MiLife lærings­platform kan gøre en markant forskel i arbejdet med trivsel, dannelse og fællesskab

Med MiLife Lærings­platform får du alt MiLife materiale til dine forløb samlet ét sted. Den intuitive søgefunktion går på tværs af alle kompetencer og klassetrin.

Der er udviklet selvstændige abonnementer, hvor du kan finde materialer til netop din klasse. Det giver en nem, overskuelig og effektiv planlægning af dine læringsforløb, der klæder eleverne på lige fra de starter i 0. klasse til de skal parathedsvurderes og faciliteres i karrierelæring.

Materialet er tydeligt markeret som teori, øvelser og aktiviteter, der skaber mulighed for varierede forløb.

Læringsplatformen bliver løbende opdateret med nyt indhold, funktioner og koncepter. Log ind og vær med!  ­

Seks unikke abonnementer

MiLife er et innovativt, danskudviklet og evidensbaseret uddannelses- og læringskoncept. MiLife er udviklet af psykologer, lærere og erhvervscoaches. Ud over 4 abonnementer målrettet elevernes udvikling, har du gratis adgang til Milife Basis og mulighed for at supplere med Milife Breaks.

MiLife Basis

Dette abonnement er kun til dig som underviser, og det er gratis. Vi vil gerne klæde dig på til at kunne undervise og facilitere personlig og social kompetenceudvikling for dine elever. Derfor får du f.eks. adgang til:

Udvalgte teorier, forskningsresultater og undersøgelser i socio-emotionel læring, personlig og social kompetenceudvikling. 

Inspiration fra de øvrige abonnementer.

Opgaver til at lære din egen lærings- og undervisningsstil og præferencer at kende.

MiLife Breaks

Dette abonnement er opdelt i 3 kategorier:

MINDBOX – her finder du aktiviteter til at skabe ro, fokus og refleksion 

BRAINBOX – her finder du aktiviteter til at arbejde med elevernes kreativitet, mindsetting og mentale fleksibilitet.

PLAYBOX –   her finder du spil, aktiviteter og lege, der skaber bevægelse og energi.

Al forskning viser, at elever – små som store – lærer bedre, når der inddrages leg, aktiviteter, bevægelse og humor i undervisningen. Og med MiLife Breaks har du og skolen adgang til et kæmpe univers af supplerende og understøttende materialer, der gør det utroligt nemt og hurtigt for dig at gøre din undervisning mere alsidig og aktiv – uanset elevernes alder og hvilke fag, du underviser i.

BASIS

Her kan du blive klogere på læringsplatformen, holde dig opdateret om MiLife konceptet, teorien bag og få et indblik i øvelser, opgaver og aktiviteter.

Gratis

BREAKS

Dette målrettede abonnement går på tværs af aldre. Med mere end 500 øvelser og aktiviteter sikrer du et varieret undervisningsforløb.

Pris pr. år
Skoler med 1 spor: Kr. 5.900,-
Skoler med 2 el. flere spor: Kr. 8.850,-  

INDSKOLING

Her finder du målrettede undervisnings­materialer i personlig og social kompetence­­udvikling til indskolingseleverne. Materialet tager afsæt i konceptet HVEM ER JEG. Det lanceres i 2022.

Pris pr. år
Skoler med 1-2 spor: Kr. 8.850,-  
Skoler med 3 el. fl. spor: Kr. 11.800,-

Kontakt os venligst for priser til ungdomsskoler, kommuner og andre typer af skoler og institutioner.

MELLEMTRIN

Målrettede undervisningsmaterialer i personlig og social kompetenceudvikling til mellemtrinnet, heltidsundervisningen og unge med særlige behov. Tager afsæt i konceptet HER ER JEG.

Pris pr. år
Skoler med 1-2 spor: Kr. 8.850,-  
Skoler med 3 el. fl. spor: Kr. 11.800,-

UDSKOLING

Udviklet til personlig- og social kompetence­udvikling for 7.-10. klasse, heltidsundervisning og forløb på ungdomsskoler. Materialerne tager afsæt i koncepterne KEND DIG SELV og DIG OG ANDRE.

Pris pr. år
Skoler med 1-2 spor: Kr. 8.850,-  
Skoler med 3 el. fl. spor: Kr. 11.800,-

UDD. FOR UNGE

Her finder du undervisningsmaterialerne i DIT ROADMAP – karrierelæring for unge samt 65 gode råd til eksamens- og præstationshåndtering.

Pris pr. år
Skoler med 1-2 spor: Kr. 8.850,-  
Skoler med 3 el. fl. spor: Kr. 11.800,-

Sådan arbejder vi målrettet med socio-emotionel læring og 21st century skills

KRITISK
TÆNKNING

KREATIV
TÆNKNING

KOMMUNI­KATION

SAMARBEJDE
& TEAMWORK

PERSONLIGE & SOCIALE KOMPETENCER

DIGITALE
FÆRDIGHEDER

Du kender elevernes faglige kompetencer. Men hvordan udvikles eleverne bedst muligt i forhold til deres personlige og sociale kompetencer? Hvor gode er de til konflikthåndtering, hvor godt de kender sig selv og hvad er deres værdier? Hvor skal der præcis sættes ind og hvordan? Det overblik vil vi give dig.

Vores ambition er, at det skal være endnu nemmere at sammensætte individuelle læringsforløb. Du skal kunne dele forløb med klassen og med 

den enkelte elev. Og eleverne skal have deres eget dashboard, så de kan følge deres udvikling. Og træne de færdigheder, de har brug for at styrke. 

Når du uddanner dig i MiLife, er det på vores fysiske kurser, men det skal også være muligt at opkvalificere sig inden for socio-emotionel læring m.v. digitalt. På platformen kan vi også lettere støtte de mange praktikere, der allerede anvender MiLife rundt om på de danske skoler og give flere adgang til metoder og materialer til alle klassetrin, samt teori og evidens.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Har du spørgsmål til MiLife Læringsplatform eller er i tvivl om, hvad der er relevant for jeres skole? Så book et opkald fra os, hvor vi meget gerne svarer på dine spørgsmål og hjælper med at afklare behov og løsninger. Det er ganske uforpligtende.