fbpx
Søg
Close this search box.

Forskellige læringsstile inspirerer til forskellige måder at undervise på

Hvad er 4MAT?

4MAT er en model og en systematisk procesmetode, der

Hvor stammer metoden fra? 

4MAT metoden er udviklet af amerikanske Dr. Bernice McCarthy fra begyndelsen af 1970’erne og videreudvikles stadig løbende i forhold til den nyeste forskning inden for læring af About Learning i Chicago. I dag bruges 4MAT metoden verden over i både skoler og virksomheder, og McCarthy anses i dag blandt en af verdens ledende eksperter på læringsområdet. 

 

Hvordan underviser man i personlig og social ­kompetenceudvikling?

For alle andre skolefag som sprogfag, matematik, fysik osv. er der udviklet fagdidaktikker og dermed beskrivelser af målsætninger, indholdsvalg og det fagmetodiske. Men sådan en fagdidaktik findes ikke for undervisning i social-emotionel ­kompetenceudvikling. 

Så da MiLife startede op i 2014, blev det tydeligt for os, at der var behov for en didaktisk metode til at kunne formidle indholdet i mange forskellige sammenhænge og på tværs af forudsætninger og aldersgrupper. 

Derfor faldt valget på 4MAT. Med 4MAT metoden får undervisere mulighed for at kombinere deres faglige kompetencer og menneskelige viden, indsigt og erfaring med en unik metode, der er designet til at skabe undervisning, der engagerer og motiverer alle elever. Med 4MAT kan undervisere formidle til fire forskellige læringspræferencer.

 

Fire store spørgsmål - fire læringspræferencer

Som det fremgår af modellen til højre, består 4MAT af fire overordnede spørgsmål: HVORFOR? HVAD? HVORDAN? og HVAD NU HVIS? 

De fire spørgsmål er overskrifter til procesmetoden, der består af de underliggende otte fokusområder i modellen, og som giver strukturen til at planlægge og tilrettelægge undervisningen efter. Men de fire spørgsmål er også nøgleord for fire forskellige læringspræferencer og dermed til, hvad der motiverer forskellige elever. 

For alle elever (store som små) har flere forskellige behov, der skal opfyldes for, at de er motiverede for at lære. Nogle af disse behov handler om at få svar på de fire spørgsmål – dvs. tilgodeset de fire læringspræferencer i 4MAT-modellen. De fire præferencer er resultatet af en kobling af forskning i hjernen og i læringsprocesser. 

At kende sine læringspræferencer er en stor hjælp for eleverne. Det gør det lettere for dem at formulere deres behov og tage ansvar for egen læring. Samtidig er det vigtigt at forstå, at læringspræferencerne kan være situationsbestemte – og måske også kulturbestemte.

1: Den fantasifulde læringspræference

Vigtigste spørgsmål: Hvorfor?

Den fantasifulde foretrækker, at der er fokus på følelser og refleksion. Med denne præference søger man personlig mening og engagement og motiveres af at være sammen med andre med de samme værdier, og man ønsker en god stemning, hvor alle er med.

2: Den analytiske læringspræference

Vigtigste spørgsmål: Hvad?

Den analytiske foretrækker, at der er fokus på viden, fakta og teorier. Med denne præference vil man gerne vide, hvad eksperterne mener, og man motiveres af at kunne arbejde konkret med tingene og gennemtænke idéer til bunds.

3: Den praktiske læringspræference

Vigtigste spørgsmål: Hvordan?

Den praktiske foretrækker, at der er fokus på at træne, øve og praktisere. Med denne præference vil man gerne eksperimentere sig frem til brugbare løsninger og ønsker at skabe konkret nytteværdi af ideerne. Man motiveres af, hvordan det, man lærer, kan anvendes i det ”virkelige liv”.

4: Den dynamiske læringspræference

Vigtigste spørgsmål: Hvad nu hvis?

Den dynamiske foretrækker, at der er fokus på nye muligheder, som begejstrer og giver følelsesmæssig energi. Med denne præference kan man lide at tænke stort og mere abstrakt samt udfordre gamle idéer. Man motiveres af nytænkning og kreative løsninger.

Se  og køb plakater til eleverne om læringspræferencer og læringsstile her.

Motivation handler om at skabe mening

Der er vist ikke mange lærere og pædagoger, vejledere og ledere, der ikke har revet sig i håret fra tid til anden for at knække nøden: ”Hvordan gør jeg dem motiveret til det, de skal lære?” Men selve spørgsmålet illustrerer faktisk en del af problemet: Hvem siger, du skal motivere, og hvem bestemmer, hvad de skal? 

Vi er alle klar over, at der er nogle formelle rammer, som skolens undervisning foregår indenfor. Det ved eleverne også, men de har samtidig brug for at forstå inde i sig selv, hvorfor de skal gøre eller lære et eller andet. Ting skal give mening på et mere personligt plan, uanset om en elev er 8 eller 18 år (eller 80). Så jo bedre undervisere kan hjælpe deres elever med at finde frem til deres egen mening, jo større motivation vil de møde frem med. 

