fbpx
Søg
Close this search box.

Sind og krop er dele af samme system – vi skal lære at passe godt på begge dele

Et sundt læringsmiljø med MiLife Energi

MiLife Energi styrker fundamentet for læring på alle klassetrin. 
Både fysisk aktivitet og ro i klassen bidrager positivt til elevernes trivsel og mentale overskud. Med et abonnement til MiLife Energi får hele skolen adgang til værktøjer, der nemt, sjovt og effektivt kan inddrages i undervisningen og styrke elevernes almene trivsel og motivation for læring.

MiLife Energi indeholder et omfattende og inspirerende udvalg af forskellige typer af opgaver, aktiviteter og øvelser. Nogle skaber energi og grin og styrker relationerne. Andre giver eleverne tiltrængte pauser og ro i klassen. 

Med MiLife Energi medlemskabet har du og skolen adgang til tre forskellige spor med hver deres særlige indhold, der løbende bliver opdateret. Den indbyggede søgefunktion sikrer, at det er let at finde opgaver og øvelser, der passer til de givne klassetrin og elever og den konkrete kontekst.    
MiLife-breaks-brain-box
BRAIN BOX

Når eleverne lærer om deres fantastiske hjerne, forstår de bedre, hvordan hjernen styrer alt, hvad de gør, som fx kroppens bevægelser, måden de træffer beslutninger på, deres følelser og meget mere – men de lærer også, hvordan de selv kan påvirke deres hjerne og dens måde at fungere på, samt hvordan de passer på den. 

Brain Boxen indeholder en masse sjove og spændende kreativitetsøvelser, der styrker og udvikler hjernen og bidrager til at fremme elevernes kritiske og kreative tænkning. Brain Boxen indeholder ligeledes forskellige og interessante aktiviteter, der kan bruges til at undervise i hjernens opbygning og funktioner, præsentationer om hjernen og teoretiske forklaringer.

I Brain Boxen finder du en plan for, hvordan du på skolen kan gennemføre en ”Hjerne uge”, hvor hele skolen eller en årgang arbejder koncentreret med at blive klogere på hjernen.

Der er øvelser, som viser, hvordan du laver sund hjernemad, træner dine sanser og stimulerer din hjerne gennem bevægelser og du lærer nyt om dine forskellige læringsstile m.m.  

Formålet med Brain Boxen er give lærerne og eleverne opdaterede og spændende materialer til at styrke undervisningen i hjernen, kreativitet og læring.

Prøv to øvelser fra BRAIN BOX her: 
Kreativitetsøvelser egnet til udskoling .
Øvelse 1 
Øvelse 2

MILIFE-breaks-mind-box
Mind Box

Adskillige undersøgelser har vist, at træning i mindfulness har utroligt mange fordele for både børns og voksnes mentale, følelsesmæssige og fysiske velvære. Således er træning i det udviklende mindset også med til at styrke eleverne selvindsigt og selvværd, ligesom træning i refleksion over egne tanker og handlinger udvikler empati og selvkontrol.

Mind Boxen indeholder forskellige typer af opgaver og øvelser, der giver eleverne selvindsigt og styrker deres følelsesmæssig intelligens og evne til at reflektere over egne tanker og handlinger.

I Mind Boxen finder du de 24 karakterstyrker samt en række øvelser, der viser hvordan eleverne kan arbejde med fokus på de seks karakterestyrker, som er fremhævet som særlig vigtige, at eleverne arbejderne med i skolen. Der er også 200+ dialog- og dilemmakort der udfordrer eleverne samt en række andre stimulerende opgaver der styrker deres dannelse.

Formålet med Mind Boxen er at give eleverne struktur, tryghed og ro i klassen, der øger koncentrationen og fremmer et kreativt, velfungerende og sundt læringsmiljø.

