Personerne bag MiLife

Lotte Møller Sørensen

Direktør og partner

Min mission er at hjælpe mennesker med at foretage de nødvendige forandringer, og det har nok været min drivkraft i mange år i den måde, jeg underviser, coacher og faciliterer på – og i mit eget liv.

Blandt mine kerneværdier er nysgerrighed, læring og personlig udvikling, men jeg har ligeledes værdier som frihed, kvalitet, ambitioner og resultater højt på min værdiliste. Værdierne tegner også min profil i mit arbejde i MiLife, hvor jeg dels er med til at skrive koncepterne og materialerne og dels undervise samt i mit arbejde som ledelses- og organisationsudviklingskonsulent i Acumen.

Gennem de sidste 30 år har jeg undervist og faciliteret tusindvis af ledere og medarbejdere i personlig udvikling, strategi og ledelse i en lang række ikoniske virksomheder og organisationer i Danmark og i udlandet, og sammen med min partner Vagn Strandgaard skrevet og udgivet en lang række bøger til erhvervslivet.

Det er erfaringer, jeg selvfølgelig tager med mig i mit arbejde i MiLife. Jeg har tit undret mig over, hvorfor vi skal blive granvoksne, før vi måske er så heldige at komme på kurser i kommunikation og ledelse, samarbejde og projektarbejde, konflikthåndtering, stresshåndtering og mindfulness osv. Hvorfor lærer vi ikke de færdigheder og kompetencer, mens vi er unge, hvor vi også har brug for dem – og inden vi skal på arbejdsmarkedet?

Oprindeligt er jeg uddannet cand.mag. fra Københavns Universitet og efterfølgende har jeg bl.a. uddannet mig som NLP Trainer, Mediator Master Practitioner og er internationalt certificeret facilitator (CPF). Desuden har jeg mange års ledererfaring med opbygning af virksomheder, udvikling af medarbejdere, salg og konceptudvikling.

Mit foretrukne citat: ”Alting i dit liv afspejler de beslutninger, du har truffet. Hvis du vil have andre resultater, skal du træffe nogle andre beslutninger.

Du kan kontakte mig på +45 2040 2052 eller lotte@milife.dk

Vagn Strandgaard

Psykolog og partner

Jeg har arbejdet med udvikling af menneskers potentialer og organisatoriske transformations-processer i hele min karriere. Efter en bank- og efterfølgende læreruddannelse erkendte jeg, at min passion er læring og læringsprocesser og menneskers emotionelle udvikling.

Årene som folkeskolelærer gav mig en god indsigt i det etablerede skolesystem og gav mig lyst til skrive faglitteratur. Men jeg fandt også ud, at jeg ville stå på egne ben, og efter min tid som lærer læste jeg videre på pædagogisk universitet og blev derefter ledelses- og organisationsudviklingskonsulent. De sidste mange år har jeg trænet adskillige tusinde ledere og medarbejdere i de største danske virksomheder og internationalt i mere end 20 lande.

I 1995 var jeg medforfatter til bogen ”Den lærende organisation”, og siden da har jeg sammen med min partner Lotte Møller Sørensen udgivet mere end 25 bøger inden for personlig udvikling, kommunikation og ledelse. At søge den fremmeste viden indenfor neuroscience, psykologi og pædagogik i verden og bringe denne ind i uddannelsessystemet er stadig en meget vigtig drivkraft for mig.

I alle de sammenhænge, hvor jeg har undervist og faciliteret læringsprocesser i virksomheder og organisationer, har der været et gennemgående behov for at udvikle menneskers følelsesmæssig intelligens og deres evne til at kommunikere og samarbejde i teams og arbejde kreativt og innovativt. Jeg har hørt det så mange gange: ”Hvorfor har vi ikke lært dette tidligere i vores liv?”. Det er også de behov, vi ønsker at imødegå ved at tilbyde MiLife konceptet til alle børn og unge, deres kompetente og proaktive lærere og pædagoger samt til skoleledere og forældre.

Mine foretrukne citater:

Dem, der siger det ikke kan lade sig gøre, skal lade være med at forstyrre dem, der allerede er i gang med det.

”De problemer du står overfor i dag, kan ikke løses med den samme tænkning, der var med til at skabe dem.”

Du kan kontakte mig på +45 4040 9604 eller vagn@milife.dk

Se den fulde liste over Vagn og Lotte’s bogudgivelser her.

