fbpx
Søg
Close this search box.

NYT! Deltag i vores webinarer og bliv klogere på, hvordan MiLife anvendes til forskellige elevgrupper

Webinarer i maj, juni og august 2024

Vagn Strandgaard inviterer til en række gratis webinarer om MiLife og hvordan man bruger MiLife undervisningsmaterialerne på forskellige ungdomsskoler, skoler og STU centre i Danmakr

Fællesskabet omkring MiLife er vigtigt , og det er  ligeledes  vigtigt for os at kunne inspirere med ny viden og en masse gode praksiserfaringer både til dig, der allerede anvender MiLife, og til dig der gerne vil vide noget mere om, hvordan og hvorfor man arbejder med MiLife på mange skoler rundt om i landet.  

Derfor tilbyder vi fra maj 2024 og foreløbig frem til medio august fire forskellige – gratis – webinarer med deltagelse af en ny gæst hver gang. Læs mere om de fire webinars nedenfor, hvor du også kan melde dig til.  

Formål med webinarerne – vi ønsker at

Inspiration til trivsel, dannelse og stærke fællesskaber i klassen

MiLife får besøg af praktikere

Hen over de kommende måneder kan du deltage i fire webinarer á 55 minutters varighed ganske gratis. Hvert webinar er en enestående mulighed for at få ny inspiration om forskellige emner som neurodivergens og mikrohandlinger der bidrager til trivsel og fællesskaber samt beretninger fra to forskellige ungdomsskoler om deres måde at arbejde med MiLife i særligt tilrettelagt programmer med kommunens skoler.

Vi indleder hvert webinar med et kort oplæg om det pågældende emne, som vi bagefter udforsker sammen med en praktiker – dvs. undervisere, der efterhånden har en del års praktiske erfaringer med at undervise i MiLife og i at tilpasse materialerne til netop deres målgrupper. 

De inviterede gæster vil fortælle om deres hverdag, metoder og resultater med forskellige mål- og aldersgrupper. Du kan naturligvis også stille spørgsmål undervejs. 

Alle webinarerne rundes af med nyheder fra MiLife.  Efterfølgende modtager alle, der har deltaget, øvelser og opgaver, som relaterer til aftenens tema,  og som du kan anvende i din egen undervisning.

  

BOOK DIN KALENDER PÅ DISSE DATOER 

Uge 21: Onsdag den 22. maj kl. 19:30 -20.25
Uge 23: Torsdag den 6. juni kl. 19:30 –20.25
Uge 25: Onsdag den 19. juni kl. 19:30 –20.25
Uge 33: Onsdag den 14. august kl. 19:30 –20.25

Programmet i overskrifter

19:30

Velkomst ved Vagn Strandgaard og introduktion til MiLife, aftenens tema og gæst 

19:35

Præsentation af aftenens tema 

19:45

Samtale med aftenens gæst
Mulighed for at stille spørgsmål

20:10

Hvad du får med hjem og nyheder fra MiLife

20:20

Tak for i aften

Onsdag den 22. maj kl 19:30-20:25

Neurodivergente unge og MiLife 

Rikke Ladegaards tema  

På STU Fredericia går unge mennesker mellem 16-26 år med forskellige socio-emotionelle, kognitive og fysiske udfordringer. De unge gennemfører i løbet af deres STU et MiLife kursus.  Rikke har anvendt MiLife igennem de sidste fire år med stor succes og vil gerne inspirere andre med sine erfaringer. 

Det har været rørende, lærerigt og inspirerede for mig at opleve de unges glæde og engagement omkring MiLife. Med det for øje, at der er stor neurodiversitet blandt de unge, er det særligt, at de kan deltage i MiLife kurserne på lige fod.”

Vagn Strandgaard, MiLife

Vært

Vagn Strandgaard, medstifter og direktør, MiLife

Aftenens gæst

Rikke Ladegaard, lærer på STU Fredericia. Rikke har med succes gennemført MiLife forløb for elever med neurodivergens i de sidste fire år.

Bemærk, at webinaret gennemføres på Microsoft Teams. 

TORSDAG DEN 6. JUNI KL 19:30-20:25​

Mikro-handlinger der fremmer trivsel, dannelse og fællesskaber i klassen

Gry Lindenhoffs tema  

På Stokkebæk skolen i Svendborg har Gry anvendt MiLife gennem mange år fra 2. til 6. klasse. De anvender mange forskellige mikrohandlinger samt MiLife plakater, når eleverne introduceres for begreber som komfortzone, konflikttrappen, konfliktstile, karaktertræk, mindset, kommunikation og kropssprog mm.

