fbpx
Søg
Close this search box.

MiLife koncepterne er forankret i socio-emotionel læring

Cases

Her finder du inspirerende og informerende praksiseksempler på MiLife konceptet HVEM ER JEG og inkluderende læringsmiljøer for eleverne i indskolingen.

Case 1: Bøgebjergskolen - HER ER JEG - et nyt uddannelses­projekt

Kontekst og formål

I august 2019 startede Vagn Strandgaard et nyt uddannelses­projekt op på Bøgebjergsskolen i Faaborg-Midtfyn kommune sammen med lærer Gry Lindenhoff, der også har været med til at udvikle HER ER JEG for mellemtrinet.

Bøgebjergskolen er en lille folkeskole på Sydfyn med ca. 80 elever fra 0-6. klasse og 14 lærere og pædagoger. Trivsel og kompetenceudvikling står højt på skolens agenda, og skoleleder Jes Fechtenburg kunne se potentialerne i, at lærerne og pædagogerne fik et fælles pædagogisk og didaktisk fundament og en fælles sproglig referenceramme og derigennem kunne udvikle deres samarbejde og tilgang til eleverne og deres læring.

 

Starten på HVEM ER JEG

Et konkret produkt, der kommer ud af projektet, er det nye MiLife koncept for indskolingen, HVEM ER JEG. Det bliver et levende undervisningsmateriale med de udvalgte personlige og sociale kompetencer der formidles med plakater, masser af opgaver og øvelser og forskellige lege samt forslag til instruktioner til lærerne og pædagogerne.

 

Praksis og proces

”Vi har haft flere roller i udviklingsprocessen. Dels underviser vi lærerne og pædagogerne, dels inspirerer vi og skaber mulighederne for, at de overleverer viden til hinanden. Desuden sparrer vi med hvert af de i alt syv klasseteams. Det betyder bl.a., at de og vi kan tage konkrete problemstillinger om og tale dem igennem, komme med nye ideer og feedback”, forklarer Vagn.

Gry uddyber: ”I begyndelsen var der en del frustrationer, fordi eleverne have svært ved at sidde stille. Men nu bruges der hver morgen Yogo (korte meditations- og mindfulnessøvelser) og cirkeltid, ligesom der tjekkes ind med eleverne om morgenen. Ofte sluttes der også af med Yogo, så der kan sendes rolige børn ud i frikvarteret. Lærerne havde ligeledes bekymringer over, hvordan de skulle få tid til at forberede sig, men de fandt hurtigt ud af, at det ikke var forberedelsestungt og kom godt i gang.”

 

Erfaringer og opmærksomheds­punkter

Gry siger, ”Udover positive resultater hos eleverne, er lærere og pædagoger også blevet bedre til at åbne op for hinandens feedback. En enkelt lærer har desuden benyttet sig af et SWIWL-videokamera, der optager eleverne som set gennem lærerens øjne. Det har givet værdifuld indsigt i, hvordan man taler til og med eleverne, og hvad man kan udvikle for at støtte eleverne bedre.
Al begyndelse er svær, men lærerne er blevet mere og mere begejstrede for processen og er særdeles imponerede over, hvad eleverne kan udtrykke om de emner, som de lærer i MiLife.”

”Dette er jo nyt for alle, så det har været vigtigt for os, at forældrene er informeret undervejs. Vi har holdt forældremøde og sendt nyhedsbrev ud til dem – dels for at informere og involvere og dels for at give dem nogle tips til forældrerollen. Og vi har fået positive tilkendegivelser som fx: ’Dejligt, at vi får nogle redskaber, vi også kan bruge derhjemme.’ og ’Jeg er glad for, at I lægger vægt på, at der er mange veje for børnene. Der er ikke én vej, der er den rigtige’”, fortæller Vagn.

 

De næste skridt

Foreløbig kører projekter frem til juli 2020, men der er interesse i at fortsætte endnu et år for at holde momentum i en god lærings- og udviklingsproces. (NB. På grund af covid-19, er processen foreløbig skudt til efter sommerferien 2020).

I forbindelse med  uddannelses­projektet på Bøgebjergsskolen blev der også udsendt et forældrebrev med fokus på børns udvikling af personlige og sociale kompetencer med i indskolingen.

 

Hvis du vil vide mere

Du er velkommen til at kontakte skoleleder Jes Fechtenburg på telefon 72 53 03 64.

Tak for din tilmelding.

Du modtager om et øjeblik en e-mail med et link, hvor du bekræfter tilmeldingen.

Med venlig hilsen
MiLife