Vores ambition og værdier

Vores ambition og værdier

MILIFE


Livsmestring for børn og unge


Vores ambition

At læring og træning i personlig og social kompetenceudvikling indgår i den danske læreruddannelse og bliver en integreret del af uddannelser for alle børn og unge – og derigennem bibringe dem et nødvendigt fundament for at kunne mestre livet i en stærkt foranderlig, kompleks og krævende verden.

 

Vores mission


1. At uddanne lærere, pædagoger, vejledere og ledere i selv at mestre og kunne facilitere børn og unge i det 21. århundredes personlige og sociale kompetencer.

2. At motivere politikere og ledere til at prioritere personlig og social kompetenceudvikling i uddannelsessystemet på linje med andre fag-fag og fremskynde processen i at flytte paradigmerne 

 

  • fra underviser til facilitator
  • fra undervisning til læring
  • fra klasselokale til læringsmiljø
  • fra traditionel fagopdeling til integrerede projekter

3. At udvikle og formidle professionelle, relevante og forskningsbaserede uddannelses-koncepter i det 21. århundredes personlige og sociale kompetencer i analoge og i digitale formater.

 


Vores værdier

  • Medmenneskelighed og tolerance
  • Energi og begejstring
  • Kvalitet og faglighed
  • Udvikling og handlekraft