fbpx
Søg
Close this search box.

Trivsel og læringskulturen afhænger af relationerne i klassen

Klassen er et vigtigt socialt fællesskab, som kræver fortsat vedligeholdelse og en bevidst indsats fra såvel lærere som eleverne selv. Elevernes indbyrdes relationer spiller en stor rolle for undervisningen, frikvartererne og elevernes generelle lyst til at gå i skole. I de klasser, hvor fællesskabet fungerer godt, øges fagligheden, og eleverne er nødt til kun at finde alternative fællesskaber uden for skolen.  Glæden ved at gå i skole er ganske enkelt højere. 

I Odense kommune har man således uddannet pædagoger og lærere for at kunne undervise i HER ER JEG som et centralt  element i deres omfattende  projekt Stærke Fællesskaber i en række af kommunens 6. klasser – et projekt, der er blevet både forlænget over en tre-årig periode og udvidet med flere klasser.  

Med HER ER JEG lærer eleverne kompetencer og værktøjer til selv at kunne udvikle relationerne og trivslen i klassen. Dem vil de også have behov for i udskolingen, for meget tyder på, at de mere sociale og fællesskabsorienterede aktiviteter, der er vigtige for at skabe gode relationer, ofte ebber ud, jo ældre eleverne bliver: ”Vi ved fra andre undersøgelser og evalueringer, at eleverne generelt er glade for at gå i skole, men vi ved også, at deres motivation daler i løbet af skolegangen, og den nationale trivselsmåling fra skoleåret 2016/17 viser, at det nu kun er 37 % af eleverne i 9. klasse der svarer, at de er enige eller helt enige i, at undervisningen giver dem lyst til at lære mere. For de elever, der lige er startet på mellemtrinnet, er tallet 53 %.” 

 

Nøglen til en bedre læringskultur

Det er ærlig talt en trist statistik, der kun kan give anledning til at undersøge, hvad der skal til for at fastholde og helst videreudvikle bedre og sundere læringskulturer. Helt kort må der løbende investeres i at skabe bedre kulturer, og hvis vi vil have bedre kulturer, skal der opbygges psykologisk sikkerhed og tryghed i klasserne. Dette har blandt andet Google forsket i, og selv om deres forskning oprindeligt rettede sig mod sammenhængen mellem trivsel og performance i Google, kan deres konklusioner uden tvivl overføres til både lærerværelserne og klasseværelserne.

Googles Projekt Aristoteles

Google brugte flere år på at lede efter de nøglevariabler, der kan forudsige, hvor godt en gruppe kan præstere. Efter at have udelukket forventede variabler som den individuelle præstation, gruppedynamikker, alder mm, blev de opmærksom på den amerikanske professor Amy Edmondsons arbejde om psykologisk sikkerhed, som viste sig at være den allervigtigste brik i puslespillet for, at grupper – og klasser – kan præstere sammen. 

 

Hvad er psykologisk sikkerhed

Psykologisk sikkerhed er følelsen af, at vi kan stille spørgsmål, sige vores mening og tage risici uden at blive straffet. Men det er mere end det. 

Myter om psykologisk sikkerhed
  • Det handler ikke kun om at være sød og venlig. Det handler om ærlighed og åbenhed. 
  • Det handler ikke om at sænke standarderne. Det handler om at holde standarderne høje, og give eleverne mulighed for at gøre de ting, der hjælper dem med at vokse og udvikle sig fagligt og menneskeligt. 
  • I et psykologisk sikkert miljø er man ærlige om, hvad der skal præsteres, og den bedste måde eleverne kan bidrage til fællesskabet er ved at engagere sig. Og det gør man kun, når man føler sig på sikker grund. 
  • Dette handler ikke om, hvad lederne i skolerne gør og siger. Psykologisk sikkerhed er lokalt, og alle lærere kan påtage sig ansvaret for at skabe psykologisk sikkerhed.
  • Mere sikkerhed = mere læring.  Når eleverne føler sig trygge, er det mere sandsynligt, at de deltager i adfærd som at stille spørgsmål, turde være uenige, søge feedback, tage risici og afprøve nye ting.
  • Hvis eleverne ikke føler sig sikre, lukker læringscentrene i deres hjerner ned, og de er mindre tilbøjelige til at deltage aktivt i undervisningen og er dermed i risiko for at lære mindre og falde ud af fælleskabet. 

Det er vigtigt for os, at lærere og pædagoger, der tager MILIFE koncepterne til sig, som fx HER ER JEG, også arbejder målrettet på at skabe den nødvendige psykologiske sikkerhed for eleverne.  Det er faktisk en forudsætning for at lykkes. 

13 måder at fremme et udviklende mindset i klasseværelset 

Tak for din tilmelding.

Du modtager om et øjeblik en e-mail med et link, hvor du bekræfter tilmeldingen.

Med venlig hilsen
MiLife