Hvad er projektbaseret læring?

Projektbaseret læring (PBL) er en undervisningsmetode, hvor eleverne lærer ved aktivt at engagere sig i virkelige og personligt meningsfulde projekter

Introduktion til projektbaseret læring

MiLife tilbyder uddannelse af lærere i projektbaseret læring, fordi vi mener, det er den måde børn og unge bedst lærer og udvikler det 21. århundredes kompetencer.

Derfor er projektbaseret læring fremtidens måde at undervise børn og unge på.

Metoden er langt mere motiverende for eleverne, fordi

Karakteristika og ligheder med MiLife

MiLife-koncepterne indeholder mange af de personlige og sociale kompetencer, som eleverne også arbejder aktivt med i de projektbaserede læringsforløb.

Projektbaseret læring (PBL) tager på samme måde som MiLife-konceptet afsæt i en elevcentreret pædagogik – en metode, der skaber en høj grad af dynamik i læringsrummet.

Såvel MiLife som PBL stiller krav til, at underviserne selv har en høj følelsesmæssig intelligens og veludviklede sociale kompetencer samt er dygtige undervisere og facilitatorer.

I PBL antages det, at eleverne erhverver en dybere viden (deep learning) gennem aktiv udforskning af den virkelige verdens udfordringer og problemer. At det er reelle problemstillinger i den virkelige verden er meget motiverende hos de fleste elever.

Virkelige projekter i den virkelige verden

Eleverne arbejder med selvvalgte projekter over en given periode – fra en uge op til et semester. Det involverer dem i at løse et ægte problem eller at skulle besvare et komplekst spørgsmål. De demonstrerer deres viden og færdigheder ved at producere et produkt eller en præsentation, der bliver vist for et virkeligt publikum uden for skolen. Eksempler på sådanne projekter kan du finde i slutningen af denne artikel.

Som et resultat af denne pædagogiske metode udvikler eleverne et dybt kendskab til indholdet og problemstillingen i projektet. Men dertil opnår de også kompetencer i kreativitet og kritisk tænkning samt i at samarbejde og kommunikere.

Projektbaseret læring er meningsfyldt

Alle har prøvet at slæbe sig gennem ét eller flere fag i skolen, som man slet ikke kunne se meningen med: ’Hvad skal jeg bruge det til?’ Det er netop denne mangel på mening, der kan virke så demotiverende på mange elever. PBL adskiller sig ved, at det netop handler om at finde og løse reelle problemer i den virkelige verden.

Skoleskemaet fordeler fag efter, hvornår lærerne kan undervise og ikke efter, hvad der giver mening for at lære i helheder. Men det er den måde, hjernen lærer bedst på, og den sammenhæng kan opnås gennem den projektbaserede læringsmetode.

Det medfører en langt større sandsynlighed for, at eleverne engagerer sig i dybere læring, der inspirerer dem og giver dem en positiv oplevelse af, at det er sjovt og nyttigt at lære hele livet. Eleverne skal være motiverede og kompetente for at ville og kunne komme videre i uddannelse og i job.

Metoden støtter specielt elever som, der ellers har svært ved at finde sig til rette i et traditionelt skolesystem. PBL kan være transformerende for netop denne gruppe af unge, og nu mere end nogensinde har vi brug for unge mennesker, der er klar, villige og i stand til at tackle udfordringerne i deres liv og den verden, de vil arve – og projektbaseret læring sammen med undervisning i ruster dem til dette.

Hvad eleverne får ud af det

Herunder nævner vi nogle af de måder, hvorpå PBL transformerer elevernes uddannelsesmæssige oplevelser:

Engagerede hjerter og sind

Eleverne engagerer sig aktivt med PBL-projekter, der giver den virkelige verden relevans for læring. Eleverne kan løse problemer, der er vigtige for dem og deres lokalsamfund.

Dybere læring

PBL fører til dybere forståelse og større fastholdelse af viden og lærte færdigheder. Eleverne er bedre i stand til at anvende og overføre det, de ved og har lært, til nye situationer.

