fbpx
Søg
Close this search box.

SHOPMENU

UDDANNELSE

KEND DIG SELV – en uddannelse i personlig og social kompetenceudvikling til udskolingen

Gør ligesom mere end 500 tidligere deltagere og tilmeld dig KEND DIG SELV 

KEND DIG SELV er en intensiv 10-dages pædagogisk-psykologisk grunduddannelse i personlig og social kompetenceudvikling, hvor deltagerne dels lærer pædagogikken, psykologien og didaktikken i MiLife og dels lærer at arbejde med de seks kompetencer i KEND DIG SELV. Det betyder at de kan planlægge og faciliterere lærings- og udviklingsforløb i kompetencer som værdiafklaring, hjernen, mental fleksibilitet og kreativitet, kommunikation og kropssprog, selvværd m.v. typisk for elever i 7. og 8. klasse. Deltagere introduceres ligeledes til facilitering og får redskaber til at skabe tillid, tryghed og energi i læringsrummet og samtidig opnå involvering, engagement og læring hos eleverne.

På KEND DIG SELV uddannelsen lærer deltagerne blandt andet:
 • At arbejde med de seks kompetencer i KEND DIG SELV
 • At arbejde med pædagogikken og psykologien i MiLife i forhold til sig selv, egne værdier og overbevisninger.
 • At anvende den didaktiske procesmodel 4MAT som en stærk pædagogisk, rammesættende metode til at tilrettelægge egne MiLife forløb, korte som lange.
 • At forstå sig selv og sin egen identitet og faglige rolle i et nyt perspektiv, der bidrager positivt til de unges personlige og faglige udvikling.
 • At kende forskellige lærings- og undervisningsstile og betydningen af dem.
 • At træne anvendelsen af passende energizers til at skabe tillid, tryghed og energi.
 • At kende facilitering som en nødvendig alternativ måde at skabe læring og styre læringsprocesser på.
 • At arbejde med MiLife aktiviteterne for at skabe involvering, engagement og læring.
 • At styrke egen adfærd i forhold til ledelse af læringsrummet.
Undervisningsformen er meget involverende og veksler hele tiden mellem korte teoretiske introduktioner, demonstrationer, individuelt arbejde, arbejde i par og grupper, energizers, profiler samt refleksioner og præsentationer i plenum. Det sidste modul er en assessment, hvor deltagerne præsenterer egne oplæg til et MiLife undervisningsforløb.

Odense | start 4.-5. september 2024

Datoer:
Modul 1: Den 4.-5. september 2024
Modul 2: Den 8.-10. oktober 2024
Modul 3: Den 5.-7. november 2024
Modul 4: Den 17.-18. december 2024

Antal kursusdage:
10 dage / 4 moduler

Kursussted:
Odense

Kursuscenteret Phøniks, Schacksgade 39, 5000 Odense.

I forbindelse med åbne kurser
For åbne kurser og uddannelser debiteres en fast deltagerpris, som kurset er annonceret til. Normalt omfatter denne fuld forplejning samt deltagermaterialer, mens evt. overnatning er på deltagerens egen regning. Betalt gebyr er en forudsætning for deltagelse.

Kursusdeltagere, der aflyser eller flytter
Såfremt en kursusdeltager aflyser sin deltagelse inden 4 uger fra det annoncerede afholdelsestids-punkt, sker dette vederlagsfrit. Herefter betales 50 % af kursushonoraret. Det er dog muligt at sende en kollega i stedet. En kursusdeltager kan flytte sin deltagelse til et senere kursus frem til afholdelsestids-punktet. Der vil dog blive sendt en ny faktura på forplejningen i forbindelse med det nye kursus. Såfremt deltageren ikke benytter sig af et andet kursustilbud inden for et år, forfalder retten til at deltage, og gebyret betales ikke tilbage. Såvel aflysning som flytning skal ske skriftligt.

I forbindelse med interne kurser og konsulentydelser
Afregning foretages inden afholdelse af det pågældende kursus eller konsulentydelser med otte dage netto som betalingsbetingelser med mindre andet aftales med den enkelte kunde.

