Personerne bag MiLife

Lotte Møller Sørensen

Medstifter, facilitator og forfatter

Siden jeg var 19 år, har jeg undervist, faciliteret, trænet, coachet mennesker i alle aldre. Det har bl.a. lært mig en masse om mennesker og menneskelig adfærd. Den viden er helt afgørende i mit arbejde både som træner og medforfatter i MiLif og som ledelses- og organisationskonsulent og facilitator i Acumen.

Uanset hvad jeg beskæftiger mig med, er jeg styret af kerneværdier som nysgerrighed, læring og personlig og faglig udvikling, men værdier som frihed, venskab, humor, kvalitet, ambitioner og resultater rangerer ligeledes højt på min værdiliste. Min mission er at hjælpe mennesker med at foretage de nødvendige forandringer. 

Jeg er ligeledes meget optaget af, hvad det er for en fremtid vores børn og unge skal vokse ind i, overtage og styre på forskellig vis. Det er ikke en let verden og der stilles meget store krav til deres omstillingsparathed, mentale fleksibilitet, evne til at stå fast i sit eget værd,  Det undrer mig dybt, at pædagoger og lærere ikke selv bliver trænet i de kompetencer, som ledere bliver. De står med et kæmpeansvar for alle de børn, der er i deres skole, men de er slet ikke klædt på til at skulle arbejde med elevernes personlige udvikling. Og det bliver helt afgørende, at den opgave også kommer til at ligge i skolen.

Oprindeligt er jeg uddannet cand.mag. fra Københavns Universitet og efterfølgende har jeg bl.a. uddannet mig som NLP Trainer, Mediator Master Practitioner og er internationalt certificeret facilitator (CPF). Desuden har jeg mange års ledererfaring med opbygning af virksomheder, udvikling af medarbejdere, salg og konceptudvikling. Sammen med min partner Vagn Strandgaard skrevet og udgivet en lang række bøger til erhvervslivet.

Jeg er cand.mag. fra Københavns Universitet og efterfølgende har jeg bl.a. uddannet mig som NLP Trainer, Mediator Master Practitioner og er internationalt certificeret facilitator (CPF). Desuden har jeg mange års ledererfaring med opbygning af virksomheder, udvikling af medarbejdere, salg og konceptudvikling.

Mit foretrukne citat: ”Alting i dit liv afspejler de beslutninger, du har truffet. Hvis du vil have andre resultater, skal du træffe nogle andre beslutninger.

Du kan kontakte mig på +45 2040 2052 eller lotte@milife.dk

Vagn Strandgaard

Stifter, psykolog og adm. direktør

Jeg er psykolog, bank- og læreruddannet og har som ledelses- og organisationskonsulent arbejdet med flere tusinde ledere og medarbejdere i større danske og internationale virksomheder i mere end 24 lande.

Er medforfatter til bogen ”Den lærende organisation” i 1995 og har med min partner Lotte Møller Sørensen, udgivet mere end 25 bøger inden for kommunikation og teams, strategi og organisationsudvikling.

I 2014 stiftede vi MiLife. I dag er det største danskudviklede, evidensbaserede program til undervisning i personlige og sociale kompetencer for børn og unge. Ved at styrke trivslen, fællesskabet og den socio-emotionelle læring hos eleverne styrker vi også fagligheden. Men forandringerne skal starte hos de voksne.

Derfor arbejder vi direkte med lærerne, pædagogerne og vejlederne.
Vores vision er, at folkeskolen skal undervise med udgangspunkt i eleven, ikke i faget.
Alle børn har talent og ressourcer til at skabe et godt liv.
Det må være skolens primære formål at arbejde med dette hos alle børn.

Mine foretrukne citater:

Dem, der siger det ikke kan lade sig gøre, skal lade være med at forstyrre dem, der allerede er i gang med det.

”De problemer du står overfor i dag, kan ikke løses med den samme tænkning, der var med til at skabe dem.”

Du kan kontakte mig på +45 4040 9604 eller vagn@milife.d

Se den fulde liste over Vagn og Lotte’s bogudgivelser her.

ANDREAS MØLLER STRANDGAARD

Partner og projektmedarbejder

Jeg er optaget af, hvordan vi skaber læringsprocesser, -miljøer og -muligheder, der hjælper mennesker til at opnå succes med det, de gerne vil realisere for sig selv. Dertil er jeg interesseret i at undersøge, hvordan vi generer vores indre motivation, så vi har lyst til at tage ansvar for egen læring og sågar udfordre sin egen komfortzone – på tværs af lande, kultur, alder og erfaringer.

De spørgsmål har helt naturligt presset sig på igennem mit liv og er en rød tråd i det, jeg har beskæftiget mig med på fuld tid siden 2018 – både i USA, i Kina og nu i Danmark.

I USA arbejdede jeg hos BUILD, en NGO, der hjælper mindre privilegerede unge med at komme igennem high school, ved at træne deres entreprenante færdigheder. I Kina har jeg arbejdet hos Alibaba, hvor jeg medudviklede et uddannelseskoncept omkring den digitale økonomi, som er tilgængeligt for universiteter igennem Alibaba Global Digital Talent Network, et international uddannelsesnetværk.

