fbpx

De er nødt til at vide, hvordan de lærer, fordi vi ved ikke, hvad de er nødt til at lære

Cases

Her finder du inspirerende og informerende praksiseksempler på MiLife konceptet HER ER JEG og inkluderende læringsmiljøer for eleverne i udskolingen og ungdomsskolerne.

Case 1: Varde Ungdomsskole

”Vi mener, at MiLife bør være på skoleskemaet. Det gør vi, fordi MiLife udfylder det, som folkeskolens formålsparagraf stk. 2 foreskriver. MiLife ville gøre en stor forskel for de unge, hvis det blev en fast del af folkeskolen.”

Ungekoordinator Ulrikke Kalmeyer Bendtson og afdelingsleder Jesper Hartvigsen, begge fra Varde Ungdomsskole, er helt enige:
”Indtil MiLife er at finde på skoleskemaet, ser vi et stort potentiale i at integrere MiLife i de timer, som Folkeskolereformen stiller til rådighed under betegnelsen understøttende undervisning”, udtaler Jesper, og han fortsætter: ”Hvis man samlede nogle understøttende undervisningstimer sammen, kunne man gøre det til et tilbud for alle. Det er netop noget, der understøtter fag-fagene.” 

Hvad siger eleverne?

”Det lød til at starte med faktisk lidt kedeligt, men det viste sig at være rigtig sjovt. Det var fedt med samarbejdsøvelserne og med noget mere bevægelse”, fortæller Daniel.

Han og Emma var med på MiLife-forløbet i de to nye 7. klasser i 2017-18, som Ulrikke og Jesper underviste i, da Emma og Daniel skulle lære deres nye klassekammerater at kende. Da vi spurgte, hvad de fik ud af forløbet med MiLife, lød svaret prompte: ”Bedre sammenhold! De øvelser, vi lavede, gjorde, at man efterhånden ikke holdt sig så meget tilbage.”

MiLife hjalp eleverne i at håndtere den nye klassekonstellation, men den ene uge med MILIFE har også givet dem redskaber, de kan bruge både nu og fremadrettet. ”Vi øvede os også i at give feedback til hinanden, så det der med, at man selv kan tage konflikten – dét hjalp MiLife også med. Det tror jeg ikke, vi kunne finde ud af ellers”, fortæller Daniel og Emma samstemmende.

Karakterer siger ikke noget om, hvem du er

MiLife skal på skoleskemaet, for karakterer siger ikke noget om, hvem du er. Med sin erfaring som UU-vejleder forklarer Ulrikke, at en portefølje fra MiLife vil være et fantastisk redskab for både den unge, forældrene og vejlederne i arbejdet mod at finde det bedste valg for den enkelte elev.

Hun er overbevist om, at MiLife kan være en støtte i den proces og samtidig bidrage til alt det, som karakterbladet ikke fortæller noget om. ”Det eneste du har, når du går ud af skolen, er jo et karakterark. Det siger ikke noget om, hvem du er, dine værdier eller dine præferencer. Hvis man havde en portefølje fra MiLife gennem 7., 8. og 9. klasse, du kunne have med. Sikke en bevidsthed at have med videre på en ungdomsuddannelse.”

Case 2: Faaborg-Midtfyn Ungdomsskole

MiLife giver de unge de personlige og sociale kompetencer, der giver dem overskud til at lære de faglige kompetencer
 
Kontekst og formål

MiLife er et tilbud til folkeskolerne og friskolerne i kommunen, som ligger under Faaborg-Midtfyns Ungdomsskoles opgave. Tilbuddet er et supplement til den øvrige undervisning, hvor fokus er at styrke den unges personlige og sociale kompetencer. Målgrupperne i 2019 og første halvår af 2020 har været de ikke-uddannelsesparate og de “sårbare”. Dvs. der indtil videre har fokus på 8. årgang, og Faaborg-Midtfyn Ungdomsskole har valgt at sætte ind for at hjælpe de unge elever med at

 • Styrke deres sociale og personlige færdigheder.
 • Give dem robusthed, så de kan håndtere nederlag.
 • Give dem mere selvværd og motivation.
 • Skabe nysgerrighed, så de kan se muligheder.
 • Blive opmærksom på egen og andres kommunikation.
 • Lære at fokusere på styrker frem for svagheder.
PRAKSIS OG PROCES

Hos Faaborg-Midtfyn Ungdomsskole står to entusiastiske MiLife undervisere i spidsen for den succesrige indsats. Det er Rikke Kristensen, koordinator, læreruddannet og arbejdet i 12 år på forskellige folkeskoler og Kristian Bæk Nielsen, pædagoguddannet og certificeret coach.

