fbpx
Søg
Close this search box.

SHOPMENU

KURSUS

HER ER JEG – Kursus i socio emotionel læring til mellemtrinnet og unge med særlige behov

HER ER JEG er et intensivt tredages pædagogisk-psykologisk kursus i personlig og social kompetenceudvikling. Kursus i socio emotionel læring til mellemtrinnet. Deltagerne lærer dels pædagogikken, psykologien og didaktikken i MiLife og lærer dels at arbejde med de seks temaer i HER ER JEG. Det betyder, at deltagerne bagefter kan planlægge og facilitere lærings- og udviklingsforløb for eleverne i emner som Mindsetting, vaner og komfortzone, Styrker og værdier; Kommunikation og kropssprog; Følelser og Konflikthåndtering, Relationer og venner og Målsætninger og handlingsplaner.

Kurset HER ER JEG i socio-emotionel læring er målrettet mellemtrinnet og til unge med særlige behov, som fx er elever på en STU uddannelse eller i heltidsundervisning.

Nogle af fordelene ved  HER ER JEG:

 • Evidensbaseret: Baseret på solid pædagogisk og psykologisk forskning.
 • Praktisk anvendeligt: Du får værktøjer, du kan bruge med det samme i din undervisning.
 • Fleksibelt: Tilpasses dine elevers specifikke behov.
 • Motiverende: Eleverne lærer gennem engagerende og varierede aktiviteter.

Undervisningen kan suppleres med en række plakater, der er udviklet specielt til HER ER JEG.

På kurset HER ER JEG kurset opnår du:
 • Et samlet overblik over alle materialerne i HER ER JEG og de tilhørende aktiviteter.
 • Evnen til at arbejde med og formidle de seks kompetencer i HER ER JEG.
 • Konkrete værktøjer og metoder til at øge trivslen og samarbejdet i klassen.
 • Træning i at anvende MiLife aktiviteterne for at skabe involvering, engagement og læring.
 • Et væsentligt kompetenceløft som underviser for eleverne på mellemtrinnet.
 • Forståelse for pædagogikken og psykologien i MiLife.
 • Kendskab til den didaktiske procesmodel 4MAT, som en stærk pædagogisk rammesættende metode til at tilrettelægge egne MiLife forløb.
 • En dybere forståelse af dig selv og din egen identitet og faglige rolle i et nyt perspektiv, der bidrager positivt til de unges personlige og faglige udvikling.
 • Mulighed for at udvikle netværket med andre MiLife undervisere.

Kurset varer tre dage og er fyldt med engagerende aktiviteter og øvelser, der giver dig praktisk anvendelig viden, du kan bruge med det samme i din undervisning.

Tilmeld dig i dag og giv dine elever de bedste forudsætninger for at trives og lykkes!

Hvad betyder det for elever i alderen 9-12 år at lære personlige og sociale kompetencer?

HER ER JEG materialerne er målrettet elever i alderen 10-13 år, en afgørende periode i deres personlige og sociale udvikling. I denne alder oplever eleverne ofte store forandringer både fysisk, mentalt og socialt. At lære personlige og sociale kompetencer i denne periode kan have en enorm positiv indflydelse på deres fremtidige trivsel og succes.

Fordele ved at lære personlige og sociale kompetencer:

 • Øget selvværd og selvtillid: Elever, der lærer at tro på sig selv og deres evner, er mere tilbøjelige til at tage risici, sætte mål og opnå succes.
 • Forbedrede relationer: Elever, der har gode kommunikations- og samarbejdsevner, er bedre til at skabe og opretholde positive relationer med både jævnaldrende og voksne.
 • Øget trivsel: Elever, der er i stand til at håndtere følelser effektivt og håndtere stress, er mere tilbøjelige til at være glade og sunde.
 • Forbedrede faglige præstationer: Elever, der har stærke personlige og sociale kompetencer, er ofte bedre koncentrerede, mere engagerede i deres skolearbejde og opnår bedre resultater.
 • Forbedret mental sundhed: Elever, der har lært at håndtere stress og udfordringer på en sund måde, er mindre tilbøjelige til at udvikle mentale sundhedsproblemer.

