Personerne bag MILIFE

Personerne bag MILIFE

Det er ikke tilfældigt at Vagn og Lotte er "opfindere" og konceptudviklere af MILIFE. Deres samlede erfaring, baggrund og interessefelt, giver dem en unik mulighed for at kombinere den nyeste viden inden for undervisning, hjernen, og fremtidens behov. Den viden har de sat sig for at få ud til vores næste generation.  

Ligeså er det ikke tilfældigt, at det var Randers Ungdomsskole og Horsens Ungdomsskole, som først spottede ideen i og potentialet bag MILIFE. Både Finn og Rikke er kendte for at spotte nye muligheder inden for ungeområdet og hurtigt få skabt nye tilbud, der kan inspirere unge og hjælpe dem videre i livet. 

 

 

Vagn Strandgaard

Vagn Strandgaard

Konceptudvikler, instruktør og facilitator

Vagn Strandgaard har arbejdet med udvikling af menneskers potentialer og organisatoriske transformationsprocesser i hele sin karriere. Efter en bankuddannelse erkendte han, at hans passion var mennesker og menneskelig udvikling. Han uddannede sig som lærer og læste derefter videre til psykolog.  I den periode udgav Vagn bl.a. undervisningskoncepter til det danske spejderkorps og legebøgerne Legiaden 1, 2 og 3.

Årene som folkeskolelærer gav ham en god indsigt i det etablerede skolesystem, hvilket motiverede ham til at gå konsulentvejen i en erkendelse af, at det dengang var lettere at påvirke holdninger i uddannelsessystemet ved at gå gennem erhvervslivet.

Dér fandtes en betydeligt større lydhørhed for og accept af nødvendigheden af at arbejde med personlig og social kompetenceudvikling for at fremme samarbejdet, trivslen og innovationen end i det danske uddannelsessystem. I slutningen af 1990’erne udviklede han bl.a. to grundkurser for AMU systemet, ”Teambuilding for produktionsgrupper” og ”Personlig udvikling og kommunikation”, og som samlet flere end 600.000 danskere har deltaget i.

I 35  år har han i Danmark og Asien, Afrika og Europa trænet og faciliteret adskillige tusinder ledere og medarbejdere i store udviklingsprogrammer med den pædagogik og psykologi, som han nu sammen med sin partner Lotte Møller Sørensen er i gang med at bringe ud i skole og uddannelsessystemet – igen. For allerede i 1982 udviklede og udgav Vagn et undervisningskoncept Livsfærdigheder for unge og gennemførte nogle af de første teknologilejre og computercamps for unge herhjemme.

Konceptet var imidlertid for nytænkende til det etablerede system, men et møde i 2013 med Finn Sørensen, udviklingschef fra Randers Ungdomsskole, satte gang i visionen igen og MILIFE så dagens lys. Lotte Møller Sørensen og Vagn Strandgaard har de sidste tyve år udgivet en lang række bøger inden for personlig udvikling og ledelse, som fx Den lærende Organisation, Virksomheden og de menneskelige ressourcer, Aktiviteter for undervisere I-II og Aktiviteter for Teambuilding samt Introduktion til Otte strategiske kompetencer i Mennesker i Balance, Introduktion til Team Performance Modellen, Introduktion til NLP, Introduktion til den grafiske Gameplan, Introduktion til Motivation og Empowerment og mange flere.

Vagn er bl.a. også internationalt certificeret facilitator (CPF), uddannet NLP Trainer og Appreciative Inquiry Trainer samt Director for Marketing and Partnership i det globale Board of Directors i International Association of Facilitators (IAF) ligesom han stadig underviser i facilitering og arbejder som proceskonsulent i flere store danske virksomheder. Vagn er inspireret af sine møder og træning af Carl Rodgers, Howard Kirchenbaum, Thomas Gordon, Richard Bandler og John Grinder, Robert Dilts, David Cooperrider, Jack Canfield, Finn Strandgaard, Anthony Robbins, Robert Dilts, Sue Knight og mange flere.

 

Se den fulde liste over Vagn og Lotte's bogudgivelser her.

Vagn kan kontaktes på tlf. 40 40 96 04 eller mail vst@miilfe.dk

 

 

Lotte Møller Sørensen

  Lotte Møller Sørensen

 

Konceptudvikler, instruktør og facilitator

I MILIFE er Lotte Møller Sørensen en af hovedkræfterne i konceptudviklingen og instruktør på uddannelsen af MILIFE undervisere.  Med MILIFE ønsker hun at give sit bidrag til, at børn og unge får et bedre selvværd, sikre, at de kan lære sig selv at kende for at kunne forstå og håndtere deres følelser og tanker på en god og ansvarsfuld måde og ikke mindst hjælpe dem til, at de føler sig ligeværdige, værdifulde og elskede for dem, de er.  Derudover underviser Lotte i facilitering og arbejder som proceskonsulent i flere virksomheder.