Rikke og Kristian har i samarbejde med ledelsen og lærerne på forskellige skoler udvalgt, hvilke unge der skal have tilbuddet om at komme på et MILIFE forløb. Et forløb svarer til ni ugentlige undervisningsdage. Kriterierne er blandt andet, at det skal være elever, der dels er inden for “zonen” – jf. figuren med Lev Vygotskys model over nærmeste udviklingszone (”Kan med hjælp”) – og dels er positive og motiverede for at deltage i et forløb.

Både før, under og efter har Rikke og Kristian – godt bakket op af ungdomsskolens ledelse – været meget opmærksomme på den løbende information og kommunikation med nøgleinteressenterne omkring eleverne og projektet.

De har fra starten haft fokus på at forventningsafstemme med lærere, skoleleder og øvrige samarbejdsparter og holdt adskillelige møder med politikere, lærere og forældre for at informere. De har udsendt ugentlige nyhedsbreve og undervist lærerne i MiLife kompetencer og sørget for at evaluere hvert forløb. Der er ingen tvivl om, at det grundige fodarbejde bidrager til deres succes.

 

ERFARINGER OG OPMÆRKSOMHEDS­PUNKTER

Flere faktorer står tydeligt frem i Faaborg-Midtfyn Ungdomsskoles succes:

 • Stor opbakning fra egen ledelse.
 • Et godt samarbejde med de vigtige interessenter: politikere, skolernes ledelser og lærere, og forældrene.
 • En grundig udvælgelsesproces
 • En forbilledlig kommunikationsproces før, under og efter hvert forløb.
 • Stor entusiasme hos de to tovholdere, Rikke og Kristian.

I materialerne til politikerne, lærere og skoleledere skriver Rikke og Kristian, at eleverne kommer fra MiLife forløbet med ”Lærdom som du kan bruge nu og her – og resten af livet.” Det er fx

 • Forståelse af dig selv og andre mennesker.
 • Afklaring af dine værdier og drømme og dine styrker.
 • Kontakt med din kreativitet.
 • Kendskab til psykologi, kropssprog og læringsstile.
 • Styrkelsen af dine evne til at lytte og kommunikere.
 • Forståelse for at skabe gode relationer og et positivt samarbejde med andre.
 • Mestring af dine følelser og tanker på den mest konstruktive måde.
 • Udvikling af sunde og robuste relationer med andre.
 • Styrkelse af din evne til at lytte og kommunikere.
 • Redskaber til at håndtere kriser, pres og forandringer.
 • Redskaber til at prioritere og strukturere din tid

 

ELEVERNES FEEDBACK TALER FOR SIG SELV

”Jeg har altid haft det meget svært og været meget selvkritisk. Men efter MiLife er jeg blevet tilfreds med mig selv og mit liv.” 
”Jeg forventede ikke det store af forløbet, det endte med at ændre mit liv.” 
” MiLife er en af de bedste ting, der nogensinde er sket for mig. Jeg har lært så meget. ”
”Da jeg startede, var jeg som en lukket blomst. Efter forløbet er jeg blevet en udsprunget blomst.”
”Jeg tør gøre flere ting. Det er mentalt hårdt, men det er det hele værd.”

 

LÆRERES FEEDBACK HAR OGSÅ VÆRET POSITIV

”Eleverne er positive og føler, at det er det godt tilbud.”
”Én elev har vist synlige tegn på forøget selvtillid i form af: Taler højere i klassen, markerer oftere, tager initiativ til samtaler.”
”En anden af deltagerne ser MiLife som en mulighed og måske endda et vendepunkt for hende.”
”På baggrund af undervisningen har der også været én af deltagernes forældre, som har henvendt sig og været meget positiv.”
”Kontakt mellem MiLife-ansvarlig og klasselærerne har været god.”
”Hvorvidt MiLife forløbet har en signifikant betydning for deltagerne er for tidligt at vurdere, men de første tilbagemeldinger og observationer er positive.”

