Sådan styrker du dit barns selvværd

Sådan styrker du dit barns selvværd

Forældre kan mere end nogen andre hjælpe deres barn til et bedre selvværd. Gennem ord og handlinger påvirker vi som forældre dagligt vores børns selvopfattelse – for det meste helt uden at tænke over det. Her får du inspiration til at blive mere bevidst og aktivt styrke dit barns positive selvopfattelse.

Som forældre er vi tit hurtige til at udtrykke os kritisk. Vi oplever, at det ligger naturligt i forældrerollen at irettesætte, guide og opdrage – desværre ofte med en kritisk tone.

Men når du synes godt om, hvad dit barn gør og står for, så sig det! Børn ved ikke nødvendigvis, hvor højt vi elsker og værdsætter dem. Børn husker de positive udsagn, vi siger til dem. De gemmer dem og "genspiller" dem for sig selv.

 

Giv beskrivende ros

Øv dig i at give dit barn opmuntrende ord hver dag, og væn dig til at holde øje med situationer, hvor dit barn gør det rigtig godt. Vær gavmild med den beskrivende ros, dvs. ros koblet op på handlinger. Når dit barn løser en opgave eller arbejder med sine interesser, kan du sige ”Jeg kan virkelig godt lide den måde, du ordnede dit værelse på. Du fandt et sted for alle dine ting og satte hver ting på plads." Når du ser dem arbejde med deres interesser, kan du måske sige "Det sidste stykke, du spillede, var flot. Du har virkelig en masse musikalsk talent."

Vær ikke bange for at give ros ofte, selv foran familie eller venner. Brug også rosen til at påpege positive karaktertræk, for eksempel "Du er en rigtig god ven" eller "Jeg kan lide den måde, du bliver ved med at prøve, selv når det er svært”. Du kan endda rose dit barn for noget, hun eller han ikke har gjort, fx ”Jeg synes, det var flot, hvordan du accepterede et nej og ikke lod temperamentet løbe af med dig.”

 

Sig 'jeg' i stedet for 'du'

Nogle gange er det nødvendigt at guide og påtale dit barns handlinger. Men er kritikken personlig, vil børn ofte reagere ved at blive vrede, ulykkelige eller trække sig væk. Bliv på din egen banehalvdel ved at indlede din kritik med ”jeg” i stedet for ”du”. Du kan fx sige "Jeg vil gerne have, at du lægger dit tøj på plads i dit skab eller dine skuffer, så det ikke ligger på gulvet og din seng" i stedet for ”Hvorfor er du så doven? Har du ikke styr på noget?”.

 

Lær dit barn positive selv-udsagn

Hvordan vi snakker til os selv om os selv er afgørende for vores selvværd. Hjælp dit barn til at øve sig i at tale kærligt og rosende til sig selv. Dette kan selvfølgelig sagtens blot ske med en indre stemme og behøver ikke blive sagt højt.

Nogle eksempler på nyttige selv-udsagn kunne være ”Jeg kan løse dette her problem, hvis jeg bliver ved at prøve”, "Det er ok, at vores hold tabte i dag. Vi har alle gjort vores bedste” eller ”Jeg bliver glad af at hjælpe andre, også selvom de ikke bemærker det eller takker mig.”

 

Lær dit barn at tage bevidste beslutninger

Børn tager beslutninger hele tiden, men er ikke altid opmærksomme på det. Som forældre kan I hjælpe jeres barn til bevidst at træffe gode beslutninger:

 • Hjælp dit barn til at afklare det problem, der skaber behov for en beslutning. Stil ham spørgsmål, der skærper hans overblik over, hvordan han ser, hører og føler en situation. Lokalisér, hvad der kan være nødvendigt at ændre.
 • Brainstorm i fællesskab over mulige løsninger. Normalt er der mere end én løsning. Som forældre er det et vigtigt bidrag at påpege dette og foreslå alternativer, hvis barnet ikke selv kan komme på nogen.
 • Lad barnet vælge en af ​​løsningerne efter, at I har overvejet konsekvenserne ved de forskellige løsninger. Den bedste løsning vil være en, der løser problemet og samtidig får barnet til at synes godt og positivt om sig selv.
 • Vend efter et stykke tid tilbage, og evaluer resultaterne af den valgte løsning. Virkede det, eller mislykkedes det? Hvorfor? Denne taktik ruster dit barn til at tage en bedre beslutning næste gang.

 

Har dit barn godt selvværd?

Vores adfærd afspejler vores følelser.

Et barn eller teenager med godt selvværd vil for eksempel tit kunne:

 • handle selvstændigt
 • tage ansvar
 • være stolt af sine resultater
 • rumme frustration
 • prøve nye opgaver og udfordringer
 • håndtere positive og negative følelser
 • tilbyde at hjælpe andre.

Et barn med lavt selvværd vil ofte:

 • undgå at prøve nye ting
 • føle sig upopulær og uønsket
 • give andre skylden for sine mangler
 • føle, eller foregive at føle, følelsesmæssig ligegyldighed
 • ikke kunne rumme et moderat niveau af frustration
 • undervurdere og tale nedsættende om sine egne talenter og evner
 • blive påvirket let.