HER ER JEG

HER ER JEG til mellemtrinnet er MILIFEs særlige koncept for lærere og pædagoger, der underviser på mellemtrinnet og unge med særlige udfordringer.

Kurset er personlig og social kompetenceudvikling og er tilpasset børn i alderen 10-12 år.

Gennem  involverende undervisning vil du forstå dig selv og din egen identitet og rolle i et nyt perspektiv, der bidrager positivt til de unges personlige og faglige udvikling. Du lærer dels pædagogikken, psykologien og didaktikken i MILIFE og dels at arbejde med de syv kompetencer i HER ER JEG. Kurset varer 3 dage.

Læs mere i kursusbeskrivelsen om hvad du lærer på HER ER JEG kurset

Målgruppe

Lærere, pædagoger og pædagogiske konsulenter, som vil arbejde med 21st century skills og udvikling af elevernes personlige og sociale kompetenceudvikling og fremme deres uddannelsesparathed.