FRANCISKA VALSTORP CORTSEN

Kommunikationsdirektør og partner

Der er fantastisk at opleve, at der ingen begrænsninger er for, hvad du kan bruge dine kompetencer til – så længe du har en ambition, som du brænder for.

Da skolereformen var i støbeskeen i 2014, var mine drenge i 3. og 5. klasse. Som mor var udfordringerne ret synlige og ideerne begyndte at boble med et brændende ønske om at bidrage og gøre en mærkbar forskel i skole- og uddannelsessystemet. Jeg satte min konsulentvirksomhed på pause og tog tid ud til at tænke, konceptudvikle og skrive. Jeg undersøgte, hvordan jeg kunne bruge mine kompetencer i en anden kontekst og bidrage til en styrket klasseledelse, klassekultur og ikke mindst til, at den enkelte elev udfolder sit potentiale bedst muligt.

Ved at bruge mine erfaringer fra erhvervslivet, så jeg en mulighed for at bidrage til at børn får en større indsigt i sig selv, sin udvikling, læring og adfærd. 

Ambitionerne var store, ydmygheden ligeså og der var mange ideer på bordet. Det hele startede med YOGO, et simpelt og effektivt mindfulness koncept. YOGO gør yoga og meditation tilgængeligt, sjovt og tilpasset skoleskemaet, og giver lærere et enkelt klasseledelsesværktøj der giver børn og unge et stærkt fundament for at kunne finde ro, fokus og parathed på kun 3 minutter. 

Min baggrund er cand. merc i design- og kommunikationsledelse og jeg har gennem mange år hjulpet virksomheder med identitets- og kulturudvikling. Min styrke ligger i at påvirke kulturen med en enkel og klar kommunikation, som alle kan forstå, involvere sig i og samles om. Dette med udgangspunkt i en klar identitet, en ledende vision og stærke værdier. Og ikke mindst autencitet, tillid og indsigt.   

I dag er YOGO og jeg selv en del af MiLife – hvilket er en stærk platform for mit ønske om at gøre en betydelig forskel i skole- og uddannnelsessystemet. I MiLife vil jeg gennem klar kommunikation, konceptudvikling og digitalisering bidrage til at synliggøre og styrke elevernes progression og skabe endnu større relevans. 

Mit yndlingscitat:
“Der findes ingen skabende virksomhed uden ulydighed.” – Jean Cocteau

Du kan kontakte mig på +45 2081 5491 eller franciska@milife.dk

GRY LINDENHOFF

Folkeskolelærer og MiLife instruktør

At hjælpe mennesker har altid fyldt meget for mig i mit liv – både som ansat hos Dansk Flygtningehjælp, folkeskolelærer, Milife instruktør og underviser på en ungdomsskole, som aflastningsfamilie, kollega, ven mm. Min glæde ved at være med til at skabe en positiv forandring i et menneskes liv, er min drivkraft. 

Det at hjælpe andre til at få oplevelsen af og glæden ved – gennem en forandringsproces –  at have fået et ændret og udviklende mindset og dermed  et andet syn på sig selv og egne udviklingsmuligheder, er for mig det største og vigtigste, jeg kan opnå. Det er den selvindsigt og hjælp jeg kan give til andre mennesker hvor de holdnings- og adfærdsmæssigt flytter sig fra ét sted til et andet sted i deres liv, og det den mulighed for at de gennem ny og  for dem relevant viden kan træffe nogle kloge valg.

Trivselsarbejdet har derfor altid fyldt en meget stor del af mit arbejdsliv som folkeskolelærer, både i min rolle som klasselærer, men også i mine år som skolens AKT-vejleder. 

I 2015 tog jeg ”Kend dig selv” med Vagn og Lotte som undervisere. Jeg var vild med konceptet lige med det samme. Det var første gang, jeg stødte på et materiale, som indeholdt alle aspekter af trivselsarbejdet.  Jeg stillede spørgsmålstegn ved, at der ikke var materiale til indskoling og mellemtrin, da Milife har et sprog og en tænkning, som alle bør kende og bruge gennem hele deres skolegang. Det var på den måde, at jeg blev medforfatter til materialet ”Her er jeg” og senere ”Hvem er jeg”. I dag er jeg tilknyttet MiLife som medforfatter og udvikler på begge koncepter og vil fremover være med til at videreudvikle konceptet og fortælle om de teorier og metoder, der ligger bag undervisningsmaterialerne.

Et af mine foretrukne citater:
”Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg sikkert godt”

Du kan kontakte mig på +45 2235 4880 eller glindenhoff@hotmail.com