Kundens flytning eller aflysning
Hvis flytning af et internt kursus eller konsulentydelse sker inden 4 uger fra det aftalte afholdelses-tidspunkt, sker dette vederlagsfrit. Herefter betales 50 % af gennemførselshonoraret, og de resterende 50 % efter den aktuelle gennemførelse. Ved aflysning sker inden 4 uger fra det aftalte afholdelses-tidspunkt, sker dette vederlagsfrit. Herefter betales 100 % af gennemførselshonoraret. Såvel aflysning som flytning skal ske skriftligt.

Rejseomkostninger
Almindelige og forventelige udgifter i forbindelse med udførelse af interne kurser og konsulentarbejdet (herunder ophold og forplejning), viderefaktureres kunden. Kørsel og transportudgifter (bro/færge) i forbindelse med møder og kurser beregnes altid fra MiLifes kontor i København. Taksten er kr. 5,40 pr. km.

Køb af abonnement
Abonnementer er forudbetalt og løber i et år fra købsdato og fortsætter automatisk, med mindre kunden opsiger dette en måned før udløbsdatoen. Der fremsendes tredive dage før udløb en mail for at minde om forlængelsen. Det er abonnentens ansvar at opsige abonnementet, hvis det ikke ønskes længere.

Etik, fortrolighed og adfærd
Vi følger de retningslinjer, som brancheforeningen Managementrådgiverne under Dansk Industri har udviklet.

Bankforbindelser
Sparekassen Vendsyssel
Konto 9070 0001505459

UDDANNELSE

KEND DIG SELV – en uddannelse i personlig og social kompetenceudvikling til udskolingen

Kursuspris

Prisen inkluderer undervisning, samtlige kursusmaterialer og fuld forplejning med morgenmad, formiddagskaffe, frokost med vand, eftermiddagskaffe med kage i alle ti dage.

DKK 22.500,00 ekskl. moms
DKK 28.125,00 inkl. moms

Varenummer: 3220
Gør ligesom mere end 500 tidligere deltagere og tilmeld dig KEND DIG SELV 

KEND DIG SELV er en intensiv 10-dages pædagogisk-psykologisk grunduddannelse i personlig og social kompetenceudvikling, hvor deltagerne dels lærer pædagogikken, psykologien og didaktikken i MiLife og dels lærer at arbejde med de seks kompetencer i KEND DIG SELV. Det betyder at de kan planlægge og faciliterere lærings- og udviklingsforløb i kompetencer som værdiafklaring, hjernen, mental fleksibilitet og kreativitet, kommunikation og kropssprog, selvværd m.v. typisk for elever i 7. og 8. klasse. Deltagere introduceres ligeledes til facilitering og får redskaber til at skabe tillid, tryghed og energi i læringsrummet og samtidig opnå involvering, engagement og læring hos eleverne.

På KEND DIG SELV uddannelsen lærer deltagerne blandt andet:
 • At arbejde med de seks kompetencer i KEND DIG SELV
 • At arbejde med pædagogikken og psykologien i MiLife i forhold til sig selv, egne værdier og overbevisninger.
 • At anvende den didaktiske procesmodel 4MAT som en stærk pædagogisk, rammesættende metode til at tilrettelægge egne MiLife forløb, korte som lange.
 • At forstå sig selv og sin egen identitet og faglige rolle i et nyt perspektiv, der bidrager positivt til de unges personlige og faglige udvikling.
 • At kende forskellige lærings- og undervisningsstile og betydningen af dem.
 • At træne anvendelsen af passende energizers til at skabe tillid, tryghed og energi.
 • At kende facilitering som en nødvendig alternativ måde at skabe læring og styre læringsprocesser på.
 • At arbejde med MiLife aktiviteterne for at skabe involvering, engagement og læring.
 • At styrke egen adfærd i forhold til ledelse af læringsrummet.
Undervisningsformen er meget involverende og veksler hele tiden mellem korte teoretiske introduktioner, demonstrationer, individuelt arbejde, arbejde i par og grupper, energizers, profiler samt refleksioner og præsentationer i plenum. Det sidste modul er en assessment, hvor deltagerne præsenterer egne oplæg til et MiLife undervisningsforløb.

Praktiske oplysninger

Kursuslængde

Grunduddannelsen varer i alt 10 dage, fordelt over 4 moduler.

