fbpx
Søg
Close this search box.

Nye muligheder, nye udfordringer – udviklingen indenfor de digitale, biologiske og fysiske teknologier vil fundamentalt ændre måden, vi lever, arbejder og kommunikerer med hinanden på

Karrierelæring giver færdigheder for livet

Det er et stort behov for et samlet og struktureret vejledningsmateriale, der er bedre til at klæde de unge anderledes på til at forstå deres eget udgangspunkt og identitet, og som kommer langt bredere omkring den unges personlighed og præferencer i forhold til uddannelse, jobkategorier og karriere.

Verden opleves som uforudsigelig og kompleks for mange elever, samtidig med at der stilles krav om, at de allerede i 9. klasse skal tage stilling til, hvilken uddannelses- og karriereretning, de vil gå i. Og vi ved alle, at verden kan ændre sig meget hurtigt, og man kan blive nødt til at skifte kurs med uhyre kort varsel. Det mindsker ikke kompleksiteten, og det gør det ikke lettere at spå om fremtiden og sandsynligvis ikke lettere at vælge uddannelse og karrierevej. De unge befinder sig i en stigende international individualiseret konkurrence med unge fra andre lande og verdensdele, og de kan angiveligt se frem til at skulle skifte beskæftigelse op til 15 gange i deres liv. Så det er vigtigt, at vores unge voksne har størst mulig selvindsigt og optimal adgang til de relevante oplysninger, de skal bruge til at træffe de vigtige valg, de står midt i.

Dette bekræftes af flere undersøgelser, som bl.a. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har foretaget de senere år: ”Når unge i 9. klasse skal vælge ungdomsuddannelse eller 10. klasse, har overvejelser om fremtidsmuligheder og identitet stor betydning. Der er derfor behov for, at vejledning i højere grad end i dag både giver de unge plads til at udforske, hvem de selv er, og hvilke muligheder, der er i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.”


Uddannelses- og karrierevalg starter indefra

Vores unge voksne skal virkelig være mentalt og følelsesmæssig stærke. De har brug for mest mulig selvindsigt og adgang til alle de relevante oplysninger i forhold til de vigtige valg, de står midt i.


Karrierelæring giver selvindsigt og redskaber hele livet

Selvindsigten er en helt afgørende faktor i karrierelæring, der indebærer en række strukturerede læringsprocesser, hvor den unge lærer metoder og værktøjer til at afklare deres styrker, interesser, personlige værdier for at kunne vælge uddannelsesretninger.


Livslang læring – livet er en karriere i sig selv

Karrierelæring er reelt en livslang, kontinuerlig proces. DIT ROADMAP kan i princippet anvendes af hvem som helst uanset alder. Alle mennesker har brug for at forholde sig aktivt til egne behov og muligheder for uddannelse, videreuddannelse og jobskifte igennem hele deres arbejdsliv!

Og som to forskere bag Projekt Udsyn i Udskoling siger, ”I stedet for at spørge: ’Var det noget for dig?’ bør man spørge: ’Hvad har du lært om dig selv?’ Det er den samme aktivitet, man spørger til, men det sidste spørgsmål gør, at eleverne kommer ind i en refleksionsproces. Karrierelæring er ikke for de få. Karriere handler ikke om at starte fra gulvet og arbejde sig op i direktørstolen.  Alle har en karriere, for alle har et liv. Karrierelæring handler om måder at leve sit liv på.”

Hvad vil du lave, når du er færdig med skolen?

Tak for din tilmelding.

Du modtager om et øjeblik en e-mail med et link, hvor du bekræfter tilmeldingen.

Med venlig hilsen
MiLife