MILIFE Netværksmøder

Vores netværksmøder er gratis og er åbne for alle med interesse for MILIFE. 

Undervejs serveres der sandwiches eller lignende, kaffe og te  og lidt sødt til. 

 

Formålene med netværksmøderne er at du kan

  • Få inspiration og ny viden, som du kan overføre direkte i dit arbejde med MILIFE.
  • Blive opdateret på, hvordan MILIFE konceptet udvikler sig.
  • Være en del af et større netværk, der brænder for at arbejde med personlig og social kompetenceudvikling for børn og unge
  • Videndele og erfaringsudveksle med andre MILIFE’ere.
  • Få sparring på konkrete problemer eller udfordringer med anvendelsen af MILIFE.

 

Næste netværksmøde

Randers Ungdomsskole  

Onsdag den 4. september 2019 fra klokken 17:00 til 21:00 ved Vagn Strandgaard.

Program følger.