fbpx
Søg
Close this search box.

Projektbaseret Læring og ChatGPT kan være en fantastisk kombination

projektbaseret læring

ChatGPT er en kunstig intelligens-sprogmodel udviklet af OpenAI. Du kan stille ethvert spørgsmål (”promte den”), og den giver letforståelig information som svar. Du kan få skrevet din næste konfirmationssang eller kærlighedsdigt, og den kan løse komplicerede opgaver – alt sammen på få sekunder. ChatGPT er ret fantastisk (og bliver bedre og bedre) til at finde, udregne og analysere specifikke informationer og fakta, men hvis eleverne ikke bruger disse til noget, får de ikke meget læring ud af det, modellen kan spytte ud. Dertil kommer, at der stadig er risiko for fejl, og modellerne kan virke udfordrende, fordi vi ikke ved, hvordan de kommer til at ændre vores verden.

Men alle er enige om, at brugen af AI (kunstig intelligens) er kommet for at blive, og at vi kun har set en brøkdel af, hvad brugen af denne vil komme til at betyde for hele verden, og dermed selvfølgelig også i de danske skoler. I de seneste måneder har vi kunnet læse flere dommedags varsler både om brugen af mobiltelefoner, sociale medier og nu ikke mindst om anvendelsen AI-programmer som fx ChatGPT i skolerne, og frygten er bl.a. at

  • eleverne bare snyder
  • man ikke kan vurdere eleverne reelle formåen
  • eleverne ikke kan lære noget

At det og andre AI-modeller allerede er og bliver en stor udfordring, er der vist ingen tvivl om, som det fx fremgår af denne artikel i Folkeskolen for nogle måneder siden: 
https://www.folkeskolen.dk/afgangsprover-it-it-i-undervisningen/laes-hvad-chatbot-selv-siger-om-snyd-ved-eksamen/4695198

Prøv at spørge ChatGPT

Hvis du spørger ChatGPT om, hvordan man kan forhindre eleverne i at bruge den til at snyde, kommer der forslag som disse:  
Der er ingen garanteret måde at forhindre eleverne i at bruge teknologi, herunder ChatGPT, til at snyde. Du kan dog tage nogle skridt for at minimere risikoen:
– Uddan eleverne i integritet. Fremhæv vigtigheden af ærlighed og retfærdige metoder i deres faglige arbejde og sørg for, at de forstår konsekvenserne af at snyde.
– I sidste ende er den bedste måde at forhindre snyd at fremme en kultur af ærlighed og integritet blandt dine elever.
– Opfordr eleverne til at være stolte af deres arbejde og understreg de langsigtede fordele ved ærlige og retfærdige metoder
.”

Og det kan man jo sådan set ikke være uenig i, men det mest interessante er nok dette forslag: ”Lav originale opgaver: Design opgaver og tests, der er unikke og svære at finde svar på gennem eksterne kilder, herunder ChatGPT.”

Projektbaseret læring er den perfekte ramme til at udnytte mulighederne

Dét forslag passer rigtig godt til den projektbaserede undervisningsform. I stedet for at gøre brugen af AI til et problem, kan dette vendes til at blive et aktivt redskab til at konstruere viden – og det er en af hjørnestenene i 21st century skills. I stedet for at omlægge undervisning og eksaminerne ville det være mere hensigtsmæssigt at tænke i konstruktivisme og projektbaseret læring (PBL) for at forhindre snyd og bruge ChatGPT og andre AI-programmer som nyttige værktøjer i stedet. Dette vil samtidig give eleverne mulighed for at lære at forholde sig kritisk til denne teknologi.

Konstruktivisme er en grundsten i Projektbaseret læring

Dét forslag passer rigtig godt til den projektbaserede undervisningsform. I stedet for at gøre brugen af AI til et problem, kan dette vendes til at blive et aktivt redskab til at konstruere viden – og det er en af hjørnestenene i 21st century skills. I stedet for at omlægge undervisning og eksaminerne ville det være mere hensigtsmæssigt at tænke i konstruktivisme og projektbaseret læring (PBL) for at forhindre snyd og bruge ChatGPT og andre AI-programmer som nyttige værktøjer i stedet. Dette vil samtidig give eleverne mulighed for at lære at forholde sig kritisk til denne teknologi.