MiLife-breaks-brain-breaks
Play Box

At lege og være fysisk aktive sammen er en fantastisk måde at få energi sammen på og opbygge bedre relationer og større tryghed i en gruppe. Trygheden er forudsætningen for trivslen og for at turde at være modig, og det er væsentligt forudsætninger for effektiv læring.

I Play Boxen finder du små og lette fysiske Brain Break øvelser, der tager fra 30 sekunder til 5 minutter, og som sikrer, at eleverne bliver aktive både mentalt og fysisk – på en anderledes måde. Øvelserne er tilmed sjove, så alle kommer til at grine ad sig selv og hinanden. Det er både godt for hjernen og for fællesskabet.

Du finder også energizers og lege samt teambuilding øvelser, der kan bruges både ude og inde. 

Formålet med Play Boxen er, at styrke fællesskab og tryghed i klasserummet gennem leg og fysisk aktivitet med grin og smil som omdrejningspunkt.  

 Prøv en øvelse fra PLAY BOX her: 

MiLife ENERGI abonnement

Et skoleabonnement tegnes for et år ad gangen, og giver adgang til alt indhold i MiLife Energi samt nyhedsbrev med inspiration og ny viden.

Adgangen er for alle ansatte på medlemsskolen med et Uni·Login. 

Pris fra 3.500,-/år ekskl. moms 

En time om dagen - bevægelse for livet

Kun 26 procent af de 11-15-årige lever til anbefalingen om mindst en times fysisk aktivitet om dagen. Gruppen sidder og ligger i gennemsnit 11 vågne timer hver dag, viser undersøgelse. Hvis man er fysisk aktiv som ung, er der større sandsynlighed for, at man bliver ved med at være fysisk aktiv som voksen og ældre.

Overvægt fører ikke kun til sociale og følelsesmæssige problemer hos børn. Det forøger også risikoen for, at de bliver overvægtige som voksne og har øget risiko for alvorlige tilstande som blodprop i hjerne og hjerte. Ca. 70 % af de overvægtige unge, er også overvægtige som voksne.

Børn har mere brug for MiLife Breaks end nogensinde før

Stress, depression, angst og dårligt fysisk og mentalt helbred er desværre hverdag for flere og flere børn og unge i Danmark.
 Tallene taler for sig selv

Fysiske helbred

I de senere år er antallet af overvægtige børn og unge tredoblet i Danmark, og det går ud over både det fysiske og psykiske helbred. I alders-grupperne 6-8 år, 9-13 år samt 14-16 år er henh. 12 pct., 18 pct. og 19 pct. af børnene overvægtige.

Større børn og unge sover for lidt: fx sover næsten halvdelen af de 15-årige mindre end anbefalet.

Sundhedsstyrelsen udgav i 2019 undersøgelsen ”Fysisk aktivitet og stillesiddende adfærd blandt 11-15-årige.” 

Af resultaterne fremgår det, at 11-15-årige bruger en forholdsvis stor del af deres vågne tid på at sidde eller ligge ned. 

”Det er bekymrende, at tallene er så relativt høje, fordi forskning viser, at et højt forbrug af skærmtid, som også udgør en del af den tid, der bliver brugt på stillesiddende adfærd, bl.a. er forbundet med overvægt, en stigning i metaboliske risikofaktorer og en dårlig aerob kondition.” 

Èt konkret tiltag der kan bidrage til at mindske stillesiddende adfærd kan være, at ”skoler indfører pauser med fysisk aktivitet og begrænser elevernes mulighederne for stillesiddende adfærd.”  

Derfor er MiLife Breaks det oplagte valg for enhver underviser og skole. 

 

mentale helbred

50% af den samlede sygdomsbyrde blandt børn og unge skyldes mentale helbredsproblemer. I 2016 fik 2.551 unge diagnosen med spiseforstyrrelse, og 7.189 fik diagnosen angst og depression.

