fbpx
Søg
Close this search box.

Vi er dedikeret til at støtte lærere og pædagoger med at give alle elever de kompetencer og den karakterdannelse, der vil hjælpe dem med at få succes i deres videreuddannelse, job og fremtid

Et unikt koncept for alle vejledere og den ­kommunale ungeindsats

UU vejledere arbejder ud fra en tilgang om, at alle unge er parat til noget, og opgaven er at bidrage til at afklare, hvad dette ”noget” skal være. Vejledere skal kunne facilitere de unge til selv at udvikle en plan for fremtiden, som de tager ejer­skab til, fordi de har arbejdet med sig selv og deres eget afsæt i stedet for at udelukkende at fokusere på nogle ydre forhold. Det er de muligheder, vejlederne har med det unikke og strukturerede koncept DIT ROADMAP – karrierelæring for unge. Konceptet er lige velegnet i udskolingen som i Unge Uddannelserne.

Karrierelæringsprocessen med DIT ROADMAP foregår i fire faser: 

1. fase: KEND DIG SELV
2. fase: UNDERSØG MULIGHEDERNE
3. fase: FOKUSER PÅ DINE MÅL
4. fase: FÅ DET TIL AT SKE

Som det fremgår af modellen her på siden, er hver fase delt ind i en række opgaver og delprocesser, som eleverne arbejder systematisk med, og som fører dem fremad til en endelig målbeskrivelse og handlingsplaner – faciliteret af vejlederen. 

Hele konceptet bygger på grundprincippet om, at eleven starter indefra og bevæger sig udad. Den personlige afklaringsproces danner fundamentet for de udadvendte aktiviteter, og deres mål bygger på deres egne værdier og interesser og ikke på, hvad andre gør og synes.

Karrierelæring skaber nye pejlemærker for de unge

At træffe et uddannelses- og karrierevalg er for de fleste unge forbundet med stor tvivl og usikkerhed.  Retningen er uklar, værdierne er ukendte, og så bliver andres meninger og holdninger let styrende for valget. 

Paradoksalt har adgangen til enorme mængder af informationer (både de troværdige og de fake) gjort det endnu vanskeligere for mange unge at vide, hvor de skal søge den rette viden og endnu vigtigere at finde ud af, hvad de egentlig selv vil. Det er let at blive ”forført” af smarte bloggere og YouTubere, der fremstår, som om de har svarene på det hele.  FOMO (Fear of Missing Out) styrer desuden mange unges liv. De vil måske være som de andre for at føle, at de er accepterede og en del af et fællesskab. Også selv om det måske ikke er det bedste fællesskab.  Samtidig er det vigtigt at forstå, at mange unge gerne vil se sig selv som del af en større verden end den by, de bor i, men traditionel vejledning rykker sjældent teltpælene ud over landets grænser. 

Andre tider, andre krav nødvendiggør andre måder at skabe sine personlige pejlemærker på. Derfor har vi udviklet DIT ROADMAP–karrierelæring for unge.

 

Definition af karriere

Ved karriere forstår vi en persons retning og ”rejse” eller fremskridt gennem sit liv eller en stor del af det. Karriere drejer sig primært om de uddannelser og stillinger på arbejdsmarkedet, som en person gennemgår i sit liv.

Vi taler også om, at man kan gøre karriere. Det udtryk anvendes ofte, når en person gør karriere inden for særligt afgrænsede fagområder. Det kan fx være en musikalsk karriere, en lægefaglig karriere, en politisk karriere, en sportslig karriere, en karriere i service- eller byggebranchen eller måske en ledelsesmæssig karriere osv. 

Når vi taler om mennesker, der gør eller har en karriere, er det sædvanligvis underforstået, at de har sat sig nogle mål, de forfølger. En karriere kan derfor være udtryk for, at en person avancerer fra ét trin til det næste inden for dette bestemte fag- eller erhvervsområde.

Et karriereforløb er ofte knyttet til en eller anden grad af social anerkendelse eller status, og karriere kan blive en livsform, hvor tilværelsen indrettes efter karrierens krav og derfor komme til at påvirke ens familieliv i væsentlig grad. Karriere handler om måder at leve sit liv på.

