fbpx
Søg
Close this search box.

Projektbaseret læring (PBL)

Med projektbaseret læring (PBL)  lærer eleverne ved aktivt at engagere sig i og arbejde med virkelige og meningsfulde projekter.

Fremtiden er projektbaseret læring (PBL)

MiLife tilbyder uddannelse af lærere i projektbaseret læring (PBL), primært rettet til udskolingen og 10. klasse samt unge uddannelser, fordi vi er overbevist om, at med den metode lærer eleverne bedst og udvikler det 21. århundredes kompetencer.

Derfor er PBL fremtidens måde at undervise børn og unge på.

Metoden er langt mere motiverende for eleverne, fordi

PBL og MiLife

Projektbaseret læring (PBL) tager afsæt i en elevcentreret pædagogik – en metode, der skaber en høj grad af dynamik i læringsrummet. Da det er en krævende omstilling for en skole at lægge den traditionelle undervisnings-form om til projektbaseret undervisning, tilbyder vi et kursus for lærere  og ledere i PBL.  Læs mere her

På kurset præsenteres elementerne og processen i projektbaseret læring, og vi arbejder med, hvordan skolen sikrer den bedste muligt start og implementering af PBL.  I vores PBL-model lægger vi vægt på, at eleverne samtidig undervises i personlig og social kompetenceudvikling, og derfor bør lærerne også undervises i socio-emotionel læring og karrierelæring, så de kan inddrage disse elementer i løbet af projekterne. 

 

 

PBL og MiLife

Virkelige projekter i den virkelige verden

På skoler der har implementeret PBL, arbejder eleverne med reelle problemstillinger i den virkelige verden, hvilket  er meget motiverende for de fleste elever.  Ideelt arbejder eleverne med selvvalgte projekter over en given periode – fra mindst en uge op til et semesters varighed. Projekterne involverer eleverne i at løse ægte problemer eller i at skulle besvare komplekse spørgsmål. De demonstrerer deres nye viden og færdigheder ved at producere og præsentere deres produkt eller løsningsforslag for et virkeligt publikum indenfor og/eller uden for skolen. Se eksemplerne  nederst på siden.

Som et resultat af denne pædagogiske metode udvikler eleverne et dybt kendskab til indholdet og problemstillingen i projektet. Men dertil opnår de også andre personlige og sociale kompetencer i kreativitet og kritisk tænkning samt i at samarbejde og kommunikere, i at konfliktløse og give og modtage feedback. 

Projektbaseret læring (PBL) er meningsfyldt

Projektbaseret læring (PBL) er meningsfyldt

Alle har prøvet at slæbe sig gennem ét eller flere fag i skolen, som man ikke kunne se meningen med: ’Hvad skal jeg bruge det til?’ Netop denne mangel på mening kan demotivere mange elever. PBL adskiller sig ved, at det i stedet handler om at finde og løse reelle problemer i den virkelige verden, og at fagene må indrette sig efter projektets og elevernes behov og ikke omvendt.

Traditionelt fordeler skoleskemaet fagene efter, hvornår lærerne kan undervise og ikke efter, hvad der giver mening for at lære i helheder. Men sådan lærer hjernen faktisk bedst på, og denne sammenhæng kan ligeledes opnås gennem den projektbaserede læringsmetode.

PBL støtter endvidere elever som, der ellers har svært ved at finde sig til rette i et traditionelt skolesystem, og nu mere end nogensinde har vi brug for, at alle unge mennesker er klar, villige og i stand til at tackle udfordringerne i deres liv og den verden, de skal arve.

Hvad eleverne får ud af det

Herunder nævner vi nogle af de måder, hvorpå PBL transformerer elevernes uddannelsesmæssige oplevelser:

Engagerede hjerter og sind

Eleverne engagerer sig aktivt med PBL-projekter, der giver den virkelige verden relevans for læring. Eleverne kan løse problemer, der er vigtige for dem og deres lokalsamfund.

Dybere læring

PBL fører til dybere forståelse og større fastholdelse af viden og lærte færdigheder. Eleverne er bedre i stand til at anvende og overføre det, de ved og har lært, til nye situationer.

Eksponering for potentielle karriereveje

Eleverne interagerer med voksne, med private virksomheder og offentlige organisationer og lokal-samfundet, og får større viden om flere forskellige uddannelser og karriereveje.

Det giver mening

Et godt projekt kan være transformativt for eleverne. At løse et problem fra den ‘virkelige verden’ giver dem en følelse af værdi, mening og formål.