Hendes personlige mission er at hjælpe mennesker med at træffe kloge valg, og dette har altid været en driver i den måde, hun underviser, coacher og faciliterer på. Lotte har undervist og faciliteret tusindvis af ledere og medarbejdere i de sidste 25 år i personlig udvikling, strategi og ledelse. Hun har således været engageret i omfattende og flerårige talentudviklings og lederuddannelsesprogrammer samt organisatoriske forandrings-processer i en lang række store virksomheder og institutioner.

Oprindeligt er hun uddannet cand.mag. – en uddannelse, der bragte hende ind i konsulentverdenen, og efterfølgende har hun uddannet sig som NLP Trainer, Mediator Master Practitioner og internationalt certificeret facilitator (CPF).
Desuden har Lotte mange års ledererfaring med opbygning af virksomheder, udvikling af medarbejdere, salg og konceptudvikling.

Udover at skabe og forfatte MILIFE konceptet har Lotte sammen med Vagn Strandgaard tidligere skrevet og udgivet en lang række bøger og koncepter som fx Mental Jogging, Evighedskalenderen, Visdomsord, Introduktion til Otte strategiske kompetencer i Mennesker i Balance, Introduktion til Team Performance Modellen, Introduktion til NLP, Introduktion til den grafiske Gameplan, Introduktion til Motivation og Empowerment, Introduktion til Transaktionsanalyse og mange flere.

 

Se den fulde liste over Vagn og Lotte's bogudgivelser her.

Lotte kan kontaktes på tlf. 20 40 20 52 eller mail lms@milife.dk

 

 

Rikke Nedergaard

Rikke Nedergaard

Instruktør, netværksfacilitator og kursusadminstrator

I MILIFE er Rikke Nedergaard instruktør på uddannelserne KEND DIG SELV og DIG OG ANDRE, ligesom hun er ansvarlig for at planlægge og facilitere vores netværksmøder over hele landet. Netværksmøderne skal være med til at give alle vores MILIFE undervisere sparring, ny inspiration og en følelse af at være en del af en større helhed. Endvidere varetager Rikke kursusadministrationen i MILIFE for at sikre deltagerne den bedste service både før, under og efter en uddannelse eller et kursus hos os.

Rikke Nedergaard er oprindeligt uddannet lærer, og i sit arbejde trækker hun på 12 års erfaring fra Horsens Ungdomsskole, særligt med undervisning, rådgivning og udvikling af læringstilbud i forhold til unge med personlige og sociale udfordringer. Senest var hun afdelingsleder i Fritidsafdelingen i Horsens Ungdomsskole. Fra 2014 var Rikke ligeledes ansvarlig for MILIFE projektet i Horsens og varetog en stor rolle i at formidle MILIFE konceptet til andre dele af uddannelsessystemerne i kommunen og udenfor.  

 

Rikke kan kontaktes på tlf. 58521600 eller 31456696 og mail rne@milife.dk

 

 

 

Finn Sørensen

 Finn Sørensen

Leder af udviklingsafdelingen, Randers Ungdomsskole

Sammen med Vagn Strandgaard var Finn Sørensen initiativtager til MILIFE konceptet og en engageret ambassadør for MILIFE. Han igangsatte i 2014 et treårigt pilotprojekt mellem Randers Ungdomsskole og MILIFE, som var et stærkt bidrag til at konceptet kunne etableres. Hans store motivation ligger i forundringen og ønsket om at gøre noget for den ”evige restgruppe”, som har forfulgt det danske uddannelsessystem i årevis. 

Finn har mange års direkte erfaringer med arbejdet med unge og deres personlige og faglige udvikling. Han har således 25 års ledererfaring i ungdomsskoleregi og har bl.a. fungeret som leder af heltidsundervisningen, som viceungdomsskoleleder og er aktuelt leder af udviklingsafdelingen, hvor han udvikler, beskriver, igangsætter og styrer centrale udviklingsprojekter og aktiviteter såvel eksternt som internt i Randers Ungdomsskole.

Derudover har han afviklet mange forskellige foredrag, kursusforløb og iværksat flere kompetenceudviklingsforløb for både unge, medarbejdere, klubledere, koordinatorer og ledere landsdækkende og særligt i Randers Ungdomsskole og udgivet flere bøger.

Finn kan kontaktes på tlf. 22 50 90 81 eller mail finn.soerensen@randers.dk