Case 5: Vejle Kommune Selvtillid på skoleskemaet

Case 5: Vejle Kommune Selvtillid på skoleskemaet

Vejle Kommune: Selvtillid på skoleskemaet på Egtved Skole

20 elever på Egtved Skole har haft glæde af et MiLife forløb. Patrich Valentin Jensen (i forgrunden) har eksempelvis fået flere venner, end han havde før. Og så har han fundet ud af, at han faktisk har et rimelig højt selvværd, fortæller han. - Det er jo ret godt, at jeg stoler på mig selv. Det er der jo nogen, der ikke gør. Foto: Mette Mørk

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lærere på ungdomsskolen er blevet klædt på til at hjælpe stille og usikre unge til at få øje på deres egne styrker. Det skal komme elever på alle skoler i kommunen til gode.

Vejle/Egtved: Underviserne på Vejle Ungdomsskole har en mission. De vil give kommunens usikre unge mere selvtillid og mod på at træde ud af den skygge, de måske befinder sig i.

Det skal ikke ske ved at terpe matematik og tyske verber, men ved at give de unge viden om sig selv og forståelse for, hvorfor de er, som de er. På den måde vil de unge også være bedre i stand til at acceptere, at andre er anderledes.
Alle ungdomsskolens undervisere har været på efteruddannelse i konceptet MILIFE, som netop har fokus på, at de unge får forhøjet deres selvværd og på den måde bliver bedre i stand til at lære, turde at være sig selv og træffe valg.
Håbet er, at alle skoler i Vejle Kommune vil samarbejde med ungdomsskolen og sende hold af unge, der kunne have behov for det, til Domus. Her vil de få et intenst forløb på ti dage, hvor de får et boost af selvtillid og en rygsæk fyldt med sociale og personlige kompetencer.

 

Det første hold prøvekaniner afsluttede forløbet på ungdomsskolen fredag. 20 elever fra 6., 7. og 8. årgang på Egtved Skole har hver dag de seneste to uger taget turen til Vejle, hvor de er kommet i hænderne på underviserne Marianne Gjerka og Kristine Hennelund.
- Eleverne er udvalgt, fordi deres lærere har vurderet, at de kunne trænge til et boost og til at få mere viden om sig selv, fortæller Kristine Hennelund.


”Vi kan se, at de har rettet sig op og
tør tale, tør være, hvem de er og tør
begå fejl." 
                                 Marianne Gjerka, Vejle Ungdomsskole.

Hvad er MILIFE?

MILIFE er for alle børn og unge, men støtter især de, der har det svært med sig selv og måske også svært i samværet med andre. Konceptet er baseret på en viden om, at den bedste læring sker i forbindelse med højt selvværd, høj involvering, positiv energi, fysiske aktiviteter og støttende relationer samt et engagerende og meningsfyldt læringsmiljø.

MILIFE tager udgangspunkt i at opnå personlige og sociale kompetencer som at håndtere følelser, løse konflikter, arbejde i grupper, etablere og vedligeholde konstruktive relationer, lære at opstille og nå positive mål, anvende personlige og effektive læringsstrategier og træffe ansvarlige beslutninger.

 

En verden fuld af muligheder

- I stedet for at undervise, faciliterer vi læring ved hele tiden at få eleverne til at forholde sig tingene, til sig selv og hinanden og nå frem til resultater på egen hånd, forklarer Marianne Gjerka om fremgangsmåden i MILIFE.
De to undervisere har oplevet, hvordan eleverne stille og roligt er blomstret op. Første dag var der dyb tavshed i lokalet, og ingen turde rigtig stille sig op foran de andre og sige noget. Igennem undervisningen har de unge blandt andet lært, hvordan hjernen fungerer, hvorfor mennesker reagerer, som de gør, og hvordan der findes mange forskellige læringsformer og intellekter. På den måde er de blevet skarpe på, hvem de selv er, hvordan de lærer bedst, og hvad de er dygtige til. Og ingen er længere bange for at tage ordet.

 

Hver morgen og hver eftermiddag har de unge skulle "tjekke ind" og "tjekke ud" ved at fortælle hinanden, hvordan de har det, og hvad de har lært siden sidst, og underviserne har set, hvordan humøret og selvværdet blandt de unge har bevæget sig længere og længere op ad barometeret.
- Der har åbnet sig en ny verden for dem, hvor de har fået øje på, hvor mange muligheder de egentlig har, siger Kristine Hennelund.

