MILIFE konceptet

MILIFE konceptet

MILIFE er Skandinaviens største forskningsbaserede uddannelses- og dannelseskoncept i personlig og social kompetenceudvikling for børn og unge

 Vores mission er at gøre evidensbaseret læring i personlige og sociale kompetencer til en integreret del af vores uddannelsesmuligheder for alle børn og unge i alderen 10 til 25 år.

 Det gør vi ved at tilbyde uddannelse og kurser for lærere, pædagoger, vejledere og ledere i fire forskellige koncepter: HER ER JEG, KEND DIG SELV, DIG OG ANDRE samt DIT ROADMAP – karrierelæring for unge. Læs mere om de fire koncepter her.

 MILIFE er baseret på en viden om, at den bedste læring sker i forbindelse med højt selvværd, høj involvering, positiv energi, fysiske aktiviteter, støttende relationer samt med indhold og læringsmiljøer, der er udfordrende, engagerende og meningsfulde.

Der foreligger efterhånden tydelig forskningsmæssig evidens for, at kompetencer som selvregulering, robusthed, vedholdenhed og empati både kan forbedre elevernes præstationer og bibringe de kompetencer, der er særligt vigtige for unge på vej ind på arbejdsmarkedet i den 4. industrielle revolutions tidsalder.

Dette fokus hænger antageligt også sammen med, at alt for mange unge ”har ondt i livet”. Vi må derfor give dem viden og værktøjer til, at de kan hjælpe sig selv videre, og vi kan læse ud af de rapporter, som bl.a. CEFU har udarbejdet, at de unge får bedre karakterer, større selvværd og mere mod på tilværelsen, når de har været igennem et MILIFE-forløb.