Fakta om karrierelæring

DIT ROADMAP – karrierelæring for unge

Dette koncept bygger på grundprincippet om, at eleven starter indefra og bevæger sig udad for at kunne afklare og tegne sit eget kort for fremtiden. Elevernes indre, personlige afklaringsproces danner fundamentet for de udadvendte aktiviteter, og elevernes mål og handlingsplaner bygger på deres egne værdier og interesser og ikke på, hvad andre gør og synes.

Konceptet er organiseret efter disse fire faser: 

1. fase: KEND DIG SELV
2. fase: UNDERSØG MULIGHEDERNE
3. fase: FOKUSER PÅ DIN MÅL
4. fase: FÅ DET TIL AT SKE

Derudover er hver fase – som det fremgår af karrieremodellen her på siden – delt ind i en række opgaver og delprocesser, som eleverne arbejder systematisk med, og som fører dem fremad til en endelig målbeskrivelse og handlingsplaner. Undervejs inddrages også de forskellige karrierelæringsværktøjer. Til vejlederne og lærerne er der yderligere 24 aktiviteter, der på forskellige måder bidrager til at øge elevernes bevidsthed om de mange muligheder og veje, der er inden for jobs, karriereveje og uddannelser. 

Da al forskning inden for feltet viser, at forældrene har stor indflydelse på deres børns valg af uddannelse og jobs, har vi også udviklet en guide til forældrene – og de unge – som giver begge parter muligheden for at tale sammen på en åben og fordomsfri måde om forældrenes egne forudsætninger og valg og om den unges ønsker, behov og muligheder.

 

Hvad lærer eleverne? 

Hvis eleverne tidligere har arbejdet med kompetencerne fra KEND DIG SELV, har de et godt udgangspunkt for at lære videre med DIT ROADMAP Karrierelæring. Men det er ikke en påkrævet forudsætning. For eleverne kommer til at lære sig selv at kende ud fra andre vinkler og perspektiver i forhold til fremtidige uddannelses- og karrierevalg. De bliver meget klogere på sig selv, deres personlighedstyper, præferencer osv. og følgelig deres valgmuligheder. 

Med DIT ROADMAP ledes eleverne gennem de nødvendige faser og delfaser for at 

 • afklare deres nuværende udgangspunkt (deres egenskaber, interesser, styrker, færdigheder, og værdier).
 • lære at læse fremtiden og de fremtidige jobs.
 • lære at bruge deres netværk og deres praktikperioder bevidst.
 • sætte mål for, hvordan de vil anvende deres nye viden, når de skal vælge uddannelse eller job. 

Eleverne arbejder med egne opgaver, interviews, gruppeopgaver og diskussioner i par grupper og plenum, og efter hver delfase opsamler de deres data i portfolio-ark, der letter opgaven med at beskrive de endelige mål og handlingsplaner.  t

Sådan kommer du på kursus i DIT ROADMAP ­karrierelæring for unge

Deltagerne får alle disse inspirerende og gennemarbejdede undervisningsmaterialer på tre-dages kurset DIT ­ROADMAP.

Har du brug for hjælp?

Har du spørgsmål til DIT ROADMAP konceptet eller kurset eller er i tvivl, om det er relevant for jeres kommune eller skole. Så book et opkald fra os, hvor vi meget gerne svarer på dine spørgsmål og hjælper med at afklare, om MiLife koncepterne kan hjælpe jer. Det er ganske uforpligtende.

Fremtidens tendenser påvirker fremtidige karrierevalg

I DIT ROADMAP Arbejdsbogen har vi også skrevet om de såkaldte megatendenser, altså trends der potentielt kan påvirke hele verden.  Det er tænkt som et diskussionsoplæg til de unge, så de begynder at tage stilling til ting, der foregår uden for sig selv og inddrage det i deres refleksioner om egne styrker, interesser, færdigheder og værdier. 

