DIG OG ANDRE

Et pædagogisk-psykologisk kursus for undervisere i personlig og social kompetenceudvikling, der gør eleverne uddannelsesparate.

På kurset lærer du dels pædagogikken, psykologien og didaktikken i MILIFE og dels at arbejde med de seks kompetencer og tre tilhørende profiler i DIG OG ANDRE. Kurset varer fire dage.

Læs mere i kursusbeskrivelsen om hvad du lærer på DIG OG ANDRE kurset

Målgrupper

Lærere, UU-vejledere, FGU-undervisere, pædagoger og pædagogiske konsulenter, som vil arbejde med 21st century skills og udvikling af elevernes personlige og sociale kompetenceudvikling og fremme deres uddannelsesparathed.