Odense | den 3.-5. september 2024

Datoer:
Den 3. -5. september 2024

Antal kursusdage:
3 dage/1 modul

Kursussted:
Phøniks, Schacksgade 39, 5000 Odense

Odense | den 10.-12. december 2024

Datoer:
Den 10.-12. december 2024

Antal kursusdage:
3 dage/1 modul

Kursussted:
Phøniks, Schacksgade 39, 5000 Odense

I forbindelse med åbne kurser
For åbne kurser og uddannelser debiteres en fast deltagerpris, som kurset er annonceret til. Normalt omfatter denne fuld forplejning samt deltagermaterialer, mens evt. overnatning er på deltagerens egen regning. Betalt gebyr er en forudsætning for deltagelse.

Kursusdeltagere, der aflyser eller flytter
Såfremt en kursusdeltager aflyser sin deltagelse inden 4 uger fra det annoncerede afholdelsestids-punkt, sker dette vederlagsfrit. Herefter betales 50 % af kursushonoraret. Det er dog muligt at sende en kollega i stedet. En kursusdeltager kan flytte sin deltagelse til et senere kursus frem til afholdelsestids-punktet. Der vil dog blive sendt en ny faktura på forplejningen i forbindelse med det nye kursus. Såfremt deltageren ikke benytter sig af et andet kursustilbud inden for et år, forfalder retten til at deltage, og gebyret betales ikke tilbage. Såvel aflysning som flytning skal ske skriftligt.

I forbindelse med interne kurser og konsulentydelser
Afregning foretages inden afholdelse af det pågældende kursus eller konsulentydelser med otte dage netto som betalingsbetingelser med mindre andet aftales med den enkelte kunde.

Kundens flytning eller aflysning
Hvis flytning af et internt kursus eller konsulentydelse sker inden 4 uger fra det aftalte afholdelses-tidspunkt, sker dette vederlagsfrit. Herefter betales 50 % af gennemførselshonoraret, og de resterende 50 % efter den aktuelle gennemførelse. Ved aflysning sker inden 4 uger fra det aftalte afholdelses-tidspunkt, sker dette vederlagsfrit. Herefter betales 100 % af gennemførselshonoraret. Såvel aflysning som flytning skal ske skriftligt.

Rejseomkostninger
Almindelige og forventelige udgifter i forbindelse med udførelse af interne kurser og konsulentarbejdet (herunder ophold og forplejning), viderefaktureres kunden. Kørsel og transportudgifter (bro/færge) i forbindelse med møder og kurser beregnes altid fra MiLifes kontor i København. Taksten er kr. 5,40 pr. km.

Køb af abonnement
Abonnementer er forudbetalt og løber i et år fra købsdato og fortsætter automatisk, med mindre kunden opsiger dette en måned før udløbsdatoen. Der fremsendes tredive dage før udløb en mail for at minde om forlængelsen. Det er abonnentens ansvar at opsige abonnementet, hvis det ikke ønskes længere.

Etik, fortrolighed og adfærd
Vi følger de retningslinjer, som brancheforeningen Managementrådgiverne under Dansk Industri har udviklet.

Bankforbindelser
Sparekassen Vendsyssel
Konto 9070 0001505459

KURSUS

HER ER JEG – Kursus i socio emotionel læring til mellemtrinnet og unge med særlige behov

Kursuspris

Prisen inkluderer undervisning, alle kursusmaterialer og fuld forplejning med morgenmad, formiddagskaffe, frokost med vand, eftermiddagskaffe med kage i alle tre dage.

