MILIFE er personlig og social kompetenceudvikling for børn og unge

MILIFE er personlig og social kompetenceudvikling for børn og unge

Vores overbevisning er, at jo før børn og unge voksne med held kan styre og tage ansvar for deres eget liv, jo før og desto bedre kan de indgå i og bidrage til deres egen uddannelse, jobs, relationer og samfundet som helhed.

Tiden i skolen og under uddannelse er de mest betydningsfulde perioder for påvirkning af unge, men det eksisterende paradigme er, at med de traditionelle fag på skoleskemaet, så har vi lært tilstrækkeligt til at kunne klare livet. Og mens uddannelsessystemet har mange tests og akademiske prøver, er der ingen målinger af, hvor godt vi har forberedt vores unge voksne til livet uden for og tiden efter uddannelsessystemet. 

Det betyder, at mange unge voksne forlader uddannelsessystemet uden central viden og færdigheder om sig selv og om, hvordan de skal forholde sig til andre mennesker, når de starter job eller skal til at flytte hjemmefra.

Men hvor godt er underviserne og uddannelsesstederne forberedt på at arbejde med den enkeltes individuelle behov, præferencer, styrker, udfordringer og mål?  Og hvordan vurderes og inddrages evnen til at manøvrere med de helt grundlæggende kompetencer, som det kræver at leve livet, som fx at

 

     træffe beslutninger

     vise selvtillid

     kommunikere gennem sit kropssprog

     være empatisk

     kunne sætte sig mål og planlægge efter disse

     håndtere forandringer

     skabe gode relationer til andre

     samarbejde

     starte egen virksomhed

     anvende sine forskellige præferencer i relation til de forskellige intelligenser og tænkestile

     håndtere stress og konflikter osv. osv.

 

Så vidt vi ved, er de ikke forberedte på det, og det skal der laves om på.

MILIFE skal på skoleskemaet. 

 

Læs videre: Kan man sætte mål for personlig kompetenceudvikling?

MILIFE konceptet