 

HVIS DU VIL VIDE MERE

Du er velkommen til at kontakte MiLife underviser og lærer Rikke Kristensen Brosk på telefon 72 53 83 00.

Case 3: Horsens Ungdomsskole

”MiLife omsætter kompliceret psykologisk teori til noget, som de unge kan forstå og forholde sig til og bruge aktivt i deres eget liv.”

Sådan siger Lene Maagaard, der er ansat som pædagogisk konsulent og ungerådgiver i Horsens kommune. Her samarbejder hun bl.a. med fag-faglige lærere i matematik og dansk om de elever, der er erklæret ikke-uddannelsesparate, og hun ved, hvad hun taler om. 
Lene oplever, at nutidens unge – uddannelsesparate eller ej – har mange af de samme udfordringer. Fra sit 9-årige virke som SSP-arbejde har Lene set, hvordan de unges mistrivsel kommer til udtryk uden for skoletiden. I de oplæg, hun har holdt i SSP-regi, har sociale kompetencer, værdier og relationsdannelse altid været naturligt at inddrage i dialogen om det gode ungdomsliv med alt, hvad det indebærer af fester, alkohol og kærestesorger. Derfor er det for Lene også selvskrevet, at alle SSP-medarbejdere i kommunen har en MiLife-uddannelse.


MILIFE er en mangelvare

Ifølge Lene er MiLife en mangelvare i såvel folkeskolen som på ungdomsuddannelserne. Siden hun færdiggjorde sin MiLife-uddannelsen i 2013, har hun faciliteret MiLife på valgfagshold i grundskolen. Det har bl.a. haft den positive effekt, at elever, der har manglet relationer på egen skole, har fået muligheden for at danne relationer på tværs af skolerne – og det afhjælper et af de store problemer, som Lene ser, at de unge tumler med i dag: Ensomhed.


Unges ensomhed og andre personlige udfordringer

Foruden ensomheden nævner Lene en lang række udfordringer, som hun ser, at de unge tumler med: Perfektionisme, mangel på sociale kompetencer, mangel på selvværd og selvsikkerhed og præstationsangst. ”Det er nogle meget bløde emner, vil nogle sige. Jeg synes, det er nogle meget hårde emner, vi tager fat i med MiLife”.

Lene udtaler: ”Det undrer mig, at man ikke underviser i MiLife på ungdomsuddannelserne. Der er måske en generation, vi har haft fat i de sidste fire-fem år, hvor MiLife har givet en stor gruppe unge nogle redskaber, de ellers ikke ville have fået. Redskaber, de kan bruge videre på deres ungdomsuddannelse. Det skal vi vedligeholde, og det skal vi udbygge.”

MiLife gør det komplicerede enkelt

Lene Maagaard er særligt imponeret over, hvordan MiLife chunker noget meget komplekst ned til noget, man som ung kan forholde sig til: ”Det er jo det, MiLife kan. Det kan omsætte kompliceret psykologisk teori til noget, som de unge kan forstå og forholde sig til og bruge aktivt i deres eget liv. Eksempelvis positiv psykologi, som mange har skrevet side op og ned om, men med MiLife har man formået at omsætte til noget, man kan bruge i sit eget liv.”


MILIFE en mulig løsning på nogle af de problemer, vi møder i skolen

”Der skal være mere MiLife. Jeg mærker, når jeg er ude at undervise, at der er nogle helt basale ting, som de digitalt indfødte ikke kan. Nogle færdigheder, der er gået forbi deres næser. De synes, det er grænseoverskridende at holde øjenkontakt og give hånd. At præsentere sig selv. I min generation har man lært det hjemmefra, men det har de ikke. Det har vi måtte træne.”


HVIS DU VIL VIDE MERE

Du er velkommen til at kontakte MiLife underviser og pædagogisk konsulent Lene Maagaard på telefon 29  29 72 04.

Tak for din tilmelding.

Du modtager om et øjeblik en e-mail med et link, hvor du bekræfter tilmeldingen.

Med venlig hilsen
MiLife