Undervisningstid

Dagsundervisning kl. 08.30-16.00 hver dag.

Målgruppe

Lærere, UU-vejledere, FGU-undervisere, pædagoger og pædagogiske konsulenter, der vil kunne undervise og facilitere elevernes personlige og sociale kompetenceudvikling og fremme de unges uddannelsesparathed.

Kursus­materialer

Deltagerne modtager et omfattende undervisningsmateriale på kurset:

 • Seks KEND DIG SELV Kompetencehæfter
 • En KEND DIG SELV Aktivitetsbog
 • En Energizerbog – 50 lege og energizers 1
 • En Energizerbog – 50 lege og energizers 2
 • En Sanseprofil
 • En Tænkestilprofil
 • En Selvudviklingsprofil – De 9 intelligenser
 • En MiLife skuldertaske.

Odense | start 4.-5. september 2024

Datoer:
Modul 1: Den 4.-5. september 2024
Modul 2: Den 8.-10. oktober 2024
Modul 3: Den 5.-7. november 2024
Modul 4: Den 17.-18. december 2024

Antal kursusdage:
10 dage / 4 moduler

Kursussted:
Odense

Kursuscenteret Phøniks, Schacksgade 39, 5000 Odense.

I forbindelse med åbne kurser
For åbne kurser og uddannelser debiteres en fast deltagerpris, som kurset er annonceret til. Normalt omfatter denne fuld forplejning samt deltagermaterialer, mens evt. overnatning er på deltagerens egen regning. Betalt gebyr er en forudsætning for deltagelse.

Kursusdeltagere, der aflyser eller flytter
Såfremt en kursusdeltager aflyser sin deltagelse inden 4 uger fra det annoncerede afholdelsestids-punkt, sker dette vederlagsfrit. Herefter betales 50 % af kursushonoraret. Det er dog muligt at sende en kollega i stedet. En kursusdeltager kan flytte sin deltagelse til et senere kursus frem til afholdelsestids-punktet. Der vil dog blive sendt en ny faktura på forplejningen i forbindelse med det nye kursus. Såfremt deltageren ikke benytter sig af et andet kursustilbud inden for et år, forfalder retten til at deltage, og gebyret betales ikke tilbage. Såvel aflysning som flytning skal ske skriftligt.

I forbindelse med interne kurser og konsulentydelser
Afregning foretages inden afholdelse af det pågældende kursus eller konsulentydelser med otte dage netto som betalingsbetingelser med mindre andet aftales med den enkelte kunde.

Kundens flytning eller aflysning
Hvis flytning af et internt kursus eller konsulentydelse sker inden 4 uger fra det aftalte afholdelses-tidspunkt, sker dette vederlagsfrit. Herefter betales 50 % af gennemførselshonoraret, og de resterende 50 % efter den aktuelle gennemførelse. Ved aflysning sker inden 4 uger fra det aftalte afholdelses-tidspunkt, sker dette vederlagsfrit. Herefter betales 100 % af gennemførselshonoraret. Såvel aflysning som flytning skal ske skriftligt.

Rejseomkostninger
Almindelige og forventelige udgifter i forbindelse med udførelse af interne kurser og konsulentarbejdet (herunder ophold og forplejning), viderefaktureres kunden. Kørsel og transportudgifter (bro/færge) i forbindelse med møder og kurser beregnes altid fra MiLifes kontor i København. Taksten er kr. 5,40 pr. km.

Køb af abonnement
Abonnementer er forudbetalt og løber i et år fra købsdato og fortsætter automatisk, med mindre kunden opsiger dette en måned før udløbsdatoen. Der fremsendes tredive dage før udløb en mail for at minde om forlængelsen. Det er abonnentens ansvar at opsige abonnementet, hvis det ikke ønskes længere.

Etik, fortrolighed og adfærd
Vi følger de retningslinjer, som brancheforeningen Managementrådgiverne under Dansk Industri har udviklet.