DKK 6.200,00 ekskl. moms
DKK 7.750,00 inkl. moms

Varenummer: 3250

HER ER JEG er et intensivt tredages pædagogisk-psykologisk kursus i personlig og social kompetenceudvikling. Kursus i socio emotionel læring til mellemtrinnet. Deltagerne lærer dels pædagogikken, psykologien og didaktikken i MiLife og lærer dels at arbejde med de seks temaer i HER ER JEG. Det betyder, at deltagerne bagefter kan planlægge og facilitere lærings- og udviklingsforløb for eleverne i emner som Mindsetting, vaner og komfortzone, Styrker og værdier; Kommunikation og kropssprog; Følelser og Konflikthåndtering, Relationer og venner og Målsætninger og handlingsplaner.

Kurset HER ER JEG i socio-emotionel læring er målrettet mellemtrinnet og til unge med særlige behov, som fx er elever på en STU uddannelse eller i heltidsundervisning.

Nogle af fordelene ved  HER ER JEG:

 • Evidensbaseret: Baseret på solid pædagogisk og psykologisk forskning.
 • Praktisk anvendeligt: Du får værktøjer, du kan bruge med det samme i din undervisning.
 • Fleksibelt: Tilpasses dine elevers specifikke behov.
 • Motiverende: Eleverne lærer gennem engagerende og varierede aktiviteter.

Undervisningen kan suppleres med en række plakater, der er udviklet specielt til HER ER JEG.

På kurset HER ER JEG kurset opnår du:
 • Et samlet overblik over alle materialerne i HER ER JEG og de tilhørende aktiviteter.
 • Evnen til at arbejde med og formidle de seks kompetencer i HER ER JEG.
 • Konkrete værktøjer og metoder til at øge trivslen og samarbejdet i klassen.
 • Træning i at anvende MiLife aktiviteterne for at skabe involvering, engagement og læring.
 • Et væsentligt kompetenceløft som underviser for eleverne på mellemtrinnet.
 • Forståelse for pædagogikken og psykologien i MiLife.
 • Kendskab til den didaktiske procesmodel 4MAT, som en stærk pædagogisk rammesættende metode til at tilrettelægge egne MiLife forløb.
 • En dybere forståelse af dig selv og din egen identitet og faglige rolle i et nyt perspektiv, der bidrager positivt til de unges personlige og faglige udvikling.
 • Mulighed for at udvikle netværket med andre MiLife undervisere.

Kurset varer tre dage og er fyldt med engagerende aktiviteter og øvelser, der giver dig praktisk anvendelig viden, du kan bruge med det samme i din undervisning.

Tilmeld dig i dag og giv dine elever de bedste forudsætninger for at trives og lykkes!

Hvad betyder det for elever i alderen 9-12 år at lære personlige og sociale kompetencer?

HER ER JEG materialerne er målrettet elever i alderen 10-13 år, en afgørende periode i deres personlige og sociale udvikling. I denne alder oplever eleverne ofte store forandringer både fysisk, mentalt og socialt. At lære personlige og sociale kompetencer i denne periode kan have en enorm positiv indflydelse på deres fremtidige trivsel og succes.

Fordele ved at lære personlige og sociale kompetencer:

 • Øget selvværd og selvtillid: Elever, der lærer at tro på sig selv og deres evner, er mere tilbøjelige til at tage risici, sætte mål og opnå succes.
 • Forbedrede relationer: Elever, der har gode kommunikations- og samarbejdsevner, er bedre til at skabe og opretholde positive relationer med både jævnaldrende og voksne.
 • Øget trivsel: Elever, der er i stand til at håndtere følelser effektivt og håndtere stress, er mere tilbøjelige til at være glade og sunde.
 • Forbedrede faglige præstationer: Elever, der har stærke personlige og sociale kompetencer, er ofte bedre koncentrerede, mere engagerede i deres skolearbejde og opnår bedre resultater.
 • Forbedret mental sundhed: Elever, der har lært at håndtere stress og udfordringer på en sund måde, er mindre tilbøjelige til at udvikle mentale sundhedsproblemer.

Praktiske oplysninger

Kursuslængde

Kurset holdes over tre sammenhængende dage.

Undervisningstid

Dagsundervisning kl. 08.30-16.00 hver dag.