Og her kan 4MAT noget, som desværre ofte glemmes i almindelig undervisning, nemlig at sætte et kraftigt fokus på HVORFOR: Hvorfor lærer jeg dette? Hvorfor og hvordan har det betydning for mig? samt på HVAD NU HVIS: Hvordan kan jeg i øvrigt anvende det, jeg lærer, i andre sammenhænge? 

Meget af det eleverne lærer, forbliver indkapslet viden, og de overfører ikke pr. automatik det, de lærer i ét fag til et andet eller til andre situationer. Her kan underviserne anvende 4MAT til at huske den nødvendige rammesætning og hjælpe eleverne med at tænke videre. 

Underviserens egen foretrukne læringspræference kan blive et blind spot

Selv om hver enkelt elev foretrækker en læringspræference frem for de tre andre, er alle fire læringspræferencer lige vigtige og lige berettigede, når undervisningen skal tilgodese alle elevernes forskellige behov. 

I skemaet om 4MAT typologien kan du blive klogere på, hvilken læringspræferencer, der er vigtigst for dig selv (hvilken type du er), når du tilegner dig læring. Det kan imidlertid også blive en ’fælde’, når du underviser og formidler til andre. Der opstår let blind spots. Det vil sige, at dine præferencer ubevidst styrer måden, du underviser andre ud fra, med mindre du er meget bevidst om at inddrage alle fire læringspræferencer.

4MAT typologien

4MAT består som nævnt af både procesmetode, visualiseret ved 8-punkts proceshjulet og en typologi, der tager udgangspunkt i fire grundtyper og deres foretrukne læringspræferencer. Både procesmetoden og typologien kobles herudover sammen med viden om, hvordan højre og venstre hjernehalvdel har indflydelse på den måde, vi opfatter, bearbejder, lærer – og videreformidler viden på. Du kan også tage en minitest for at finde din foretrukne præference og type.

Type 1: Den fantasifulde type

 • Søger personlig mening, klarhed og integritet.
 • Involverer sig i læring ved at lytte og dele ideer og gennem social interaktion.
 • Opfatter information gennem erfaring og skaber mening gennem refleksion.
 • Interesseret i folk og kultur.
 • Tænker nyt og får ideer.
 • Forstår viden gennem egne erfaringer.
 • Gode til at se erfaringer fra forskellige perspektiver.
 • Lader sig inspirere af mennesker, de respekterer.
 • Styrken er at være innovativ og opfindsom.
 • Yndlingsspørgsmål: ”Hvorfor?”

Type 2: Den analytiske type

 • Søger viden, fakta og informationer. 
 • Vil vide, hvad eksperterne siger og lære af dem. 
 • Lærer ved at gennemtænke ideer. 
 • Opfatter information gennem oplevelser og skaber mening gennem refleksion. 
 • Mere interesserede i ideer og koncepter end i mennesker. 
 • Kritiserer informationer og foretager en ny gennemgang af fakta, hvis situationen forvirrer dem. 
 • Grundige og flittige. 
 • Styrken er at skabe teorier og koncepter. 
 • Engagerer sig intellektuelt i ideer. 
 • Yndlingsspørgsmål: ”Hvad?”

Type 3: Den praktiske type

 • Har behov for at vide, hvordan tingene fungerer i praksis. 
 • Søger anvendelighed og vil gerne afprøve teorierne. 
 • Værdsætter strategisk tænkning. 
 • Opfatter information gennem tænkning og skaber mening ved at anvende den. 
 • Har brug for praktiske erfaringer. 
 • Kan godt lide at løse problemer. 
 • Bryder sig ikke om, at nogen giver dem svarene. 
 • Kan blive irriteret over luftige ideer. 
 • De vil vide, hvordan de ting, de lærer, kan anvendes i ”det virkelige liv”. 
 • Styrken er praktisk anvendelse af ideer. 
 • Yndlingsspørgsmål: ”Hvordan fungerer dette?”

Type 4: Den dynamiske type

 • Har behov for at vide, hvad der er muligt gennem nye ideer. 
 • Søger ukendte muligheder. 
 • Tilpasser sig nye situationer og kan lide at tage risici. 
 • Fungerer ved at handle, og opfatter informationer gennem erfaringer og skaber mening ved at anvende dem. 
 • Lærer ved at prøve, fejle og erkende. Foretrækker forandringer og variationer. 
 • Udmærker sig i situationer, der kræver fleksibilitet. 
 • Når ofte frem til nøjagtige konklusioner på trods af manglende logiske begrundelser. 
 • Styrken er at handle og udføre planer. 
 • Yndlingsspørgsmål: ”Hvad hvis nu?”

Tak for din tilmelding.

Du modtager om et øjeblik en e-mail med et link, hvor du bekræfter tilmeldingen.

Med venlig hilsen
MiLife