Bankforbindelser
Sparekassen Vendsyssel
Konto 9070 0001505459

undervisere
Vagn Strand­gaard

Vagn er uddannet i bank, skolelærer og psykolog. Han har arbejdet som ledelses- og organisations­udviklings­konsulent i mange år og udviklet og udgivet en lang række bøger og koncepter til brug i erhvervslivet. Siden midt-firserne har han været selvstændig konsulent og ansvarlig for gennemgribende transformationsprocesser i store organisationer i Danmark og i udlandet. Vagn igangsatte MiLife som en realisering af en gammel vision om, at alle børn og unge skal lære socio-emotionelle færdigheder, og han er medforfatter af og underviser i alle koncepterne i MiLife.

Lotte Møller Søren­sen

Lotte er uddannet cand.mag. ved Københavns Universitet, og har som ledelses- og organisations­udviklings­konsulent undervist og faciliteret tusindvis af mennesker i kommunikation, personlig udvikling, strategi og ledelse mv. – og før det i sprog – siden hun var 19 år. Hun har løbende gennemført internationale kurser indenfor coaching, kommunikation og er bl.a. NLP Trainer og internationalt certificeret facilitator. Hun har været selvstændig og leder i adskillige år, og hendes faglige bredde og erfaringer gør hende til en kompetent formidler. Lotte er også medforfatter af og underviser i alle koncepterne i MiLife.

Anbefalinger fra tidligere kursister

Som ganske ny i MILIFE og nylig deltager i kurset "Kend dig selv" er jeg stadig helt fyldt op af nysgerrighed, inspiration og nye tanker om de ting, jeg jo egentlig har arbejdet med de seneste 11 år som skolelærer. Alene det at lære 4MAT at kende har markant ændret min måde at forberede min undervisning på, ligesom jeg efter kurset er begyndt at være mig langt mere bevidst om, hvornår jeg underviser og hvornår jeg faciliterer - hvilket jeg er begyndt at gøre langt størstedelen af tiden. På min skole kommer vi til helt konkret at arbejde med Milife som et valgfag i næste skoleår. Vi er meget spændte på, hvordan det vil blive modtaget af de unge mennesker, og har allerede mærket interesse for faget ved de info-møder vi har holdt med potentielle kommende elever og forældre. Personligt har det været - og er det stadigvæk - en ret vild udvikling, der er blevet sparket i gang på kursusdagene med Vagn og Lotte. Der er godt nok mange ting, som jeg ville ønske, jeg havde været bevidst om for mange år siden.
Astrid Porsmose-Overgaard
UngOdense
MILIFE-uddannelsen har givet mig nogle brugbare værktøjer- både på det faglige og personlige plan. Jeg er blevet mere skarp på at facilitere processer, der både er meningsskabende, udfordrende og udviklende for unge og voksne. Samtidig har mit eget arbejde med MILIFE-materialerne skærpet min opmærksomhed ift., hvor jeg selv har blinde vinkler og udviklingspotentiale. MILIFE uddannelsen er en god blanding af teori og praksis og bærer præg af undervisernes engagement, professionalisme og store viden inden for området.
Tina Rahbæk Andersen
Esbjerg Ungdomsskole
Tak for et super godt kursus. Jeg fik nogle konkrete forslag til mere motiverende undervisning, og allerede om fredagen brugte jeg noget af dét undervisningsforløb, jeg havde været med til at udarbejde. Jeg vil også sige tak for, at I sendte det materiale, jeg efterspurgte så hurtigt.
Astrid Scheel Meyer
Tingløkkeskolen, Odense
Jeg lærte personligt nogle teknikker og redskaber til at få eleverne i gang med at lære sig selv bedre at kende. Herudover fik jeg nogle gode redskaber og et godt overblik hvordan elever kan arbejde med deres personlige og sociale kompetencer.
Lars Barslund Knudsen
Varde
Jeg har været så glad for at være på forløbet – dejlige mennesker og fantastiske lærere. Man kan kun blive inspireret til at yde sit ypperste. For mig var det en øjenåbner i forhold til mange ting – både fagligt og personligt. Jeg er allerede i gang med at forhandle om at komme på ”Dig og de andre” 😊
Lykke Yelva Rottevig Møller
Skive

Få svar på dit spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os via formularen eller ringe til os på telefon 5852 1600.
Vi vil besvare dine spørgsmål hurtigst muligt.

Tak for din tilmelding.

Du modtager om et øjeblik en e-mail med et link, hvor du bekræfter tilmeldingen.

Med venlig hilsen
MiLife