Eksponering for voksne og mulige karriereveje

Eleverne interagerer med voksne, private virksomheder og offentlige organisationer i lokalsamfundet, hvilket giver dem muligheder for at få større forståelse for mange forskellige uddannelser og karriereveje.

Det giver mening

Et godt projekt kan være transformativt for eleverne. At løse et problem fra den ‘virkelige verden’ giver dem en følelse af værdi, mening og formål.

Færdigheder der giver succes

Eleverne får kvalifikationer, der er værdifulde på dagens arbejdsplads og videre frem i livet, såsom hvordan man tager initiativ, arbejder ansvarligt, løser problemer, samarbejder i teams og kommunikerer ideeridéer videre og finder løsninger sammen med andre. Det udvikler også deres empati og evne til at lede sig selv.

Stimulerer relationen til deres lærere

Lærerne arbejder tæt sammen med aktive, engagerede elever, der udfører meningsfuldt arbejde, og de oplever elevernes genopdagede glæde ved at lære.

Kreativitet og teknologi

Eleverne værdsætter og får indsigt i at anvende et bredt spektrum af teknologiværktøjer fra deres research og samarbejde med eksterne partnere i projektet gennem deres planlægning, research og , problemløsning, produktudvikling og endelige præsentation og fremlægning.

Eksempler på projektbaseret læring

Et par konkrete eksempler på PBL-projekter kan være:
Den ultimative designudfordring – eleverne designer løsninger på et aktuelt problem ved hjælp af matematiske modeller, eller projektet ‘Vi giver en hjælpende hånd’ – hvor eleverne bliver økonomiske rådgivere og udfordres til at finde løsninger på, hvorledes de med kr. 500 kan finde kreative måder, de kan få beløbet til at vokse og anvende penge og andre ressourcer på en måde, der påvirker deres lokale samfund mest.

Vi vil i det følgende give nogle flere praktiske eksempler på projektbaseret læring for specielt at illustrere forholdet mellem læringsmål og de produkter og ydelser, der kan skabes gennem projektbaseret læring.

Som navnet antyder, er projektbaseret læring blot at lære gennem projekter. Hvad der læres, og hvordan denne læring måles, dikteres ikke strengt af projektet og produkter eller services inden for det projekt. Det virker faktisk modsat: De ønskede læringsmål skal hjælpe med at diktere resultaterne, produkterne og services i projektet.

I stedet for eksempelvis at ønske, at eleverne skal planlægge en have som kernen i projektet, så besluttes det, hvilke læringsmål og faglige temaer og krav der passer til den idé. Med andre ord planlægger man bagud fra målet og den ønskede tilstand – ved først at se på læringsmålene og de faglige krav, og så gennemføre en brainstorm over forskellige projektidéer og komponenter i projektet (målgruppe, formål, varighed, bidrag til samfundet osv.). Dette kan være nyttigt til at sikre, at eleverne i løbet af udarbejdelsen af projektet faktisk lærer, hvad du vil have dem til at lære. Det vil sige, at du kan hjælpe med at tilpasse projektarbejdet med de ønskede læringsresultater og mål.

Med det i tankerne kan det være nyttigt at give nogle konkrete forslag til og eksempler fra den virkelige verden på projektbaseret læring.

Det er klart, at dette kun er eksempler på projektbaseret læring, men ikke nødvendigvis et eksempel på, hvordan og hvorfor disse idéer betragtes som PBL, og hvorfor andre måske ikke er det. Derfor er det vigtigt, at man har en klar forståelse for, hvad der skal til, for at et projekt lever op til at blive regnet ind under projektbaseret læring. Forskellen mellem projekter og projektbaseret læring er et afgørende skift, og uden det skift er dette kun idéer til projekter.

