fbpx
Søg
Close this search box.

13 måder at fremme et udviklende mindset i klasseværelset

Hvordan lærere kan bidrage til at skabe mentalt stærke og aktive elever, der gerne vil og tør arbejde med sværere opgaver, og som opnår positive erfaringer med at lære 

Psykologisk sikkerhed indgår også i lærernes og pædagogernes indsats for at fremme elevernes udviklende mindset. En væsentlig del af HER ER JEG er at lære eleverne om det udviklende mindset, men forskning af den new zealandske uddannelsesforsker John Hattie har bl.a. vist, at en af forhindringerne for, at eleverne tilegner sig et mere udviklende mindset i skolen er, at mange lærere selv har et overvejende fastlåst mindset. 

Carol Dweck, den amerikanske psykolog og forsker, forklarer, at eleverne skal have hjælp til at komme af med det fastlåste mindset og tilegne sig et udviklende mindset. Hun fremhæver desuden, at små som store mennesker med et udviklende mindset bliver mindre stressede og lever et mere kreativt, positivt og tilfredsstillende liv.

 

Hvad er et fastlåst og et udviklende mindset?

Mennesker med et fastlåst mindset eller overvejende fastlåst mindset er overbevist om, at evner er medfødte, noget der ligger i familien, og noget der ikke kan ændres på. Sådan er det bare. Mennesker, der lever efter den overbevisning, kæmper ofte selv med følelser af magtesløshed og tillært hjælpeløshed. Et fastlåst mindset kan derfor bidrage til et lavere selvværd.  Det er vigtigt at nævne, at vi alle på forskellige områder kan have et mere eller mindre fastlåst mindset.

Mennesker med et udviklende mindset accepterer og lever med, at evner og evne kan udvikles med vedholdenhed og en dedikeret indsats. Derfor bliver de ikke så let bange for at begå fejl, fordi de er klar over, at fejl er en del af læringsprocessen. De lader sig ikke så let slå ud og arbejder hårdt – på trods af besvær, modstand eller tilbageslag, fordi de grundlæggende tror på, at de nok skal klare det. Igen er det vigtigt at bemærke at vi alle på forskellige områder kan have et udviklet mindset. Nogle mennesker har det bare mere end andre.

 

Så hvad kan lærere gøre for at pleje det udviklende mindset i klasseværelset?
 1. Undervise eleverne i, hvad det vil sige at have et fastlåst og et udviklende mindset og hjælpe dem i gang med at interviewe en person, der har et udpræget udviklende mindset. 
 2. Undgå at hjælpe til ved at give eleverne hints, når de prøver at finde svarene på dine spørgsmål. Lær dem i stedet strategier for, hvordan de kan tænke højt og lære at formulere svarene, så det bliver en del af læringsprocessen. Det er vigtigt at de accepterer, at der ikke altid er ét rigtigt svar, og at man ikke er klogere, bare fordi man kan svare rigtigt første gang. 
 3. Være rollemodel for eleverne ved at de kan se sig selv og beskrive sig selv, som en der hele tiden kan udvikle sig, forbedre sig og vokse, både menneskeligt og fagligt.
 4. Lære eleverne, at det allervigtigste er det, de gør, efter de har lavet en fejl eller ikke er lykkedes med noget. Giv dem eksempler på forskellige typer (typiske) reaktioner og adfærd, og lad eleverne tale om det i klassen i små grupper og del derefter deres refleksioner og konklusioner med klassen.
 5. Skabe et psykologisk sikkert klassemiljø, der gør det okay at begå fejl, og hvor man belønner de elever, der bliver ved, selv når det er svært for dem. Give eleverne muligheder for at lære af deres fejl ved at give dem feedback på deres indsats og proces og på den måde lade dem se, at de får noget ud af deres vedholdenhed. 
 6. Fortælle virkelige historier om tidligere og nuværende elever, der har udvist et udviklende mindset og opfordre eleverne til at gøre det samme.
 7. Læse om mennesker, der har arbejdet hårdt, kæmpet og overvundet de forhindringer, der stod foran dem, for at de har kunne nå deres mål. Bede eleverne om at skrive om, hvordan de kan forestille sig, det vil være for dem at have den tilgang i deres eget liv. 
 8. Anerkende elevernes initiativer og rose dem for deres indsat. Undgå at rose og anerkende for intelligens eller talent.  Giv feedback på processen mere end på resultatet.
 9. Forklare eleverne, at de skal lægge mærke til deres indre stemme og tale med sig selv, som de ville tale med deres bedste ven. Hjælpe dem med at blive opmærksom på fastlåste mindset-sætninger, som de måske allerede bruger fx “Det kan jeg ikke finde ud af”; ”Jeg er ikke god nok” eller ”De andre synes sikkert, jeg er dum.” osv.
 10. Bede eleverne dele andre eksempler på fastlåst mindset-sætninger, de måske har brugt og lave en fælles liste på tavlen. Bagefter skal de omformulere alle disse negative sætninger med modforslag, der bygger på det udviklende mindset som fx: ”Det kan godt være, det er svært, når jeg begynder, men jeg har bare ikke lært det endnu.” eller ”Når jeg træner det, skal jeg nok lære det”.  (Det kræver selvfølgelig, at eleverne også får den nødvendige støtte, de har behov for undervejs. Det handler ikke om, at de skal sidde og kæmpe alene.)
 11. Fejre fejl, og takke eleverne for at dele de fejl, de synes, de har lavet. Fortælle eleverne, at det også er med til at udvikle lærerne til at blive bedre lærere, og at de selv bliver stærkere og mere modstandsdygtige.
 12. Finde ud af, hvad der motiverer eleverne og integrere det i læseplanen. Dele egen entusiasme og begejstring om emnet.
 13. Ikke give eleverne hjemmearbejde, men i stedet tilbyde dem valgfrie kreative, sjove aktiviteter, de kan lave derhjemme, hvis de vil. Give dem muligheder for ekstra opgaver, som de selv vil synes, er sjove at løse og lade dem være med til at udvikle disse opgaver. 
 14. Lave en idekasse sammen med eleverne, så de kan dele tanker og ideer, der kan hjælpe med at forbedre trivslen i klassen, undervisningsmetoderne og indholdet, og hvordan de kan give hinanden feedback, der bygger på det udviklende mindset. 
Trivsel og læringskulturen afhænger af relationerne i klassen

Tak for din tilmelding.

Du modtager om et øjeblik en e-mail med et link, hvor du bekræfter tilmeldingen.

Med venlig hilsen
MiLife