PBL på Sorø Gymnastikefterskole – hvorfor og hvordan

I skoleåret 2021-22 gik Sorø Gymnastikefterskole gik i gang med at omlægge den traditionelle undervisning i 10. klasse til at arbejde projektbaseret .
Forarbejdet
Det var en stor beslutning, og inden havde de gjort et grundigt forarbejde. Fx havde de valgt at gå fra at være regelstyret til at være værdibaseret og at genfinde rødderne med udgangspunkt i Grundtvigs tanker om dannelse. Der var samtaler med gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner for at høre, hvad de havde brug for, og hvad de oplevede ved de unge, der begyndte i 1.g. Fælles var en oplevelse af unge, der havde udfordringer med deres selvværd og mentale modstandskraft.  
Unge med et stærkt selvværd og evnen til at kunne reflektere
De adspurgte skoler lagde stor vægt på, at det var vigtigere at fokusere på, at eleverne lærte stærke personlige og sociale kompetencer, fordi så skulle det faglige nok komme. Unge med et godt selvværd, og unge der turde stille sig op og holde et oplæg og faktisk også trivedes med det. Det vigtigste var, at de unge havde fået nogle værktøjer til at kunne navigere i livet, som gjorde dem robuste til deres videreuddannelse.
Andre efterskoler og PBL
Endelig besøgte Sorø Gymnastikefterskole også andre efterskoler, der arbejdede projektbaseret. Så flere faktorer ledte dem til at træffe den endelige beslutning om, at det var den vej, de ville gå.

”Det har været vildt og voldsomt”

“Da vi havde besluttet os for at ville gå i gang med PBL, kontaktede vi MiLife som gav os et turboforløb for udvalgte lærere og lederne i foråret 2021, da vi skulle være klar til august og de nye elever.

Det gav os en hård opstart. Det første år var det ”vildt og voldsomt”, og det har år to nok også været. Men motivationen er der stadig, og skolen har lagt sig fast på en anden struktur med start i det nye skoleår. Denne struktur skal være med til at give ro og mere tid til, at lærerne kan tale og planlægge sammen,” udtaler pædagogisk leder Johannes Juulsgaard.

PBL kræver en helt anden tilgang for lærerne og lederne

At begynde at arbejde med PBL kræver en helt anden tilgang for alle lærerne. Det er ikke en let transition. Det har givet mange frustrationer. Det kræver sine lærere og ledere at ændre på en traditionel undervisningsform, der har eksisteret i så mange år.

Vi har altid været dygtige til at samarbejde, men det er intenst at arbejde i teams, der støtter op om elevernes projekter, fordi meget skal foregå her og nu. Det stiller store krav til samarbejdskulturen, og det har virket uvant specielt for de lærere, der har trives med deres egen forberedelse og egne klasselokaler. Men vi har alligevel valgt at nedlægge den traditionelle undervisning helt, så fra det nye skoleår arbejder alle eleverne projektbaseret!

Eleverne brænder for det, og de står stærkere

For eleverne opnår en dybere læring. De får simpelthen nogle andre erfaringer, der styrker deres selvtillid. Det er fx tydeligt, når de har deres offentliggørelser (præsentationer af deres projekter for de inviterede gæster), at de har et helt andet drive, når de står der. Vi kan mærke, at de brænder for det, fordi projekterne interesserer dem. Det er noget, de gerne vil dele med andre.

Fire projekter om året og faglige workshops

Et projekt er først afsluttet, når eleverne har arbejdet med feedback. Vi kører fire projekter om året, og vi kan trække på den måde, vi arbejder disciplineret og med feedback i gymnastikken og parkour mv. Eleverne har lært at tage imod feedback og tænke over, hvordan de møder et publikum.

Desuden har vi valgt at afholde målrettede workshops mellem projekterne. Eleverne har selv bedt om dem for at kunne videreudvikle sig på udvalgte fagområder. Og det er positivt, at de selv efterlyser faglige input til at være endnu bedre klædt på til deres næste uddannelse!

5 nødvendige forudsætninger for at få succes med PBL.

1. Tilstrækkelig tid til, at lærerne kan planlægge, samarbejde og evaluere.

2. En tydelig struktur, der gør det lettere at få dagligdagen til at fungere.

3. En topmotiveret og støttende ledelse, der tør stå ved sine værdier.

4. Motiverede og fagligt stærke lærere med den nødvendige fleksibilitet og overbevisning om, at lærernes rolle er at facilitere læringen i forhold til det, eleverne har brug for i forbindelse med projekterne.

5. Tålmodighed. Det tager tre-fem år at ændre den traditionelle lærerstyrede undervisningsform til en projektbaseret skole. men der er mange succeser undervejs!

Tak for din tilmelding.

Du modtager om et øjeblik en e-mail med et link, hvor du bekræfter tilmeldingen.

Med venlig hilsen
MiLife