18 eksempler på projektbaserede læringsprojekter

1

Planlægning af en have, der opfylder specifikke designmål, tilplantning og pleje af haven. I slutningen af ​​vækstsæsonen gentages designet for at forbedre det til den næste sæson, baseret på, hvordan haveprojektet levede op til forventningerne, og om eleverne har haft succes med at nå målene.

2

Lancering af et genbrugsprogram, der løser et identificeret problem med eksisterende genvindingsprogrammer. Dette kan gøres på husholdningsniveau, skoleniveau, lokalområdeniveau eller byniveau.

3

Analyse af de fem mest populære sociale medieplatforme for teenagere, forudsige og designe en ny platform, baseret på eksisterende tendenser og tidligere forandringstendenser

4

Synliggøre en forandring på et område, en ting, der gør dette smukkere, eller finde noget i lokalmiljøet, der fortjener opmærksomhed, og som ikke i øjeblikket har det fokus, som det er berettiget til (f.eks. inden for områder som musik, parkanlæg, film, natur og miljø, udsatte eller sårbare mennesker eller andre målgrupper osv.).

5

Samkøring af tre eksisterende videospil (dvs. finde de centrale idéer i disse spil) for at skabe et nyt spil. Dette ville naturligvis ikke ske digitalt, men gennem en velbeskrevet planlægning og et ‘blueprint’-design.

6

Finde frem til løsninger til, hvordan man håndterer problemet med fake news.

7

Udformning af en ny regeringsform (eller demokrati, specifikt), der tager fat på nogle udtalelser om mangler ved de eksisterende demokratiske strukturer (partnerskaber, ikke-fungerende kontrol og ubalancer osv.).

8

Hjælpe lokale virksomheder med at øge deres miljømæssige bæredygtighed (f.eks. reducere affald).

9

Oprettelse af et interaktivt slægtstræ med voice-overs fra levende familiemedlemmer.

10

Dokumentation af de ‘vigtige’ historier fra din familie (øjeblikkelig eller udvidet) med fokus først på ældre generationer. Hjælp din familie med at fortælle deres historie ved at fortælle alle deres individuelle historier, og kom derefter på en måde at ‘offentliggøre’ den historie på (sandsynligvis ved kun at dele den med ens egen familie).

11

Forestil dig en dating-app i 2050 i betragtning af forventede udviklinger i teknologien (f.eks. bioteknologi) og sociale normer (f.eks. køn, seksualitet, klasse osv.).

12

Identificering, analyse og visualisering af tilbagevendende temaer i menneskets historie; kontekstualiser derefter disse temaer i det moderne samfund.

13

At vælge et emne, som du mener, er ‘vigtigt’ for dig, og som kan påvise eller understøtter det på en eller anden måde med det virkelige arbejde. Bagefter skal du dokumentere læringsprocessen, og hvad du lærte, og hvordan det kan ændre din tilgang næste gang.

14

Med de nuværende tendenser inden for klimaændringer i tankerne kan et eksempel på projektbaseret læring være at designe en moderne by for år 2100 eller forestille sig eksisterende byer, og hvordan de kan håndtere fremtidige klimaændringer.

15

At fange, dokumentere og dele visdommen hos mennesker, der bor på plejehjem. Alternativ: Fortolkning af meget snæver og specifik ekspertise til anvendelse i den virkelige verden. Tag for eksempel kendskab til robotik eller astrofysik eller landbrug eller musik eller teater, og derefter ‘anvende’ denne ekspertise i en autentisk og virkelig verden.

16

Lancering af en rentabel virksomhed med faktisk dokumentation af virkelighedens forretningsmodel: fortjeneste, tab, omkostningskontrol osv. (afhængigt af arten af ​​produktet, tjenesten eller platformen).

17

Kunstnerisk illustrere den globale historie om menneskerettigheder / borgerrettigheder i de sidste 2000 år i et billede, visuelt eller et artefakt.

18

Beskrive oplægget til en fotodokumentarfilm, derefter omsætte dette til en dokumentarfilm, for derefter endelig at omsætte denne til en række korte, sociale YouTube-