fbpx
Søg
Close this search box.

Med socio emotionel læring kan du arbejde målrettet og struktureret med elevernes trivsel, dannelse og fællesskaber

Socio emotionel læring styrker også fagligheden 

Indskolingen

HVEM ER JEG

Målrettede undervisnings­materialer til 0.-3. klasse.

Kursus for lærere, trivselsvejledere og pædagoger.

Abonnement til skoler.

Mellemtrinnet

HER ER JEG

Målrettede undervisnings­materialer til 4.-6. klasse og heltidsundervisning.

Kursus for lærere, trivselsvejledere og pædagoger.

Abonnement til skoler.

Udskolingen

­KEND DIG SELV
DIG OG ANDRE

Målrettede undervisnings­materialer til 7.-9. klasse, 10. klasse, ungdomsskoler og heltidsundervisning.

Uddannelse og kursus for lærere, trivselsvejledere og pædagoger

Abonnement til skoler.

Karrierelæring

DIT ROADMAP

Målrettede undervisnings­materialer til ungdomsskoler og Unge Uddannelser.

Kursus for vejledere, lærere og pædagoger.

Abonnement til skoler.

MiLife uddanner lærere, pædagoger og vejledere på baggrund af evidensbaserede teorier og metoder

Undersøgelser fra CASEL viser, at investeringer i socio emotionel læring (SEL) har ført til 13 pct. gevinst i faglige resultater, forbedret adfærd i klassen, bedre stresshåndtering og givet et økonomisk afkast på 11:1.  

Lærere er stærke rollemodeller i undervisningen af elevernes socio emotionelle læring.
UDVIKLER LÆRERNES EGNE SOCIO EMOTIONELLE KOMPETENCER

Lærere, pædagoger og vejledere har alle stor indflydelse på elevernes tilstand og trivsel, og de, der selv arbejder med og træner deres personlige og sociale kompetenceudvikling, er stærke rollemodeller i undervisningen af elevernes socio emotionelle læring.

Såvel klimaet i klassen som på hele skolen påvirker, hvor godt eleverne kan udvikle deres socio emotionelle kompetencer.
UDVIKLER SUNDE LÆRINGSMILJØER, HVOR ELEVERNE TRIVES

Lærere og skoler bruger MiLife til at styrke de positive og konstruktive læringsmiljøer og stærke fællesskaber for såvel eleverne som sig selv. Såvel klimaet i klassen som på hele skolen påvirker, hvor godt eleverne kan udvikle deres socio emotionelle kompetencer.

Med MiLife kan lærere og pædagogerne undervise eleverne i socio emotionelle færdigheder som selvindsigt, empati og indlevelsesevne, stærk social bevidsthed og selvledelse.
UDVIKLER ELEVERNES PERSONLIGE OG SOCIALE KOMPETENCER

Med MiLife kan lærere og pædagogerne undervise og facilitere eleverne i socio emotionelle færdigheder som selvindsigt, empati og indlevelsesevne, stærk social bevidsthed og selvledelse, der alle er kritiske for succes i skolen, arbejdslivet og videre frem i livet.

Stærke fællesskaber for alle

case fra UngOdense

 MiLife afholder eleverne fra ballade, mens det lærer de unge et vokabularium, de ikke har med hjemmefra. Nemlig et sprog, hvor man kan tale om følelser, og om hvordan man bliver en del af fællesskabet. Både det lille fællesskab omkring MiLife og i skolen, men også fællesskabet i en langt større skala: Samfundet”, fortæller Marlene Hannibal fra UngOdense

 

I videoen fortæller elever, lærere og forældre om projektet med MiLife undervisning og hvordan det har hjulpet og rykket eleverne i forhold til socio emotionelle kompetencer.

Det siger en tidligere kursist

Allerførst: tak for tre fremragende og stærkt inspirerende kursusdage på Mig og mine styrker! Jeg tør godt sige, at det er et af de bedste og mest meningsskabende kurser, jeg har været på i mange år! Dels giver det skærpede fokus på udviklingen af FI, rigtig god mening i forhold til selvværd, dannelse og den enkeltes væren i verden, men også i relation til håndteringen af den fremadstormende AI er det vigtigere end nogensinde, at de personlige og sociale kompetencer udvikles – og skærpes.
På kurset satte jeg stor pris på variationen og jeres konsistente ‘hands-on’-tilgang. Dels er metoden med til at fastholde deltagernes engagement og pirre nysgerrigheden, og dels er det udbytterigt og inspirerende at prøve metoder og aktiviteter af på egen krop. Det gør, at man tager mere ejerskab og kan sætte sig ind i den følelse, det vækker at skulle træde ud af sin komfortzone og ind i handling og udvikling. Derudover gav det anledning til mange grin og udviklingen af et fortroligt rum deltagerne imellem.
Så tak for et på alle måder inspirerende kursus! Vi har allerede taget hul på såvel tjek ind/ud, brain breaks, teori og aktiviteter i 7B.
Kristina Malmer Rasmussen, lærer
Agedrup Skole, Odense – Januar 2024

Så mange arbejder med MiLife

99.000
Elever

Siden 2014 har mange elever allerede deltaget i et eller flere MiLife-baserede undervisningsforløb.

