

1982

I virkeligheden begynder historien i 1982, hvor Vagn Strandgaard udgav bøgerne og undervisningsmaterialerne Livsfærdigheder for unge til lærere. Men det var forud for sin tid. Der kom altså til at gå mange år, før visionen om, at alle børn og unge har ret til at lære om sine egne læringspræferencer, egne styrker og værdier, hvordan de tager ansvar for egne handlinger, og hvordan de skaber, vedligeholder og afbryder relationer på en sund måde mv.

2013
Et udviklingsprojekt med Randers ungdomsskole åbner op for muligheden for at få visionen bragt til live igen.


2014
I januar 2014 lød startskuddet til de første hold med det første MILIFE uddannelsesforløb for de første begejstrede og dedikerede deltagere fra Randers Ungdomsskole, Horsens Ungdomsskole og et par andre jyske ungdomsskoler. Det særlige forløb blev også opstarten til udviklingen af KEND DIG SELV undervisnings-materialerne og den ti-dages grunduddannelse med seks personlige og sociale kompetencer for elever i udskolingen.

2015
Vi udgav DIG OG ANDRE undervisningsmaterialerne med de næste seks kompetencer med fokus på de unges relationelle kompetencer som fx kommunikation og konflikthåndtering, og ikke mindst, hvordan de arbejder i grupper og teams – noget de sjældent lærer i skolen på trods af, at de ofte skal arbejde i grupper.

2018
Efter utallige opfordringer skrev vi HER ER JEG rettet mod mellemtrinet og unge med særlige behov - inkl. en specielt udviklet udgave til Odense kommunes særlige indsats Stærke Fællesskaber” samt DIT ROADMAP –karrierelæring for unge.

2019
Vi har netop haft den første opgave uden for Danmark og vil meget gerne gøre mere af det.
Vi ser frem på nye muligheder for at realisere vores vision ved også at arbejde med andre af vores kernekompetencer – nemlig organisations-, leder og medarbejderudvikling – fordi vi ved at transformationer af systemer kræver helhedstænkning.
Efter sommerferien tilbyder vi et nyt kursus i facilitering og gruppevejledning – som kan tilpasses den enkelte organisation.
Vi satser stærkt på at have en ny og meget bedre hjemmeside klar inden udgangen af året, ligesom vi måske har udviklet et nyt MILIFE koncept for indskolingen.
Det er ligeledes et mål for os at kunne tilbyde abonnements-ordninger, der på sigt vil kunne gøre det let og fleksibelt for MILIFE undervisere og facilitatorer at vælge, sammensætte og printe egne materialesæt.

MILIFE har eksisteret i fem år – ikke mindst takket være den meget store anerkendelse og opbakning, vi har fået fra alle, der har været med på vores uddannelser og kurser. Vi håber, I fortsat vil støtte visionen og bidrage lige så aktivt til, at børn og unge opnår den personlige indsigt og de sociale og relationelle kompetencer, som vi er fælles om at tro på, at de, vi og verden har brug for.