fbpx
Søg
Close this search box.
Søg
John-Hattie

Hattie, John

2009
Visible Learning & The Rope Model
Kilder:

Hattie, J. (2009) Visible Learning: A Synthesis of 800+ Meta-analyses on Achievement. London: Routledge.
Hattie, J. (2012) Visible Learning for Teachers. London: Routledge.

“Det er fascinerende, at det ofte er de samme mennesker, der synes, at de offentlige skoler bruger for mange penge, der med stor glæde bruger en masse penge på privatskoler til deres egne børn.”

Synlig læring, 2009

Hatties koncept om synlig læring bygger på to centrale principper.

 1. Når undervisningen er synlig, ved eleven hvad der skal gøres og hvordan.
 2. Når læring er synlig, ved læreren om der sker en læring eller ej.

Hattie argumenterer for interaktionen mellem disse to principper danner basis for læringsudbytte. Han hævder også at ideel lærings tilstand er når eleven bliver sin egen lærer og når læreren bliver elev af sin egen undervisning. Hattie mener, at for få fokus på læring og udbytte er det nødvendigt, at læreren udvikler nye måder at tænke på. Han opstiller otte grund indstillinger læreren bør have og som er afgørende for at opnå et højt læringsudbytte og skal kobles med lærerne evaluerer effekten af deres egen undervisning:

 • Accepterer at deres fundamentale opgave er at evaluere effekten hos eleverne af deres undervisning.
 • Erkende at succes eller mangler i elevernes resultater er betinget af hvad læreren gjorde, eller ikke gjorde.
 • Tal mere om læring end undervisning.
 • Se evalueringer som en feedback på din undervisnings virkning.
 • Gå ind i dialoger frem for monologer.
 • Nyd udfordringen og slå dig aldrig til tåls med, at eleverne bare gør deres bedste.
 • Tro på det er din rolle at udvikle positive relationer både i klassen og på lærerværelset.
 • Informer alle om læringssproget.

 

The Rope Model, 2012

Hattie burger et reb som metafor for, hvordan forskning i selvopfattelse bindes sammen. Han argumenterer for, at forskningen skelner mellem at forstå strukturen af selvopfattelse (hvordan vi ser os selv) og processerne i selvopfattelse (hvordan vi bruger den viden vi får om os selv).  Hattie tror på, at det har afgørende betydning for elevernes motivation og deres adfærd i klassen.

Hattie argumenterer videre for, at der ikke kun er en enkelt streng i rebet, men mange overlapendende strenge.  Han definerer det som følger:

 • (Self-efficacy) -Selv-mestring: er den tillid, eller styrke af tro elever har til sig selv på, at de kan nå deres ønskede mål.
 • (Self- handicapping) – selv-handicappende: det sker når elever stiller selvopfundne hindringer i vejen for at nå deres mål.
 • (Self-motivation) – selvmotivering: dette kan være iboende, eller udefrakommende faktorer der driver eleven imod opnåelsen af deres mål.
 • (Self-goals) – Personlige mål: det kan være færdighedsmål, som er opnåelige gennem en indsats, eller præstationsmål som demonstration af viden, eller sociale mål for interaktion og dannelse af relationer med kammerater.
 • (Self-dependence) – Selv-afhængighed: dette forekommer, når eleven er afhængig af instruktioner fra læreren og mangler kapaciteten til at vurdere egne præstationer.
 • (Self-discounting and distortion) – Selv-nedskrivning og fordrejning: dette forekommer, når eleverne tilsidesætter positiv eller negativ feedback fra læreren som værdiløs.
 • (Self-perfectionism)- selvperfektionisme: er når elever stiller for store krav til dem selv og ser det som et nederlag når de ikke kan indfri dem.
“Det overordnede budskab er imidlertid, at lærerne skal evaluere effekten af de metoder, de vælger, i stedet for at anbefale en bestemt undervisningsmetode.”

I MiLife Læringsrummet

Synlig læring

 • Søg altid feedback på din undervisningspræstation.
 • Brug bedømmelserne af dine elevers præstationer som en indikator for din præstation.
 • Skabe et læringsmiljø, hvor det at lave fejl er velkomment.

 

The Rope Model

 • Se efter det mindste tegn på mangel af tro på dem selv hos eleverne.
 • Analyser årsagen til manglen på tro.
 • Arbejd med eleverne for at forbedre deres tro på dem selv.
“Det er min opfattelse, at vi undervisere ikke kan gøre meget for at fjerne fattigdom. I stedet kan vi tilbyde de bedste muligheder for at hjælpe eleverne, uanset hvad deres hjemmesituation er. Det er netop en af grundene til, at regeringer gør skolegang obligatorisk, fordi det giver alle elever en chance for at få succes – og der er mange lærere og skoler, der gør en stor forskel for børn, der lever i fattigdom.”
“Hvis man vil forbedre elevernes faglige niveau, skal man give hver elev en ven.
”
“I debatten om skolers autonomi overses to hovedspørgsmål. For det første: Jo højere grad af lokal autonomi, desto mere sandsynligt er det, at uligheden mellem skolerne bliver større: De bedre skoler har en tendens til at blive bedre, og de ikke-så-gode skoler har en tendens til at blive dårligere.”
“Kooperativ læring er mest effektiv, når eleverne har tilegnet sig et tilstrækkeligt kendskab til derefter at kunne blive involveret i dialoger og læring med deres kammerater – normalt på en eller anden struktureret måde.”
“En af de største afledningsmanøvrer for reelt at gøre en forskel er denne jagt på bedre infrastruktur: hvis bare vi havde mere effektive læseplaner, strengere krav, flere test og nogle mere spændende bygninger … eller sådan lyder argumenterne.”
“Der er ikke de store beviser for, at når undervisningen matches med en bestemt læringsstil, så lærer eleverne bedre. Ja, lærerne skal bruge forskellige metoder i deres undervisning, og hvis en metode ikke virker, skal de skifte til en anden, men der er ingen støtte til at klassificere elever ud fra læringsstile og derefter matche undervisningen til den stil.”
“Når vi ser på udviklingen af lærernes kompetencer, kommer den største læring ikke fra læreruddannelsen, men fra det første år som fuldtidsansat lærer (den næststørste læring kommer i det andet år). Herefter falder stigningen i læringskurven, og den indledende læreruddannelse har ringe eller ingen effekt.”
“Jo større udfordring, desto større er sandsynligheden for, at man søger og har brug for feedback, men desto vigtigere er det også, at der er en lærer, der kan give feedback og sikre, at eleverne er på den rigtige vej til at klare udfordringerne.”
Søg
Alle teoretikere i alfabetisk ­rækkefølge

Tak for din tilmelding.

Du modtager om et øjeblik en e-mail med et link, hvor du bekræfter tilmeldingen.

Med venlig hilsen
MiLife