Målgruppe

Lærere, pædagoger og pædagogiske konsulenter, der vil kunne undervise og facilitere elevernes personlige og sociale kompetenceudvikling i mellemtrinnet og for unge med særlige behov.

Kursus­materialer

Deltagerne modtager følgende bøger på kurset:

Derudover har deltagerne adgang til den digitale læringsplatform, så man kan tilgå materialerne online, mens de er på kurset.

Odense | den 3.-5. september 2024

Datoer:
Den 3. -5. september 2024

Antal kursusdage:
3 dage/1 modul

Kursussted:
Phøniks, Schacksgade 39, 5000 Odense

Odense | den 10.-12. december 2024

Datoer:
Den 10.-12. december 2024

Antal kursusdage:
3 dage/1 modul

Kursussted:
Phøniks, Schacksgade 39, 5000 Odense

I forbindelse med åbne kurser
For åbne kurser og uddannelser debiteres en fast deltagerpris, som kurset er annonceret til. Normalt omfatter denne fuld forplejning samt deltagermaterialer, mens evt. overnatning er på deltagerens egen regning. Betalt gebyr er en forudsætning for deltagelse.

Kursusdeltagere, der aflyser eller flytter
Såfremt en kursusdeltager aflyser sin deltagelse inden 4 uger fra det annoncerede afholdelsestids-punkt, sker dette vederlagsfrit. Herefter betales 50 % af kursushonoraret. Det er dog muligt at sende en kollega i stedet. En kursusdeltager kan flytte sin deltagelse til et senere kursus frem til afholdelsestids-punktet. Der vil dog blive sendt en ny faktura på forplejningen i forbindelse med det nye kursus. Såfremt deltageren ikke benytter sig af et andet kursustilbud inden for et år, forfalder retten til at deltage, og gebyret betales ikke tilbage. Såvel aflysning som flytning skal ske skriftligt.

I forbindelse med interne kurser og konsulentydelser
Afregning foretages inden afholdelse af det pågældende kursus eller konsulentydelser med otte dage netto som betalingsbetingelser med mindre andet aftales med den enkelte kunde.

Kundens flytning eller aflysning
Hvis flytning af et internt kursus eller konsulentydelse sker inden 4 uger fra det aftalte afholdelses-tidspunkt, sker dette vederlagsfrit. Herefter betales 50 % af gennemførselshonoraret, og de resterende 50 % efter den aktuelle gennemførelse. Ved aflysning sker inden 4 uger fra det aftalte afholdelses-tidspunkt, sker dette vederlagsfrit. Herefter betales 100 % af gennemførselshonoraret. Såvel aflysning som flytning skal ske skriftligt.

Rejseomkostninger
Almindelige og forventelige udgifter i forbindelse med udførelse af interne kurser og konsulentarbejdet (herunder ophold og forplejning), viderefaktureres kunden. Kørsel og transportudgifter (bro/færge) i forbindelse med møder og kurser beregnes altid fra MiLifes kontor i København. Taksten er kr. 5,40 pr. km.

Køb af abonnement
Abonnementer er forudbetalt og løber i et år fra købsdato og fortsætter automatisk, med mindre kunden opsiger dette en måned før udløbsdatoen. Der fremsendes tredive dage før udløb en mail for at minde om forlængelsen. Det er abonnentens ansvar at opsige abonnementet, hvis det ikke ønskes længere.

Etik, fortrolighed og adfærd
Vi følger de retningslinjer, som brancheforeningen Managementrådgiverne under Dansk Industri har udviklet.

Bankforbindelser
Sparekassen Vendsyssel
Konto 9070 0001505459

undervisere
Vagn Strand­gaard

Vagn er uddannet i bank, skolelærer og psykolog. Han har arbejdet som ledelses- og organisations­udviklings­konsulent i mange år og udviklet og udgivet en lang række bøger og koncepter til brug i erhvervslivet. Siden midt-firserne har han været selvstændig konsulent og ansvarlig for gennemgribende transformationsprocesser i store organisationer i Danmark og i udlandet. Vagn igangsatte MiLife som en realisering af en gammel vision om, at alle børn og unge skal lære socio-emotionelle færdigheder, og han er medforfatter af og underviser i alle koncepterne i MiLife.