Der er masser af underholdende eksempler på, at nogle af verdens mest vidende mennesker har sagt noget vrøvl om fremtiden, men på det givne tidspunkt var det jo nok deres bedste bud på fremtiden set fra deres stol. 

Og uagtet en del fejlantagelser om fremtiden, er det stadig særdeles relevant for de unge at øve sig i at tænke fremad og lære at tænke i scenarier: ”Hvad nu, hvis sådan og sådan sker… hvad kunne det få af betydning for mig og min fremtid?” 

Ikke for at drukne sig selv i bekymringer, men for at få et bredere perspektiv på de muligheder, der kan opstå og blive inspireret til nye tanker vedrørende uddannelse og karrierevej.  

TYVE MEGATENDENSER DER VIL PÅVIRKE DIN FREMTID PÅ ARBEJDSMARKEDET

 1. De teknologiske forandringers hastighed er eksponentiel. Det betyder, at hastigheden fordobles, hver gang et vist tidsrum – fx et år – er forløbet.
 2. Antallet af faktorer og områder i hele verden, der forandrer sig på samme tid, har aldrig været større.
 3. Det sker globalt – verden hænger sammen. I 2020 vil ca. 5 milliarder mennesker være forbundet via internettet.
 4. Mennesker flytter til de store byer, der bliver større. De kaldes megabyer.
 5. Nogle megabyer vil rive sig løs fra deres eget land, da de står stærkere alene.
 6. Store dele af verdens befolkning bliver gamle samtidig.
 7. I nogle lande i Afrika stiger befolkningstallet stadig meget og vil fortsætte således i mange år.
 8. Klimaforandringer vil forværres og i værste fald medføre politisk ustabilitet og oprør i store dele af verden.
 9. Den sociale ulighed mellem meget rige og fattige vil øges.
 10. Antallet af folkevandringer/immigration vil stige pga. fattigdom og mangel på vand og andre ressourcer.
 11. Kina bliver den økonomisk stærkeste nation i verden.
 12. Livslang læring er en nødvendighed.
 13. Børn, der fødes i Danmark i dag, bliver gennemsnitligt 100 år gamle.
 14. Genetisk manipulation, nanoteknologi og anden bioteknologi vil gradvist fjerne skellet mellem mennesker og maskiner. Teknologien bliver integreret ind i alle dele af vores liv – og krop.
 15. Forskning i hjernen og i tarmene vil ændre vores syn på de menneskelige muligheder og bidrage til nye medicinske gennembrud.
 16. Kunstig intelligens, Virtual Reality, Augmented Reality og machine learning mv. vil helt fjerne eller ændre 80% af alle de jobs, som vi kender i dag.
 17. De fleste fysiske forretninger vil forsvinde i de fleste danske byer, fordi vi køber vores varer og serviceydelser på internettet.
 18. Nye forretningsmodeller og versioner af den såkaldte ”deleøkonomi” vil løbende se dagens lys.
 19. Der vil blive stillet krav om, at vi holder os mentalt, følelsesmæssigt og fysisk sunde, fordi udgifterne til sygehuse, medicin, plejehjem og forsikringer vil stige dramatisk.
 20. Nye politiske modeller vil blive udviklet for at håndtere en verden i hastig forandring.
Karrierelæring giver færdigheder for livet

Det er et stort behov for et samlet og struktureret ­vejledningsmateriale, der er bedre til at klæde de unge anderledes på til at forstå deres eget udgangspunkt og identitet, og som kommer langt bredere omkring den unges personlighed og præferencer.

Hvad vil du lave, når du er færdig med skolen?

Det er ikke det mest begavede spørgsmål, man kan stille et barn.  Vi har desværre nok alle hørt os selv stille det til mange børn – ­inklusive ens egne.  De har alle overbærende svaret: ”Det ved jeg ikke”. Og så har vi nok sagt noget i retning af: ”Det forstår jeg godt. 

Tak for din tilmelding.

Du modtager om et øjeblik en e-mail med et link, hvor du bekræfter tilmeldingen.

Med venlig hilsen
MiLife