fbpx
Søg
Close this search box.

Det er en fantastisk verden.
Lad os gøre den fantastisk for alle.

Verdensmålene har fået organisationer, virksomheder og enkeltpersoner over hele verden til at gå ind i kampen for blandt andet at stoppe sult og fattigdom, styrke verdensbefolkningens rettigheder, løse klimaudfordringerne, sikre god trivsel og uddannelse samt reducere ulighed.  

Vi ved, at trivsel er er en forudsætning for læring, og en væsentlig grundpille i MILIFE er at formidle en pædagogik og en psykologi, der bidrager til at skabe sunde læringsmiljøer, hvor både elever og lærere trives. Ambitionen med MILIFE er ligeledes at bidrage til, at alle elever får en uddannelse, da det er en central faktor til at reducere social ulighed.

Mål 3: Sundhed og trivsel

Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper 

Heldigvis har langt de fleste børn og unge et godt liv, men der er stadig for mange, der mistrives.
Ifølge Børns Vilkår: 

  • Hver sjette barn på 18 måneder er psykisk sårbart.
  • Hver tiende 13-årige føler sig ofte ensom. 
  • 15-åriges psykiske mistrivsel har haft en stigning på 50%. 
  • Knap hver femte 19-årige udeboende har forsøgt selvmord. 

Vi er erhvervssponsor for Børns Vilkår. 

Mål 4: Kvalitetsuddannelse

Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring 

Siden 2000 er der sket enorme fremskridt i forhold til målet om grundskoleuddannelse for alle. Den samlede indskrivningsrate i udviklingslande nåede op på 91 pct. i 2015, og antallet af børn, der dropper ud af skolen, er faldet med næsten halvdelen. Der har også været en dramatisk stigning i antallet af børn, der kan læse, og der er flere piger i skole end nogensinde før. Disse er alle bemærkelsesværdige succeser. 

Men børn fra de fattigste husholdninger i en del udviklingslande har stadig fire gange større sandsynlighed for at være ude af skolen end de rigeste husstande. Forskellene mellem landdistrikter og byområder er også fortsat høj. 

Opnåelse af uddannelse af høj kvalitet for alle, bekræfter troen på, at uddannelse er en af de mest kraftfulde og gennemprøvede motorer for en bæredygtig udvikling. Dette verdensmål skal sikre, at alle piger og drenge fuldfører en gratis primær- og sekundær skolegang inden 2030. Det sigter også mod at give lige adgang til erhvervsuddannelser samt fjerne kønsrelaterede og økonomiske uligheder med henblik på at opnå universel adgang til en videregående uddannelse af høj kvalitet. 

Vi er sponsor for PlanBørnefonden og støtter derigennem udsatte børns muligheder for at få en grundskoleuddannelse.

Mål 10: Mindre ulighed

Uddannelsesmålsætningen i Danmark for 2030:

Alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse. Det betyder, at i 2030:

  • skal mindst 90 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
  • skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret.

Det betyder dermed også, at vi har travlt, og at vi skal arbejde meget mere med efteruddannelse af lærere, pædagoger, ledere og vejledere, for ifølge tænketanken CEVEA er:

”Andelen af unge, der hverken er under uddannelse eller i job, har ligget relativt konstant omkring 10,5 % siden 2008. I de nyeste tal fra 2017 opgøres antallet til 70.000 unge. Det er en absolut stigning på omtrent 11.600 flere unge siden 2008, hvilket afspejler, at ungdomsårgangene i dag er større. Ungemålsætningen er at halvere andelen af unge, som ikke er under uddannelse eller i job. De seneste 9 års politiske initiativer har ikke formået at nedbringe andelen, hvilket illustrerer udfordringens omfang.”

Og de fortsætter: ”De mest udsatte unge klarer sig dårligere og slår ofte ikke til i det uddannelsessystem, man har designet til at støtte og uddanne dem. De unge, der ikke har formået at begynde en uddannelse, færdiggøre en uddannelse eller finde beskæftigelse, blev af Regeringen, Undervisningsministeriet og Ekspertgruppen beskrevet som restgruppen. Det er unge, som vi forenklet kalder for de udsatte – eller sårbare unge.”

Beskrivelserne er et nedslag i den tilgængelige viden om målgruppen af udsatte unge og det uddannelsessystem, der omgiver dem. Her konstateres blandt andet, at: 

  • Udsatte unge adskiller sig på en række kendetegn, der giver dårligere forudsætninger for uddannelse. 
  • De unge har særlige risikofaktorer, der besværliggør uddannelsesforløbet såsom større frafald og mangel på motivation.
  • Social ulighed bidrager til, at udsatte unge ikke får en uddannelse, hvilket får dem til at leve mindre rige liv end jævnaldrende ikke-udsatte unge.

Tak for din tilmelding.

Du modtager om et øjeblik en e-mail med et link, hvor du bekræfter tilmeldingen.

Med venlig hilsen
MiLife