fbpx
Søg
Close this search box.

SHOPMENU

KURSUS

Introduktion til Projektbaseret læring (PBL)

Eleverne har brug for en engagerende og meningsfuld skole

Alle lærere ønsker at kunne give deres elever de bedst mulige vilkår og rammer. Og ikke mindst ønsker de, at eleverne rent faktisk kan lide at lære. Men vi også, at mange elever i udskolingen har svært ved at finde mening med den traditionelle skoleform. De vil have meningsfulde og ’virkelige’  læringsoplevelser, der motiverer dem til at engagere sig.

På  kurset opnår deltagerne:  

  • En grundlæggende forståelse for, hvordan en skole introducerer og arbejder med PBL, herunder hvilke typiske udfordringer og hvilke fordele det giver for såvel elever som lærere.
  • Et samlet overblik over alle materialer og aktiviteter på den digitale læringsplatform til PBL.
  • En unik model som skaber overblik for både elever og lærere for, hvordan de projektbaserede undervisningsforløb starter op, gennemføres og afsluttes.
  • Indblik i, hvordan man kan koble arbejdsformen i PBL sammen med undervisning i og udvikling af elevernes personlige og sociale kompetencer og med karrierelæring  i udskolingen, i 10. klasser og  efterskoler.
  •  Inspiration til at kunne introducere og præsentere  egne kolleger og leder for PBL. 

Alle materialer ligger i et digitalt format på MiLifes læringsplatform. Under kurset har deltagerne adgang til materialerne og skal derfor medbringe egen PC.  Derefter kan de bruges gennem tilkøb af abonnementet.

Formidlingen veksler mellem korte teoretiske oplæg, masser af opgaver og aktiviteter og refleksion for at fremme overførelsen fra kurset til din egen praksis.  

Odense | den 18. juni 2024

Dato: 
Den 18. juni 2024

Antal kursusdage: 
1 dag

Kursussted:
Phøniks
Schacksgade 39
5000 Odense

Sorø | den 27. august 2024

Dato: 
Den 27. august 2024

Antal kursusdage: 
1 dag

Kursussted:
Energien Hus
Energivej 3
4180 Sorø

I forbindelse med åbne kurser
For åbne kurser og uddannelser debiteres en fast deltagerpris, som kurset er annonceret til. Normalt omfatter denne fuld forplejning samt deltagermaterialer, mens evt. overnatning er på deltagerens egen regning. Betalt gebyr er en forudsætning for deltagelse.

Kursusdeltagere, der aflyser eller flytter
Såfremt en kursusdeltager aflyser sin deltagelse inden 4 uger fra det annoncerede afholdelsestids-punkt, sker dette vederlagsfrit. Herefter betales 50 % af kursushonoraret. Det er dog muligt at sende en kollega i stedet. En kursusdeltager kan flytte sin deltagelse til et senere kursus frem til afholdelsestids-punktet. Der vil dog blive sendt en ny faktura på forplejningen i forbindelse med det nye kursus. Såfremt deltageren ikke benytter sig af et andet kursustilbud inden for et år, forfalder retten til at deltage, og gebyret betales ikke tilbage. Såvel aflysning som flytning skal ske skriftligt.

I forbindelse med interne kurser og konsulentydelser
Afregning foretages inden afholdelse af det pågældende kursus eller konsulentydelser med otte dage netto som betalingsbetingelser med mindre andet aftales med den enkelte kunde.

Kundens flytning eller aflysning
Hvis flytning af et internt kursus eller konsulentydelse sker inden 4 uger fra det aftalte afholdelses-tidspunkt, sker dette vederlagsfrit. Herefter betales 50 % af gennemførselshonoraret, og de resterende 50 % efter den aktuelle gennemførelse. Ved aflysning sker inden 4 uger fra det aftalte afholdelses-tidspunkt, sker dette vederlagsfrit. Herefter betales 100 % af gennemførselshonoraret. Såvel aflysning som flytning skal ske skriftligt.

Rejseomkostninger
Almindelige og forventelige udgifter i forbindelse med udførelse af interne kurser og konsulentarbejdet (herunder ophold og forplejning), viderefaktureres kunden. Kørsel og transportudgifter (bro/færge) i forbindelse med møder og kurser beregnes altid fra MiLifes kontor i København. Taksten er kr. 5,40 pr. km.

Køb af abonnement
Abonnementer er forudbetalt og løber i et år fra købsdato og fortsætter automatisk, med mindre kunden opsiger dette en måned før udløbsdatoen. Der fremsendes tredive dage før udløb en mail for at minde om forlængelsen. Det er abonnentens ansvar at opsige abonnementet, hvis det ikke ønskes længere.

Etik, fortrolighed og adfærd
Vi følger de retningslinjer, som brancheforeningen Managementrådgiverne under Dansk Industri har udviklet.