Fokus på dannelse

Hun mener, at skolesystemet i dag mangler fokus på de bløde værdier.

- Dannelse er fuldstændig forsvundet fra skolen, og det betyder, at de unge har svært ved at mærke, hvad de vil. Men her er de bløde værdier og dannelse i fokus. Forståelse for bløde værdier og større selvindsigt kan måske ikke måles på de unges faglighed nu og her, men Marianne Gjerka er overbevist om, at forløbet på sigt vil betyde en stor forskel for de unge og deres evne til at træffe valg og gennemføre en uddannelse. - Og så har det været så fedt at se, hvordan de bare er begyndt at stråle mere og mere. Det har været den vildeste oplevelse, og de unge har været så modige og seje. Lærere på ungdomsskolen er blevet klædt på til at hjælpe stille og usikre unge til at få øje på deres egne styrker. Det skal komme elever på alle skoler i kommunen til gode - se de første elever fortælle her. Vejle/Egtved: Elever fra 6., 7. og 8. klasse på Egtved Skole har været på kursus i selvtillid på Vejle Ungdomsskole. Her er de ikke bare blevet klogere på, hvordan kroppen og psyken fungerer rent teoretisk. De er også blevet klogere på sig selv og hinanden og har fået en masse nye venner.

Se og hør seks af de unge, modige skoleelever fortælle om, hvad MILIFE-forløbet på Vejle Ungdomsskole har betydet for dem:

 

På kursus i selvtillid: - ’Nu kan jeg snakke med alle’

 

MILIFE kursus i selvtillid

 

 - Jeg hedder Beate og jeg går I 6. klasse på Egtved Skole. En af de vigtigste ting, jeg har lært her er nok det der med selvværdet og sådan noget, for nogen gange har jeg meget lavt selvværd. Og før der var det bare sådan: hvem skal jeg snakke med? Ud over dem, jeg kendte fra min klasse. Og så her og nu, der kan jeg snakke med alle kan præsentere for alle og alle er venner med alle. Beate 6. klasse, Egtved Skole

 

 Rasmus har lært, hvad han er god til .......
- Jeg hedder Rasmus Nielsen, jeg er 12 år og går på Egtved Skole i 6. klasse. Jeg er på MILIFE, for så lærer man en masse om sig selv og hvad man er god til og styrker og sådan noget. Og så kan man bruge det til at se anderledes på tingene. Rasmus, 6. Klasse, Egtved Skole

 

Idas humør gik fra bund til toppen  ....
- Jeg hedder Ida og går i sjette klasse. Jeg var hernede (red. peger nederst på trappen), da jeg sådan startede, for jeg vidste ikke helt, hvad der skulle ske. Men jeg glædede mig, jeg tænkte bare, det ville nok være hyggeligt. Så nu er jeg her oppe (red. på toppen), for jeg har lært rigtig meget om mig selv og det synes jeg bare har været dejligt at finde ud af. Ida 6. klasse på Egtved Skole

 

'Jeg har fået mange nye venner ....'
Jeg hedder Marthine og er 13 år og går i syvende klasse. Og for 10 dage siden var jeg hernede (red peger nederst på trappen) og jeg var meget nervøs for, hvad der skulle ske, og jeg kendte ikke alle de andre. Øhm altså, det gjorde det hele meget værre end det skulle, men nu er jeg herovre (red. Øverst på trappen) for jeg har bare fået mega mange nye venner og ja, det har været megafedt at være her og jeg gad egentlig godt være herover (red. peger på det øverste trin på trappen), men det er meget trist, for vi skal hjem. Marthine, 7. klasse på Egtved Skole

 

’Jeg er blevet mere tryg.....’
- Jeg hedder Ea og går i sjette klasse på Egtved Skole, og for 10 dage siden, da var jeg hernede på sådan dette her punkt, fordi jeg kendte ikke rigtig nogen og jeg var meget nervøs, det var nana-fest med jeg er faktisk helt oppe på total diskofest nu (red. øverste trin), og det er fordi jeg er blevet mere tryg og har fået en masse venner og har lært dem bedre at kende. Og jeg har også lært en hel masse ting om mit selvværd, selvtillid og min selvfølelse. Ea, 6. klasse på Egtved Skole