Lotte Møller Søren­sen

Lotte er uddannet cand.mag. ved Københavns Universitet, og har som ledelses- og organisations­udviklings­konsulent undervist og faciliteret tusindvis af mennesker i kommunikation, personlig udvikling, strategi og ledelse mv. – og før det i sprog – siden hun var 19 år. Hun har løbende gennemført internationale kurser indenfor coaching, kommunikation og er bl.a. NLP Trainer og internationalt certificeret facilitator. Hun har været selvstændig og leder i adskillige år, og hendes faglige bredde og erfaringer gør hende til en kompetent formidler. Lotte er også medforfatter af og underviser i alle koncepterne i MiLife.

Anbefalinger fra tidligere kursister

Som ganske ny i MILIFE og nylig deltager i kurset "Kend dig selv" er jeg stadig helt fyldt op af nysgerrighed, inspiration og nye tanker om de ting, jeg jo egentlig har arbejdet med de seneste 11 år som skolelærer. Alene det at lære 4MAT at kende har markant ændret min måde at forberede min undervisning på, ligesom jeg efter kurset er begyndt at være mig langt mere bevidst om, hvornår jeg underviser og hvornår jeg faciliterer - hvilket jeg er begyndt at gøre langt størstedelen af tiden. På min skole kommer vi til helt konkret at arbejde med Milife som et valgfag i næste skoleår. Vi er meget spændte på, hvordan det vil blive modtaget af de unge mennesker, og har allerede mærket interesse for faget ved de info-møder vi har holdt med potentielle kommende elever og forældre. Personligt har det været - og er det stadigvæk - en ret vild udvikling, der er blevet sparket i gang på kursusdagene med Vagn og Lotte. Der er godt nok mange ting, som jeg ville ønske, jeg havde været bevidst om for mange år siden.
Astrid Porsmose-Overgaard
UngOdense
MILIFE-uddannelsen har givet mig nogle brugbare værktøjer- både på det faglige og personlige plan. Jeg er blevet mere skarp på at facilitere processer, der både er meningsskabende, udfordrende og udviklende for unge og voksne. Samtidig har mit eget arbejde med MILIFE-materialerne skærpet min opmærksomhed ift., hvor jeg selv har blinde vinkler og udviklingspotentiale. MILIFE uddannelsen er en god blanding af teori og praksis og bærer præg af undervisernes engagement, professionalisme og store viden inden for området.
Tina Rahbæk Andersen
Esbjerg Ungdomsskole
Tak for et super godt kursus. Jeg fik nogle konkrete forslag til mere motiverende undervisning, og allerede om fredagen brugte jeg noget af dét undervisningsforløb, jeg havde været med til at udarbejde. Jeg vil også sige tak for, at I sendte det materiale, jeg efterspurgte så hurtigt.
Astrid Scheel Meyer
Tingløkkeskolen, Odense
Jeg lærte personligt nogle teknikker og redskaber til at få eleverne i gang med at lære sig selv bedre at kende. Herudover fik jeg nogle gode redskaber og et godt overblik hvordan elever kan arbejde med deres personlige og sociale kompetencer.
Lars Barslund Knudsen
Varde
Jeg har været så glad for at være på forløbet – dejlige mennesker og fantastiske lærere. Man kan kun blive inspireret til at yde sit ypperste. For mig var det en øjenåbner i forhold til mange ting – både fagligt og personligt. Jeg er allerede i gang med at forhandle om at komme på ”Dig og de andre” 😊
Lykke Yelva Rottevig Møller
Skive

Få svar på dit spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os via formularen eller ringe til os på telefon 5852 1600.
Vi vil besvare dine spørgsmål hurtigst muligt.

Tak for din tilmelding.

Du modtager om et øjeblik en e-mail med et link, hvor du bekræfter tilmeldingen.

Med venlig hilsen
MiLife