Bankforbindelser
Sparekassen Vendsyssel
Konto 9070 0001505459

KURSUS

Introduktion til Projektbaseret læring (PBL)

Kursuspris

DKK 2.350,00 ekskl. moms
DKK 2.937,50 inkl. moms

Varenummer: 3290
Eleverne har brug for en engagerende og meningsfuld skole

Alle lærere ønsker at kunne give deres elever de bedst mulige vilkår og rammer. Og ikke mindst ønsker de, at eleverne rent faktisk kan lide at lære. Men vi også, at mange elever i udskolingen har svært ved at finde mening med den traditionelle skoleform. De vil have meningsfulde og ’virkelige’  læringsoplevelser, der motiverer dem til at engagere sig.

På  kurset opnår deltagerne:  

  • En grundlæggende forståelse for, hvordan en skole introducerer og arbejder med PBL, herunder hvilke typiske udfordringer og hvilke fordele det giver for såvel elever som lærere.
  • Et samlet overblik over alle materialer og aktiviteter på den digitale læringsplatform til PBL.
  • En unik model som skaber overblik for både elever og lærere for, hvordan de projektbaserede undervisningsforløb starter op, gennemføres og afsluttes.
  • Indblik i, hvordan man kan koble arbejdsformen i PBL sammen med undervisning i og udvikling af elevernes personlige og sociale kompetencer og med karrierelæring  i udskolingen, i 10. klasser og  efterskoler.
  •  Inspiration til at kunne introducere og præsentere  egne kolleger og leder for PBL. 

Alle materialer ligger i et digitalt format på MiLifes læringsplatform. Under kurset har deltagerne adgang til materialerne og skal derfor medbringe egen PC.  Derefter kan de bruges gennem tilkøb af abonnementet.

Formidlingen veksler mellem korte teoretiske oplæg, masser af opgaver og aktiviteter og refleksion for at fremme overførelsen fra kurset til din egen praksis.  

Praktiske oplysninger

Kursuslængde

Kursets varighed er én fuld kursusdag fra kl.08.30-16.00.

Undervisningstid

Dagsundervisning kl. 08.30-16.00 hver dag.

Målgruppe

Lærere, undervisere og skoleledere, der ønsker at lære om projektbaseret læring og opnå en grundlæggende indsigt i, hvad PBL kræver og hvad denne undervisningstilgang også giver både elever og lærere.

Kursus­materialer

Kursusmaterialerne tilgås via den digitale læringsplatform. Du skal derfor medbringe egen PC.

Kursusbevis
Der udleveres et kursusbevis efter gennemført forløb, og efter kurset kan abonnementet tilkøbes med 50% rabat.

Forplejning

Prisen inkluderer fuld forplejning med morgenmad, formiddagskaffe, frokost med vand, eftermiddagskaffe med kage.

Antal deltagere

Kurset gennemføres ved min. 5 deltagere.

Odense | den 18. juni 2024

Dato: 
Den 18. juni 2024

Antal kursusdage: 
1 dag

Kursussted:
Phøniks
Schacksgade 39
5000 Odense

Sorø | den 27. august 2024

Dato: 
Den 27. august 2024

Antal kursusdage: 
1 dag

Kursussted:
Energien Hus
Energivej 3
4180 Sorø

I forbindelse med åbne kurser
For åbne kurser og uddannelser debiteres en fast deltagerpris, som kurset er annonceret til. Normalt omfatter denne fuld forplejning samt deltagermaterialer, mens evt. overnatning er på deltagerens egen regning. Betalt gebyr er en forudsætning for deltagelse.

Kursusdeltagere, der aflyser eller flytter
Såfremt en kursusdeltager aflyser sin deltagelse inden 4 uger fra det annoncerede afholdelsestids-punkt, sker dette vederlagsfrit. Herefter betales 50 % af kursushonoraret. Det er dog muligt at sende en kollega i stedet. En kursusdeltager kan flytte sin deltagelse til et senere kursus frem til afholdelsestids-punktet. Der vil dog blive sendt en ny faktura på forplejningen i forbindelse med det nye kursus. Såfremt deltageren ikke benytter sig af et andet kursustilbud inden for et år, forfalder retten til at deltage, og gebyret betales ikke tilbage. Såvel aflysning som flytning skal ske skriftligt.

I forbindelse med interne kurser og konsulentydelser
Afregning foretages inden afholdelse af det pågældende kursus eller konsulentydelser med otte dage netto som betalingsbetingelser med mindre andet aftales med den enkelte kunde.

Kundens flytning eller aflysning
Hvis flytning af et internt kursus eller konsulentydelse sker inden 4 uger fra det aftalte afholdelses-tidspunkt, sker dette vederlagsfrit. Herefter betales 50 % af gennemførselshonoraret, og de resterende 50 % efter den aktuelle gennemførelse. Ved aflysning sker inden 4 uger fra det aftalte afholdelses-tidspunkt, sker dette vederlagsfrit. Herefter betales 100 % af gennemførselshonoraret. Såvel aflysning som flytning skal ske skriftligt.

Rejseomkostninger
Almindelige og forventelige udgifter i forbindelse med udførelse af interne kurser og konsulentarbejdet (herunder ophold og forplejning), viderefaktureres kunden. Kørsel og transportudgifter (bro/færge) i forbindelse med møder og kurser beregnes altid fra MiLifes kontor i København. Taksten er kr. 5,40 pr. km.