Ifølge forskningsrapporten »Børn og unges mentale helbred« oplever hver fjerde mellem ti og 24 år stress ugentligt, og en til otte pct. oplever det dagligt.

På en syvårig periode mellem 2010 og 2017 er antallet af 15-årige, der har fået en diagnose, fordoblet. Stigningen ses især i forhold til lidelserne ADHD og Autismespektrumsforstyrrelser.

Undersøgelsen ”At stå udenfor – Hvordan styrker vi positive fællesskaber blandt børn og unge” (2019) viser bl.a., at 28 pct. af de børn, som angiver, at de sjældent eller aldrig oplever, at deres forældre interesserer sig for dem, føler sig ensomme.

I det seneste årti er selvskade blandt unge blevet et stadigt større problem. 34% svarende til hver tredje danske gymnasieelev har på et tidspunkt gjort skade på sig selv, en stigning på 58% siden 2009, viser en undersøgelse fra Faktalink.

Masser af forskning underbygger, at mindfulness og meditation samt fysisk bevægelse dels styrker den enkeltes selvværd og indre ro og dels bidrager til øget trivsel blandt eleverne. Derfor er YOGO det oplagte valg til at skabe ro, fokus og trivsel for eleverne.

Trivsel

I en rapport fra DCUM (2017) om elevernes fællesskab og
trivsel i skolen, fremgår det, at ”der er meget stærk sammenhæng mellem oplevelsen af fællesskab og alle facetter af trivsel: skoletrivsel, at lære mere, at blive involveret, at være mere kompetente, at være mere trygge og være uden smerter.

De elever, som både oplever stærke elevfællesskaber og elev-lærer-fællesskaber har i særklasse høj trivsel, mens elever som både oplever en lav grad af elevfællesskab og en lav grad af fællesskab med lærerne er tilbøjelige til at mistrives på alle de indikatorer for trivsel, der er undersøgt.”

Erfaringer fra bl.a. UngOdense, UngRingsted og mange andre steder viser, hvordan indsatsen med at inddrage MiLife lege, fysiske aktiviteter, Brain Breaks mv. er med til at styrke netop de parametre, der nævnes som fremmende for høj trivsel.

Klik og læs mere om MiLife Breaks eller tilmeld dig vores abonnement ➜

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os via formularen eller ringe til os på telefon 5852 1600.
Vi vil besvare dine spørgsmål hurtigst muligt.

MiLife Breaks styrker fundamentet for læring

Kommer hele vejen rundt

Forbedrer elevernes fysiske velvære, den skolefaglige indsats og socio-emotionelle trivsel.

Det fysiske helbred

Inspirerer alle elever til at være aktive. En bred vifte af tilbud, der appellerer til alle klassetrin på tværs af kultur, interesser, færdigheder og evner.

Høj kvalitet og sikkerhed

Indholdet udvikles af eksperter, der arbejder sammen med koreografer, atleter, yoga og mindfulness instruktører.

Aktiv tid og bevægelse

MiLife Energi får eleverne i gang med at bevæge sig med hurtige, sjove, sunde øvelser. Enhver leg, mindfulness eller yogaøvelse er en mulighed til at vække kroppen.

Bedre adfærd – bedre resultater

MiLife Energi giver eleverne masser af muligheder for at bevæge sig og underviser dem i at kunne kontrollere deres følelser. Det betyder, at de bruger deres energi og kreativitet på de rigtige ting.

Booster energien og engagementet

Elever, der bruger MiLife Energi til at praktisere mindfulness og til at bevæge sig med, er mere fokuserede, engagerede i timerne og klar til at lære.

Skaber fællesskab

MiLife Energi inspirerer og bringer sjov og latter ind i læringsrummet og skaber anderledes muligheder for at danne stærkere relationer og fællesskaber i klassen.

Tak for din tilmelding.

Du modtager om et øjeblik en e-mail med et link, hvor du bekræfter tilmeldingen.

Med venlig hilsen
MiLife