DIT ROADMAP

DIT ROADMAP karrierelæring tre-dages kursus til overbygning, udskoling og ungdomsuddannelser mv. er MILIFEs særlige koncept i struktureret og helhedstænkende karrierelæring.

Konceptet indeholder mange opgaver, metoder og værktøjer til at gøre de unge uddannelsesparate, samt en guide til forældrene som karriererådgivere.

Som vejleder får du et stærkt koncept, hvor du gennem involverende undervisning lærer at undervise og facilitere eleverne i at arbejde med egne styrker, værdier, interesser og personlighedstyper og kredse ind på deres uddannelsesveje. 

Vær opmærksom på at DIT ROADMAP kan tages uafhængigt af de øvrige MILIFE kurser.

Læs mere i kursusbeskrivelsen om hvad du lærer på DIT ROADMAP karrierelæringskurset.

Målgruppe

UU-vejledere, FGU-undervisere, lærere, pædagoger og pædagogiske konsulenter, som arbejder med karrierelæring og uddannelsesvejledning samt 21. century skills i en bredere pædagogisk-psykologisk kontekst, hvor det er muligt at inddrage andre personlige og sociale kompetencer.