 

’Jeg har lært en masse om mig selv’
- Jeg hedder Cecilie og jeg går i syvende klasse på Egtvedskole. Da jeg startede til detteher MILIFE, da var jeg imellem her (red. mellem 1. og 2. trin) for jeg var spændt på, hvad det var vi skulle og jeg var også meget nervøs for sådan at komme til et nyt sted hen og lære nye mennesker at kende og sådan noget. Nu kan jeg rigtig godt lide at gå her, og jeg er rigtig glad for at jeg har lært en masse om mig selv. Og nu er jeg sådan her (red. peger mellem næstsidste og sidste trin) Jeg har det sådan virkelig godt og jeg g har lært dem bedre at kende. Og jeg har også lært en hel masse ting om mit selvværd, selvtillid og min selvfølelse. Cecilie, 7. klasse på Egtved Skole,

 

 MILIFE har lært mig at turde sige, hvad jeg mener

Foto: Mette Mørk 
Mille Isabel Bredtoft til højre fortæller at hun kommer til at savne de gode undervisere på forløbet. Derfor synes hun,
det var lidt træls, at hun kun skulle være på Vejle Ungdomsskole i ti dage. Her ses Mille sammen med underviser Marianne Gjerka. 

 

Vejle/Egtved: Det virkede langt fra som en gruppe unge med problemer med selvtilliden, da eleverne fra Egtved Skole fredag eftermiddag skulle afslutte MILIFE-forløbet. Humøret var højt, og der blev talt livligt omkring bordene. Et syn, der var langt fra det billede, underviserne beskrev fra det første møde ti dage forinden med 20 tilbageholdne piger og tre drenge. Blandt de elever, der havde nydt godt af tiden på ungdomsskolen i Vejle, var Mille Isabel Bredtoft, som til dagligt får i 6. klasse på Egtved Skole.

- Jeg fik et tilbud om at komme med, fordi jeg skulle have styrket mit selvværd og blive bedre til at sige fra. Og så havde jeg problemer med at stå op og tale foran andre. fortæller Mille åbent. Hun forklarer videre, hvordan hun altid har været en stille og sky pige, som ikke turde så meget.

Men jeg synes, jeg har rykket mig rigtig meget. Siger Mille og fortsætter: - Nu tør jeg sige, hvad jeg mener. Jeg ved ikke lige, hvordan det er sket, men det var været en rigtig god undervisning og nogle gode undervisere. 

"På Egtved Skole var jeg meget rolig
og sky og turde ikke sige så meget.
Nu tør jeg sige, hvad jeg mener."
                                Mille Isabel Bredtoft, 6. klasse 

 

Efter MILIFE tør jeg sige hvad jeg mener

Lotte Kjær Johansen viser på tegningen, hvordan hendes humør var helt ved bunden af trappen, da hun startede forløbet på ungdomsskolen.
- Nu er jeg heroppe, siger hun og peger med et smil på de øverste trin. Foto: Mette Mørk

 

Har lært, hvordan man lærer
- Jeg havde brug for en bedre forståelse af, hvordan jeg er inderst inde.

Sådan siger Lotte Kjær Johansen, som til dagligt går i 7. klasse på Egtved Skole. Hun spurgte derfor selv sin lærer, om hun måtte blive en del af forløbet, og hun føler, at hun har lært en masse på de to uger, forløbet har varet. Hun er ikke i tvivl om, at hun kan tage en vigtig viden med hjem, som hun kan og andre kan få gavn af fremadrettet:

- For mig har det vigtigste været, at jeg har lært, hvordan man lærer bedre. Jeg lærer bedst visuelt og ved at få tingene forklaret, mens andre måske lært bedst igennem bevægelse. Før var det svært, fordi jeg ikke vidste, hvordan jeg bedst fungerede, siger Lotte. Hun tror, at hun kan bruge sin nye viden i flere sammenhænge.

- Man kan for eksempel bruge det, når der er gruppearbejde. Jeg kan fortælle de andre, hvordan jeg arbejder bedst og samtidig bedre forstå den måde, de lærer på.