fbpx

At udvikle det menneskelige potentiale har altid været drivkraften 

Historien

2014

Vagn Strandgaard udgav allerede i 1982 en række bøger i serien Livsfærdigheder for lærere og unge i 8.-10. klasse.

Livsfærdigheder blev til i et samarbejde med de to engelske professorer Mike Scally og Barrie Hopson.

MiLife etableres af Vagn Strandgaard og Lotte Møller Sørensen. Dels med en baggrund som henholdsvis psykolog og cand.mag. og ikke mindst med mange års erfaringer som ledelses- og organisationsudviklingskonsulenter i erhvervslivet har vi begge stor viden om udvikling af mennesker, undervisning, facilitering og konceptudvikling.

Det er på dette tidspunkt åbenlyst, at der stadig er et stort problem med antallet af ikke-uddannelsesparate på trods af utallige tiltag og projekter, som skoler og ungdomsskoler har været igennem i adskillige år. Desuden er det efterhånden også tydeligt, at et stigende antal unge og børn mistrives i skolen – et antal, der tilsyneladende stadig stiger.

Disse problematikker leder til et samarbejde med Ungdomsskolen i Randers anført af Finn Sørensen, Leder af Center for Innovation og Kompetence. I første omgang et treårigt pilotprojekt, hvor MILIFE dels udvikler et undervisningskoncept til de unge og dels opkvalificerer pædagoger og undervisere i den pædagogik og psykologi og øvrige forskning, der ligger til grund for MILIFE. 4MAT metoden inddrages som det didaktiske ben i MILIFE.

Som det fremgår andre steder har Vagn allerede flere år tidligere udgivet undervisningsmaterialer til lærere i livsfærdigheder for unge. Drivkraften til, at skolen skal undervise eleverne i personlig og social kompetenceudvikling er altså ikke ny.

Det første koncept, vi udvikler, er KEND DIG SELV. Det består af seks kompetencer, der tilsammen giver eleverne en meget dybere forståelse af, hvem de er, hvordan deres hjerne fungerer, hvordan de kan arbejde bevidst med deres personlige udvikling, deres kommunikation og kropssprog og kan udvikle deres mentale fleksibilitet og selvværd. Læs om evidens og forskning bag KEND DIG SELV her.v

 

2015

I det følgende år bliver de næste seks kompetencer og kurset i konceptet DIG OG ANDRE udviklet. Her rettes fokus i højere grad hen på udvikling af elevernes relationelle kompetencer som fx hvordan de lærer at lytte aktivt, håndterer konflikter, samarbejder med andre i teams, lærer at modtage og give feedback og ikke mindst udvikler deres følelsesmæssigt intelligens. 

Læs om evidens og forskning bag DIG OG ANDRE her.

 

2016

Uddannelsen i KEND DIG SELV er blevet vores grundforløb, hvor deltagerne ikke alene lærer om seks kompetencer, men også bliver uddannet i didaktikken, psykologien og pædagogikken i social-emotionel læring. 

Flere ungdomsskoler begynder at arrangere interne forløb, og mange pædagoger og undervisere fra mange forskellige ungdomsskoler uddannes i begge koncepter.

 

2018

Vi er klar med de næste to koncepter, nemlig HER ER JEG til mellemtrinnet og til unge med særlige behov og DIT ROADMAP – Karrierelæring for unge. Læs om evidens og forskning bag de to koncepter her.

Samtidig igangsættes to nye tredages kurser i de to koncepter til lærere, vejledere og pædagoger i begge koncepter.

 

2019

Vi påbegynder et pilotprojekt for indskolingen på Bøgebjerg skole i Faaborg kommune sammen med Gry Lindenhoff, der også har været med til at udvikle HER ER JEG for mellemtrinet.

Pilotprojektet skal fortsætte i 2020 og være med til at danne grundlag for HVEM ER JEG – et nyt MiLife koncept for indskolingen. Dette vil kun blive tilgængeligt på den digitale læringsplatform.

 

2020

Medio 2020 har ca. 900 lærere, vejledere og pædagoger og ledere deltaget i et eller flere af MiLife kurserne og grunduddannelsen.

Året påvirkedes naturligvis af Covid-19 pandemien,  men vi brugte den første lockdown til at udvikle og lancere en ny hjemmeside og påbegyndte desuden arbejdet med at udvikle en digital læringsplatform til folkeskoler, efterskoler og ungdomsskoler.

I Odense kommune indgik vi en aftale om den såkaldte Odensemodel, der tager afsæt i Odense Kommunes dannelsesstrategi (de 4 karaktertræk) og elementer fra MiLifekonceptet, der arbejder ud fra en styrkebaseret tilgang. Modellen er designet, så den kan samtænkes og suppleres med andre koncepter, der anvendes på forskellige skoler.  Som led i denne indsats skriver vi to nye koncepter, Mig og mine styrker for 7. klasse, bog 1 og 2.

Vi udnævnes som  #BørsenGazelle2020. Børsen skriver: “Gazellerne er en motor i samfundet – de er rollemodeller for jobskabelse, optimisme og kreativitet i Danmark. En gazelle er en virksomhed, som i løbet af fire regnskabsår hvert år har haft positiv vækst og samlet set mindst har fordoblet omsætningen over de fire år.” Det er naturligvis en  dejlig bekræftelse på vores indsats, som vi er stolte af.   

 

2021

Efter godt et års intenst udviklingsarbejde kan vi endelig åbne op for den flotte, digitale læringsplatform med seks forskellige abonnementer. Der har gennem årene været et ønske at kunne arbejde mere fleksibelt med materialerne, og det er nu muligt. Alle analoge materialer er lagt op i let overskuelige mapper, og en særdeles detaljeret søgefunktion gør det meget nemt for lærerne at finde frem til netop de opgaver, aktiviteter og teoridele, som de har brug for.

På trods af den fortsatte pandemi lykkes det alligevel at gennemføre flere kurser og forløb i Vejle, Silkeborg, Randers og Odense og med udgangen af året har ca. 1000 lærere, undervisere og pædagoger deltager i et eller flere af MiLife uddannelserne og kurserne.  Sidste skud på stammen er et grundkursus i grafisk facilitering for undervisere. Vi er overbeviste om, at den traditionelle undervisning skal suppleres med en mere faciliterende tilgang, og i den forbindelse er færdigheden i at kunne tegne og arbejde grafisk et kæmpeplus for enhver lærer og for enhver elev.

 

Udtalelser fra lærere

Jeg lærte personligt nogle teknikker og redskaber til at få eleverne i gang med at lære sig selv bedre at kende. Herudover fik jeg nogle gode redskaber og et godt overblik hvordan elever kan arbejde med deres personlige og sociale kompetencer.
Lars Barslund Knudsen
Uddannelsesvejleder, Varde
Jeg har været så glad for at være på forløbet – dejlige mennesker og fantastiske lærere. Man kan kun blive inspireret til at yde sit ypperste. For mig var det en øjenåbner i forhold til mange ting – både fagligt og personligt. Jeg er allerede i gang med at forhandle om at komme på ”Dig og de andre” 😊 Hvornår starter det næste hold? Jeg vil stadig gerne have Energizer 3.
Lykke Yelva Rottevig Møller
Skolevejleder/Fritidsvejleder, Skive
Lige det jeg havde brug for. Skulle have været igennem dette for mange år siden. Hvorfor er MILIFE ikke med i undervisningsplanerne i folkeskolen?
Michelle
UngOdense

Tak for din tilmelding.

Du modtager om et øjeblik en e-mail med et link, hvor du bekræfter tilmeldingen.

Med venlig hilsen
MiLife