1200
LÆRERE, PÆDAGOGER, VEJLEDERE

og deres ledere har indtil nu deltaget i et eller flere af vores kurser og uddannelser.

56
Kommuner

Ungdomsskoler, folkeskoler, heltidsundervisning, efterskoler, FGU-centre,  UU-centre og STU-skoler over hele landet samt 12 kommuner i Sleswig-Holstein.

MiLife tager afsæt i socio emotionel læring

MiLife tager afsæt i socio emotionel læring

Elever med stærke og veludviklede sociale og følelsesmæssige kompetencer er langt bedre i stand til at klare hverdagens udfordringer, komme intakt gennem små og store livsændringer og føle, at de har faglig, personlig og social succes på egne præmisser. Det viser utallige undersøgelser fra ind- og udland. 

Eleverne lærer og træner imidlertid endnu ikke disse kompetencer som en integreret del af den øvrige undervisning i uddannelsessystemet.

Læs mere ➜

MiLife integrerer 4MAT i udviklingen af de socio emotionelle færdigheder.

Didaktikken i MiLife med 4MAT

Didaktik er den del af pædagogikken, der sikrer, at der er mål for undervisningen og en struktur til at formidle det givne indhold, så eleverne når målene.

I MiLife har vi valgt at integrere 4MAT som den didaktiske procesmetode for at give underviserne en effektiv struktur til at kunne målsætte, planlægge og formidle optimale læringsforløb i personlig og social kompetenceudvikling.

Læs mere ➜

Med leg og bevægelse styrkes de socio emotionelle færdigheder.

Et sundt læringsmiljø med Leg og Bevægelse

Med abonnementet Leg og Bevægelse styrker I fundamentet for læring på alle klassetrin.

Fysisk inaktivitet og uro i klassen er ”trivsel-killers”, men med Leg og Bevægelse har hele skolen adgang til et stort udbud af aktiviteter og endnu flere unikke værktøjer, der meget nemt kan inddrage i undervisningen til at styrke elevernes læring og trivsel.

Leg og Bevægelse indeholder et omfangsrigt og inspirerende udvalg af forskellige typer af opgaver, aktiviteter og øvelser, der skaber energi, samvær, pauser og ro i klassen.

Læs mere ➜

Fremtiden er projektbaseret læring (PBL)

Projektbaseret læring

En nødvendig undervisningsform

Projektbaseret læring (PBL) er en undervisningsmetode, hvor eleverne lærer ved aktivt at engagere sig i virkelige og personligt meningsfulde projekter.

MiLife tilbyder uddannelse af lærere i projektbaseret læring specielt for udskolingen, 10. klasse og unge uddannelser. Vi er overbevist om, at det er gennem PBL, at eleverne bedst lærer og udvikler det 21. århundredes kompetencer. Projektbaseret læring er en nødvendig metode 

Læs mere ➜.

Læringsstile og lærings­præferencer

En del af det pædagogiske arbejde

Læringsstile og læringspræferencer refererer til individuelle måder, hvorpå vi lærer bedst. Ifølge forskning varierer disse præferencer fra person til person og kan ændre sig over tid og i forskellige læringsmiljøer. Jo bedre eleverne lærer om og kender deres egne præferencer, desto bedre kan de tage medansvar for deres egen læring. 

Læs mere ➜

Verdens­målene 3, 4 og 10 støttes af MiLife.

Verdens­målene 3, 4 og 10 støttes af MiLife

FN’s 17 verdensmål er en samlet handlingsplan for, hvordan vi sammen kan gøre verden til et bedre sted. Verdensmålene kaldes også verdens vigtigste plan. 193 lande har underskrevet FN’s vedtagelse – og den forpligter. 

Det er ambitionen, at de 17 verdensmål og de tilhørende 169 delmål skal nås inden 2030, for at kloden får en bedre og mere bæredygtig fremtid. For vores egen skyld, og i særdeleshed for vores børns skyld.

Læs mere ➜

Her finder du MiLife

MiLife anvendes på mange forskellige skoler og uddannelsesinstitutioner i 53 kommuner fordelt i hele landet.
Markeringer med grønt = kommuner hvor MiLife allerede er repræsenteret.