Køb af abonnement
Abonnementer er forudbetalt og løber i et år fra købsdato og fortsætter automatisk, med mindre kunden opsiger dette en måned før udløbsdatoen. Der fremsendes tredive dage før udløb en mail for at minde om forlængelsen. Det er abonnentens ansvar at opsige abonnementet, hvis det ikke ønskes længere.

Etik, fortrolighed og adfærd
Vi følger de retningslinjer, som brancheforeningen Managementrådgiverne under Dansk Industri har udviklet.

Bankforbindelser
Sparekassen Vendsyssel
Konto 9070 0001505459

undervisere
Vagn Strand­gaard

Vagn er uddannet i bank, skolelærer og psykolog. Han har arbejdet som ledelses- og organisations­udviklings­konsulent i mange år og udviklet og udgivet en lang række bøger og koncepter til brug i erhvervslivet. Siden midt-firserne har han været selvstændig konsulent og ansvarlig for gennemgribende transformationsprocesser i store organisationer i Danmark og i udlandet. Vagn igangsatte MiLife som en realisering af en gammel vision om, at alle børn og unge skal lære socio-emotionelle færdigheder, og han er medforfatter af og underviser i alle koncepterne i MiLife.

Lotte Møller Søren­sen

Lotte er uddannet cand.mag. ved Københavns Universitet, og har som ledelses- og organisations­udviklings­konsulent undervist og faciliteret tusindvis af mennesker i kommunikation, personlig udvikling, strategi og ledelse mv. – og før det i sprog – siden hun var 19 år. Hun har løbende gennemført internationale kurser indenfor coaching, kommunikation og er bl.a. NLP Trainer og internationalt certificeret facilitator. Hun har været selvstændig og leder i adskillige år, og hendes faglige bredde og erfaringer gør hende til en kompetent formidler. Lotte er også medforfatter af og underviser i alle koncepterne i MiLife.

Anbefalinger fra tidligere kursister

Som ganske ny i MILIFE og nylig deltager i kurset "Kend dig selv" er jeg stadig helt fyldt op af nysgerrighed, inspiration og nye tanker om de ting, jeg jo egentlig har arbejdet med de seneste 11 år som skolelærer. Alene det at lære 4MAT at kende har markant ændret min måde at forberede min undervisning på, ligesom jeg efter kurset er begyndt at være mig langt mere bevidst om, hvornår jeg underviser og hvornår jeg faciliterer - hvilket jeg er begyndt at gøre langt størstedelen af tiden. På min skole kommer vi til helt konkret at arbejde med Milife som et valgfag i næste skoleår. Vi er meget spændte på, hvordan det vil blive modtaget af de unge mennesker, og har allerede mærket interesse for faget ved de info-møder vi har holdt med potentielle kommende elever og forældre. Personligt har det været - og er det stadigvæk - en ret vild udvikling, der er blevet sparket i gang på kursusdagene med Vagn og Lotte. Der er godt nok mange ting, som jeg ville ønske, jeg havde været bevidst om for mange år siden.
Astrid Porsmose-Overgaard
UngOdense
MILIFE-uddannelsen har givet mig nogle brugbare værktøjer- både på det faglige og personlige plan. Jeg er blevet mere skarp på at facilitere processer, der både er meningsskabende, udfordrende og udviklende for unge og voksne. Samtidig har mit eget arbejde med MILIFE-materialerne skærpet min opmærksomhed ift., hvor jeg selv har blinde vinkler og udviklingspotentiale. MILIFE uddannelsen er en god blanding af teori og praksis og bærer præg af undervisernes engagement, professionalisme og store viden inden for området.
Tina Rahbæk Andersen
Esbjerg Ungdomsskole
Tak for et super godt kursus. Jeg fik nogle konkrete forslag til mere motiverende undervisning, og allerede om fredagen brugte jeg noget af dét undervisningsforløb, jeg havde været med til at udarbejde. Jeg vil også sige tak for, at I sendte det materiale, jeg efterspurgte så hurtigt.
Astrid Scheel Meyer
Tingløkkeskolen, Odense
Jeg lærte personligt nogle teknikker og redskaber til at få eleverne i gang med at lære sig selv bedre at kende. Herudover fik jeg nogle gode redskaber og et godt overblik hvordan elever kan arbejde med deres personlige og sociale kompetencer.
Lars Barslund Knudsen
Varde
Jeg har været så glad for at være på forløbet – dejlige mennesker og fantastiske lærere. Man kan kun blive inspireret til at yde sit ypperste. For mig var det en øjenåbner i forhold til mange ting – både fagligt og personligt. Jeg er allerede i gang med at forhandle om at komme på ”Dig og de andre” 😊
Lykke Yelva Rottevig Møller
Skive

Få svar på dit spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os via formularen eller ringe til os på telefon 5852 1600.
Vi vil besvare dine spørgsmål hurtigst muligt.

Tak for din tilmelding.

Du modtager om et øjeblik en e-mail med et link, hvor du bekræfter tilmeldingen.

Med venlig hilsen
MiLife