Kompetencer, der giver succes

Eleverne får kvalifikationer, der er værdifulde videre frem i livet, såsom at tage initiativ, arbejde ansvarligt, løse problemer, samarbejde i teams og kommunikere idéer videre og finde løsninger sammen med andre. De udvikler ligeledes deres empati og evnen til at lede sig selv.

Stimulerer relationen til lærerne

Lærerne arbejder tæt sammen med aktive, engagerede elever, der udfører meningsfuldt arbejde, og de oplever elevernes genopdagede glæde ved at lære.

Kreativitet og teknologi

Eleverne kan opnå yderst relevante erfaringer med ny teknologi og digitale værktøjer gennem deres research og samarbejde med eksterne partnere, når de inddrager disse kreativt i alle projektfaserne .

PBL er mere end projektarbejde

Som navnet antyder, handler projektbaseret læring (PBL) om at lære gennem projekter. Hvad der læres, og hvordan denne læring måles, dikteres ikke strengt af projektet eller projektets leverancer. Det virker faktisk modsat: De ønskede læringsmål skal hjælpe med at diktere resultaterne og leverancerne.

I stedet for eksempelvis at ønske, at eleverne skal planlægge en særlig have som kernen i projektet, så besluttes det, hvilke læringsmål og faglige temaer og krav der passer til den idé. 

Med andre ord planlægger man bagud fra målet og den ønskede tilstand ved først at se på læringsmålene og de faglige krav, og så gennemføre en brainstorm over forskellige projektidéer og komponenter i projektet (målgruppe, formål, varighed, bidrag til samfundet osv.). Det er nyttigt for at sikre, at eleverne i løbet af udarbejdelsen af projektet faktisk lærer, hvad de har brug for at lære. Det vil sige, at I kan hjælpe med at tilpasse projektarbejdet til de definerede læringsmål.

Nedenfor er nogle ideer til og eksempler på projekter, der kunne indeholdes i projektbaseret læring, men der skal være en klar forståelse for, hvad der skal til, for at et projekt lever op til at gå ind under projektbaseret læring. PBL er ikke projektarbejde, og det er vigtigt at forstå forskellene. 

PBL er ikke kun projektarbejde.

12 eksempler på projektbaserede læringsprojekter

1

Planlægge en have, der opfylder specifikke designmål, tilplantning og pleje af haven. I slutningen af vækstsæsonen gentages designet for at forbedre det til den næste sæson, baseret på, hvordan haveprojektet levede op til forventningerne, og om eleverne har haft succes med at nå målene.

2

Lancere et genbrugsprogram, der løser et identificeret problem med de eksisterende genanvendelses-processer. Det kan gøres på husholdningsniveau, skoleniveau, lokalområdeniveau eller byniveau. 

3

Analysere de fem mest populære sociale medieplatforme for teenagere, forudsige og designe en ny platform, baseret på eksisterende tendenser og tidligere samfundstrends.

4

Synliggøre en forandring på et område, der gør dette smukkere, eller finde noget i lokalmiljøet, der fortjener opmærksomhed, og som ikke i øjeblikket har det fokus, som det er berettiget til (fx inden for områder som kultur og kunst, natur og miljø, udsatte eller sårbare mennesker osv.

5

Samkøre tre eksisterende videospil (dvs. finde de centrale idéer i disse spil) for at skabe et nyt spil. Dette ville ikke ske digitalt, men gennem en velbeskrevet planlægning og et ‘blueprint’-design.

6

Finde frem til løsninger til, hvordan man håndterer problemet med fake news på nettet.

7

Lancere en rentabel virksomhed med dokumentation af virkelighedens forretningsmodel: fortjeneste, tab, omkostningskontrol osv. (afhængigt af arten af produktet, tjenesten eller platformen).

8

Hjælpe lokale virksomheder med at øge deres miljømæssige bære-dygtighed (f.eks. reducere deres affaldsmængder). 

9

Designe og udvikle et interaktivt slægtstræ med voice-overs fra levende familiemedlemmer med brug af fx Augmentet Reality.

10

Udvikle en ny dating-app, der inddrager nogle af de forventede teknologiske udviklinger (fx. bio-teknologi) og indenfor de sociale normer som fx  køn, alder, klasse osv.

11

Med klimaændringerne i tankerne at designe en model af en moderne by i år 2100 og præsentere ideer til, hvordan udvalgte byer skal håndtere klimaændringerne.

12

Researche, dokumentere og illustrere den globale eller nationale historie om menneskerettigheder/ borgerrettigheder i de sidste 200 år på en kunstnerisk måde. 

Tak for din tilmelding.

Du modtager om et øjeblik en e-mail med et link, hvor du bekræfter tilmeldingen.

Med venlig hilsen
MiLife