Jeg vil give eksempler på, hvad det betyder, at eleverne modtager løbende feedback fra læreren, og at de giver feedback til hinanden, samt fremhæve betydningen af, at der til hver dag er et visualiseret program. Jeg vil også fortælle om den betydning det har, at jeg har indrettet klasselokalet, så eleverne føler de er vigtige, når de kommer ind. Endelig vil jeg fremhæve hvor vigtigt det er, at læreren selv er klædt godt på til at facilitere og integrere MiLife i den daglige undervisning, så man hele tiden føler det naturligt og let.”

Vagn Strandgaard, MiLife

Vært

Vagn Strandgaard, medstifter og direktør, MiLife

Aftenens gæst

Gry Lindenhoff, lærer på Stokke-bækskolen og medforfatter til HER ER JEG. Gry har arbejde med MiLife i ti år og med alle aldersgrupper i folkeskolen.

Bemærk, at webinaret gennemføres på Microsoft Teams. 

Onsdag den 19. juni kl 19:30-20:25​

Sådan integrerer vi MiLife programmerne i UngSvendborgs aktiviteter

Anders Strickers tema

På Svendborg ungdomsskole har MiLife været en fast del af programmet de sidste 10 år. De  tilrettelægger og gennemfører 5-6 hold årligt med unge fra Svendborg kommunes skoler. Et hold består oftest af 10-14 unge i alderen 13-16 år og indeholder 9 undervisningsdage. 

Vi har stort fokus på at sluse de unge ud i ordinære fritidsaktiviteter på ungdomsskolens fritidshold og derved give dem et aktivt fritidsliv i nye fællesskaber. Vi har opbygget et team af undervisere, som har et fælles afsæt i MiLife materialerne og -uddannelserne, men som også bruger deres erfaringer til at målrette undervisningen til netop deres gruppe. Jeg vil fortælle om de erfaringer, vi har samlet sammen hen over de sidste 10 år ift organisering, rekruttering, og den feedback vi modtager fra skoler, elever og forældre, samt hvorfor MiLife og ungdomsskolen er et godt match.”

Vagn Strandgaard, MiLife

Vært

Vagn Strandgaard, medstifter og direktør, MiLife

Aftenens gæst

Anders Stricker, viceleder på Svendborg Ungdomsskole. Anders har stor erfaring med at integrere MiLife programmerne ind i alle ungdomsskolens aktiviteter.

Bemærk, at webinaret gennemføres på Microsoft Teams. 

onSDAG DEN 14. august KL 19:30-20:25​

Tre dage MiLife på UngRingsted og to dage med klassen x 6 uger

Mathias Matti Gerbers tema

Hos UngRingsted gennemfører uddannede lærere fire MiLife-forløb årligt, hvor unge i 7.-9. klasse deltager i seks ugers MiLife-under-visning. Eleverne er på ungdomsskolen tre dage om ugen og i deres egen skole to dage, så de kan implementere læringen i deres dagligdag

“Vi fokuserer på et kompetenceområde ad gangen i løbet af en uge og supplerer med ture, hvor teori omsættes til praksis, fx. en afsluttende klatretur, hvor vi inddrager begreber som “komfortzone” og “mindset”. Vi prioriterer forældresamarbejde og afslutter hvert forløb med overleveringssamtaler, hvor unge, forældre, lærere og vi deltager. Før forløbene sætter vi mål og mødes med de unge. Vi arrangerer også workshops i de klasser, hvor eleverne har deltaget i MiLife.  Efter flere års erfaring har vi set positive resultater, hvor de unge styrker deres selvværd og tro på egne evner, fx. ved at de nu kan fremlægge i klassen eller kan finde nye fællesskaber“.

Vagn Strandgaard, MiLife

Vært

Vagn Strandgaard, medstifter og direktør, MiLife

Aftenens gæst

Mathias Matti Gerber er uddannet MiLife underviser og har stor erfaring med at gennemføre længere og sammenhængende forløb med unge, der ønsker at lære flere socio-emotionelle kompetencer.

Bemærk, at webinaret gennemføres på Microsoft Teams. 

Få MiLife ud på jeres skole

MiLife er for alle elever, og vi kommer gerne ud på jeres skole – fx til et forældrebestyrelsesmøde, et forældre- eller lærermøde – hvis I har brug for mere viden eller sparring omkring MiLife og er nysgerrige på, hvordan koncepterne og abonnementerne kan bruges på jeres skole. Kontakt os også, hvis I har brug for hjælp til at starte et forløb op eller søger inspiration til en afklarings- og beslutningsproces. 

Tak for din tilmelding.

Du modtager om et øjeblik en e-mail med et link, hvor du bekræfter tilmeldingen.

Med venlig hilsen
MiLife