Inspiration – sparring – implementering for at sikre de ønskede resultater.

Sådan kommer I godt i gang

Der er mange kompetente MiLife undervisere rundt om i landet, som gør en kæmpeindsats for at løfte undervisningen og faciliteringen af den socio-emotionelle læring ind i skolerne på alle klassetrin. Vi ved samtidig, at det kan være krævende at gå i gang med et MiLife baseret forløb af kortere eller længere varighed. Måske skal politikere, en skoleledelse og andre lærere overbevises om, at deres investering vil komme igen. Dernæst kan der være kommunikation med forældrene både før, under og efter. Og endelig må man ikke undervurdere, at det stiller krav til den pågældende lærer eller pædagog at undervise i disse emner – særligt hvis det er nyt for alle.   

Så for at gøre det lettere at komme i gang, med at udvikle konceptet yderligere indenfor de konkrete rammer og ressourcer eller føre det ud på flere skoler i kommunen, tilbyder vi rådgivning, inspiration, information og støtte til de enkelte undervisere, skoler og ­institutioner.

Netværks­møder

Fællesskabet omkring MiLife er vigtigt, og vi har holdt netværksmøder siden 2016.

Nogle gange om året inviterer vi til åbne og gratis netværksmøder rundt om i landet for alle med en aktiv interesse for MiLife. Typisk kommer de deltagere, der tidligere har været på et eller flere af vores kurser, men ofte deltager også deres ledere og andre, der er nysgerrige.

Vi har flere formål med netværksmøderne 
 • Forstærke følelsen og stoltheden over, at man er en del af et større community, der brænder for de samme ting.
 • Få ny energi og faglig inspiration til at gå videre med sine projekter rundt om på skolerne.
 • Lære af hinanden gennem videndeling og erfaringsudveksling med de øvrige MiLife’ere.
 • Få indsigt i, hvordan MiLife konceptet udvikler sig.
 • Prøve nye aktiviteter af og gå derfra med ny viden, man kan overføre direkte i sit arbejde med MiLife.
 • Vide, hvor man kan få støtte til konkrete udfordringer.
Planlagte netværksmøder i 2020

September 2020
Tid og sted

Onsdag den 23. september kl. 17.00 til 21.00

Camp U, UngOdense, Vollsmose Alle 20, 5240 Odense NØ
Meld dig til her. 


Oktober 2020
Tid og sted

Mandag den 5. oktober 2020 kl. 17.00 til 21.00

Silkeborg Ungdomsskole, Oslovej 2, 8600 Silkeborg 
Meld dig til her.  


November 2020
Tid og sted

Tirsdag den 10. november kl. 17.00 til 21.00

Skolen på Nyelandsvej, Nyelandsvej 23, 2000 Frederiksberg
Meld dig til her. 

Supervision

At undervise elever i socio-emotionel læring og personlig og social kompetenceudvikling i et struktureret forløb er nyt for mange undervisere og pædagoger. Det er også nyt for mange elever. Derfor kan behovet for målrettet supervision opstå, og det er sammen med specifik feedback blandt de mest effektive måder at udvikle sin adfærd og undervisning på. 

Hvad er supervision?
 • Supervision er en faciliteret samtale med udgangspunkt i de konkrete behov og ønsker.
 • Supervision er en udviklingsproces, der giver selvindsigt, nye perspektiver, større klarhed og gode løsninger i forhold til de konkrete udfordringer eller opgaver.
 • Supervision giver inspiration og energi til at løse udfordrende situationer i undervisningen.
Hvordan foregår det?

Inden et kortere eller længerevarende supervisionsforløb aftales rammerne. Det drejer sig blandt andet om forhold som 

 • Hvor skal supervisionen foregå?
 • Hvor ofte skal supervisionen foregå?
 • Hvor længe skal supervisionsmøderne vare?
 • Hvor stor skal supervisionsgruppen være?
 • Hvori består udfordringerne, og hvad er læringsmålene?
 • Hvordan skal den enkelte forberede sig på supervision?
Vi har mange års erfaringer med observation, supervision og feedback i forbindelse med træning af undervisere, og facilitatorer og ledere.  
Kontakt os på tlf. 5852 1600 eller e-mail we@milife.dk, så tager vi en uforpligtende samtale om jeres behov.

Foredrag

Behov for at få inspiration og energi, ny faglig viden og andre perspektiver ind i lærergruppen, i forældrebestyrelsen eller til en konference?

Vi udbyder spændende og engagerende foredrag, hvor vi stiller skarpt på emner som socio-emotionel læring, personlig og social kompetenceudvikling for børn og unge, projekt-baseret læring og deeper learning.

Det er alle emner, der er favnet i vores mission og vision – men vi tilbyder også skræddersyede oplæg om andre specifikke emner, dog altid med udgangspunkt i MiLifes arbejde og erfaringer. Vi har en stor spændvidde og en dyb, specialiseret viden på vores felter.

Kontakt os på tlf. 5852 1600 eller e-mail we@milife.dk, hvis vi skal komme ud til jer.

Tilpassede forløb

Flere skoler og ledelser har behov for særligt tilpassede udviklingsforløb af forskellige årsager. Krav og kontekst er forskellig fra skole til skole, fra kommune til kommune, og vi kan udvikle særlige udviklings- og uddannelsesforløb for alle faggrupper både med og uden vores grundkoncepter. 

Vi har arbejdet som ledelses- og organisationskonsulenter i erhvervslivet og har mange års erfaringer med skræddersyede udviklingsforløb. Vi tager altid konkret udgangspunkt i kundernes særlige situation og kultur og arbejder hen imod de specifikke værdier og strategiske målsætninger. 

I MiLife regi har vi erfaringer med særligt skræddersyede forløb på flere forskellige skoler og klassetrin fx indskolingen i folkeskole, udskolingen i fri fagskole, flere ungdomsskoler og FGU. 

Kontakt os på tlf. 5852 1600 eller e-mail we@milife.dk for en uforpligtende samtale om jeres behov og mål. 

Få MiLife ud på jeres skole

MiLife er for alle elever, og vi kommer gerne ud på jeres skole – fx til et forældrebestyrelsesmøde, et forældre- eller lærermøde – hvis I har brug for mere viden eller sparring omkring MiLife og er nysgerrige på, hvordan koncepterne og abonnementerne kan bruges på jeres skole. Kontakt os også, hvis I har brug for hjælp til at starte et forløb op eller søger inspiration til en afklarings- og beslutningsproces.