Skoler skal være understøttende, sikre og indlevende læringsmiljøer

Vores mission

MiLifes mission er med fokus på neuroscience, neuropsykologi og neuropædagogik at give ledere, lærere og pædagoger de bedste muligheder for at maksimere deres energi, glæde og effektivitet så børn og unge kan se mening og være aktivt involveret i deres læring samt være glade og trygge, så de når deres højeste potentiale.

For at opfylde vores mission vil MiLife:

Vores vision

At læring og træning i socio-emotionel læring, projektbaseret læring og det 21. århundredes kompetencer indgår i den danske læreruddannelse og bliver en integreret del af grundskolen og ungdomsuddannelserne – og derigennem bibringer eleverne et nødvendigt personligt og fagligt fundament for at kunne mestre livet i en stærkt foranderlig, kompleks og krævende verden. 

Vores værdier

Medmenneskelighed og tolerance
Energi og begejstring
Kvalitet og faglighed
Udvikling og handlekraft