Dér var jeg ansvarlig for udviklingen af uddannelsesprogrammer for vores kursister fra hele verden – først analogt, senere digitalt – og jeg har undervist den internationale kohorte af første- og anden års universitetselever på Alibaba Business School i digital økonomi og entreprenørskab.

Jeg er uddannet ved New York University Shanghai med en Bachelor i Social Science med fokus på internationale relationer.

Mit foretrukne citat er “I shall pass this way but once; any good that I can do or any kindness I can show to any human being; let me do it now. Let me not defer nor neglect it, for I shall not pass this way again.”

Du kan kontakte mig på +45 40 52 50 72 eller andreas@milife.dk

LISA HØHOLT

Forretningsudvikling og kommunikation

Jeg har arbejdet med ledelse, udvikling af mennesker, organisationer og virksomheder i de sidste 15 år. De fleste år indenfor it,- tele og mediebranchen. De seneste år har imidlertid valgt at arbejde i områder der har en større direkte påvirkning på mennesker bl.a. de, der er ramt af stress. I den forbindelse har jeg arrangeret og afholdt flere retreats på Bali, forskellige workshops og coachet både private, ledere og medarbejdere i deres personlige udvikling. Jeg er motiveret af at vi hver især bliver bevidste om vores eget potentiale., og tror også på, at vi en øget bevidsthed kan opnå det liv, vi ønsker og som giver os et liv i balance. 

 Det sidste halvandet år har jeg fokuseret endnu mere på, hvordan jeg sammen med andre kan være med til at skabe en bedre fremtid for vores børn og unge.  Jeg er optaget af, at vi som voksne og rollemodeller har et ansvar for vores børn og unge, og at de bliver klædt på til at kunne varetage lederskabet af deres eget liv. Det er vigtigt, at  vi der ikke har lært det i vores opvækst, selv tør gå skridtene og kan klæde børnene på, så de får et stærkt fundament med øget trivsel og er motiveret for at lære for livet. 

Et af mine foretrukne citater: “Det er vigtigere for mig at være nogen end at være noget.”. 
 

Du kan kontakte mig på +45 24 80 53 13 eller lisa@milife.dk

Thomas berg Nielsen

MiLife ambassadør

Jeg er uddannet lærer, har arbejdet som leder i folkeskolen i femten år. Her har jeg ledet alt, undtagen at være skoleleder.  Inden da har jeg boet og læst i USA og Østrig.

I mit lederjob, med alle typer af børn, personale, forældre, ledere, bestyrelser og forvaltninger, har jeg lært, hvor stor min evne er til at skabe forandring i det, jeg arbejder med.

Min livsvej ændrede sig radikalt i 2019, da jeg tog en livspause og gik ud af hamsterhjulet for at finde min nye vej. Det har i dag bragt mig sammen med to fremtidsforskere, som jeg samarbejder med omkring Fremtidssans Akademiet. Fremtidssans Akademiet skal ændre fokus og mindsettet indenfor uddannelse. Vi skal nemlig gå mere fra hjernen til hjertet og træne det hele menneske fra en tidlig alder. Den rejse er mit livsformål. Jeg skal være med til, at seks millioner mennesker ændrer deres måde at leve, arbejde og uddanne sig på. Den ændring vil jeg stå i spidsen for nationalt og internationalt.

Derfor er jeg også MiLife ambassadør, da vi er på samme bane og har de samme drømme og mål.

Mit yndlingscitat er:  

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” – Nelson Mandela

Du kan kontakte mig på  +45 27 12 01 00  eller tbn@letsdobetter.dk

GRY LINDENHOFF

Folkeskolelærer og  medforfatter

I 2015 tog jeg uddannelsen KEND DIG SELV med Vagn og Lotte som undervisere. Jeg var vild med konceptet lige med det samme. Det var første gang, jeg stødte på et materiale, der indeholdt alle aspekter af trivselsarbejdet.  Jeg stillede spørgsmålstegn ved, at der ikke var materiale til indskoling og mellemtrin, da MiLife har et sprog og en tænkning, som alle bør kende og bruge gennem hele deres skolegang. Det var på den måde, at jeg blev medforfatter til materialet HER ER JEG til mellemtrinnet og i 2022 på HVEM ER JEG for indskolingseleverne.  

Trivselsarbejdet og at hjælpe andre mennesker har altid fyldt en meget stor del af mit arbejdsliv som folkeskolelærer, både i min rolle som klasselærer, men også i mine år som skolens AKT-vejleder. Min glæde ved at være med til at skabe en positiv forandring i et menneskes liv, er min drivkraft. 

Det at hjælpe andre til at få oplevelsen af og glæden ved – gennem en forandringsproces –  at have fået et ændret og udviklende mindset og dermed  et andet syn på sig selv og egne udviklingsmuligheder, er for mig det største og vigtigste, jeg kan opnå. Det er den selvindsigt og hjælp jeg kan give til andre mennesker hvor de holdnings- og adfærdsmæssigt flytter sig fra ét sted til et andet sted i deres liv, og det den mulighed for at de gennem ny og  for dem relevant viden kan træffe nogle kloge valg.

Et af mine foretrukne citater:
”Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg sikkert godt”

Du kan kontakte mig på +45 2235 4880 eller glindenhoff@hotmail.com