Region Nordjylland
Brønderslev Kommune
Jammerbugt Kommune
Rebild Kommune
Thisted Kommune

Region Midtjylland
Favrskov Kommune
Hedensted Kommune
Herning Kommune
Holstebro Kommune
Horsens Kommune
Ikast-Brande Kommune
Norddjurs Kommune
Odder Kommune
Randers Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Silkeborg Kommune
Skanderborg Kommune
Skive Kommune
Struer Kommune
Syddjurs Kommune
Viborg Kommune
Aarhus kommune                         

Region Syddanmark
Assens Kommune
Billund Kommune
Esbjerg Kommune
Fredericia Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Haderslev Kommune
Kerteminde Kommune
Kolding Kommune
Langeland Kommune
Middelfart Kommune
Nordfyns Kommune
Nyborg Kommune
Odense Kommune
Svendborg Kommune
Varde Kommune
Vejen Kommune
Vejle Kommune

Region Sjælland
Guldborgsund Kommune
Køge Kommune
Lejre Kommune
Lolland Kommune
Næstved Kommune
Odsherred Kommune
Ringsted Kommune
Roskilde Kommune
Slagelse kommune
Sorø Kommune

Region Hovedstaden
Gladsaxe kommune                Ishøj Kommune
Høje-Taastrup Kommune
Frederiksberg Kommune
Ballerup Kommune

Schleswig-Holstein

Danske Skoleforening 

Skal vi også komme ud i jeres kommune eller på jeres skole?

Er I nysgerrige på eller i tvivl om, hvordan MiLife kan skabe værdi i jeres kommune eller skole. Så book et opkald med os, hvor vi kan hjælpe jer med at afklare, hvordan I kan anvende MiLife koncepterne hos jer. Det er ganske uforpligtende.

Det siger elever og forældre

Jeg mener, at det er en kæmpe gave at få mulighed for sådan et MiLife forløb. Jeg ville ønske, at alle unge havde den mulighed. De får jo nærmest forærende, hvad vi andre har brugt et halvt liv på at finde ud af. Helt fantastisk! Og tak til underviseren, for den ballast du har givet hende til hendes videre vej i livet.
Forælder til elev
Svendborg
Jeg synes i det hele taget, at det var rart for mig, at blive mødt med voksne, som havde andre øjne på mig. Det har været så positivt for mig. Jeg har lært at åbne mig noget mere, både for familie og venner, men også for nye bekendtskaber. Jeg er blevet meget mere klar over min egen udstråling, og hvilke signaler jeg sender. Det er en stor hjælp for mig, at underviseren har set mig, som den jeg er, og hvilke udfordringer og ressourcer jeg har. Det jeg har lært er noget, som jeg vil tage med mig og bruge resten af livet.
Elev på MiLife
Svendborg
Jeg synes personligt, at hele kurset var godt. Det har hjulpet mig rigtig meget. Mine forældre og venner synes også, at jeg er blevet mere åben. Jeg vil gerne anbefale MILIFE, for jeg synes, at det er et rigtig godt kursus. Det er også godt, at det er på ungdomsskolen, for så får man mange nye venner dernede.
Elev på MiLife
Svendborg

Blog artikler

HVILKE KONSEKVENSER FÅR DET I FREMTIDEN, AT NUTIDENS UNGE IKKE KAN VÆRE TILSTEDE..

Hvad er prisen for at have et skolesystem, der fokuserer så meget på målinger og evalueringer, som vores gør? Vi kender den ikke helt endnu, men flere forskere og praktikere er bekymrede for konsekvenserne af en udpræget præstationskultur. Elever er hele tiden tilstede i fremtiden. I det marked de senere skal…

ER DU FANGET I ET FASTLÅST MINDSET? FLYT DET TIL ET UDVIKLENDE MED DISSE 4…

’Mindset udvikling’ har været et af de helt store pædagogiske buzzwords de seneste par år. At have et såkaldt udviklende frem for et fastlåst mindset er alfa og omega for, at børn kan lære på en nysgerrig og konstruktiv måde. En måde, hvor de ikke lader sig slå ud af nederlag og omvendt tror på, at der altid er mange…

GLEM PALÆO OG 5:2 DIÆTEN – ’MIND-KUREN’ ER DEN DU BURDE DYRKE!

Fylder tanker om mad også meget i din hverdag? Så er du bestemt ikke alene. Research viser, at langt de fleste af os bruger rigtig meget energi på at planlægge, hvad vi skal spise, hvornår og hvor meget i løbet af en dag. Også selvom vi måske ikke har særlige kropsæstetiske komplekser eller udfordringer. Og der er…

Tak for din tilmelding.

Du modtager om et øjeblik en e-mail med et link, hvor du bekræfter tilmeldingen.

Med venlig hilsen
MiLife