fbpx
Søg
Close this search box.

SHOPMENU

KURSUS

Tegn din undervisning bedre med et kursus i grafisk facilitering

AT KUNNE TEGNE ER ET MEGET NYTTIGT REDSKAB AT HAVE I DIN UNDERVISERVÆRKTØJSKASSE

At tegne er at betragte som en kommunikativ kompetence, som du bruger til at tydeliggøre dine budskaber. Det er dermed et stærkt pædagogisk og kommunikativt virkemiddel, når du underviser, vejleder og faciliterer møder og workshops.

Enhver underviser ved, at det er afgørende at kunne være tydelig i sin kommunikation. Dette gælder ikke mindst, når der er elever med forskellige kulturer og holdninger i den samme klasse. Tænk også, hvordan du kan bringe nyt liv og involvering ind i forældremøderne, dine teammøder på skolen osv.

Dette kursus i grundlæggende grafisk facilitering handler om mere end blot at tegne billeder, og derfor er det slet ikke nødvendigt at have særlige evner til dette. Du tilegner dig meget hurtigt den nødvendige kunnen gennem mange mindre øvelser, og du vil blive overrasket over, hvor meget du kan lære på bare én dag.

Formålene er, at du:
 • træner de grundlæggende elementer og ikoner i det grafiske sprog
 • lærer at anvende de grundlæggende elementer i det grafiske sprog til at disponere og designe posters og plancher, du kan bruge i din undervisning og møder 
 • lærer at anvende forskellige skrifttyper på dine plancher
 • opbygger og udvikler din egen stil i grafisk facilitering
 • lærer, hvordan du skaber værdi i dit arbejde både som underviser og kollega

Undervisningsformen
Omdrejningspunktet for kurset er praktisk træning og feedback. Du vil desuden få konkrete forslag til formater, du kan bruge i din undervisning og formidling. Øvelserne bliver gradvist vanskeligere, og du får en oplevelse af, hvorledes øvelserne giver meget synlige resultater. 

For at få mest ud af kurset, anbefaler vi at du bliver ved med at træne og anvende grafisk facilitering regelmæssigt, så du vedligeholder og udvikler dine færdigheder. 

 Materialer

På kurset præsenteres du for forskellige materialer og værktøjer, som vi anbefaler, hvis du vælger at gå videre med den grafiske facilitering. Desuden får du en lækker Neuland Startpakke med 16 tuscher i alle farver til grafisk facilitering, et sæt pastelfarver samt et træningshæfte, der er tilpasset undervisere med en masse små øvelser med hjem, så du kan holde din træning ved lige.

Sorø | den 10. juni 2024

Dato: 
Den 10. juni 2024

Antal kursusdage: 
1 dag

Kursussted:
Energiens Hus

Energivej 3, 4180 Sorø

I forbindelse med åbne kurser
For åbne kurser og uddannelser debiteres en fast deltagerpris, som kurset er annonceret til. Normalt omfatter denne fuld forplejning samt deltagermaterialer, mens evt. overnatning er på deltagerens egen regning. Betalt gebyr er en forudsætning for deltagelse.

Kursusdeltagere, der aflyser eller flytter
Såfremt en kursusdeltager aflyser sin deltagelse inden 4 uger fra det annoncerede afholdelsestids-punkt, sker dette vederlagsfrit. Herefter betales 50 % af kursushonoraret. Det er dog muligt at sende en kollega i stedet. En kursusdeltager kan flytte sin deltagelse til et senere kursus frem til afholdelsestids-punktet. Der vil dog blive sendt en ny faktura på forplejningen i forbindelse med det nye kursus. Såfremt deltageren ikke benytter sig af et andet kursustilbud inden for et år, forfalder retten til at deltage, og gebyret betales ikke tilbage. Såvel aflysning som flytning skal ske skriftligt.

I forbindelse med interne kurser og konsulentydelser
Afregning foretages inden afholdelse af det pågældende kursus eller konsulentydelser med otte dage netto som betalingsbetingelser med mindre andet aftales med den enkelte kunde.

Kundens flytning eller aflysning
Hvis flytning af et internt kursus eller konsulentydelse sker inden 4 uger fra det aftalte afholdelses-tidspunkt, sker dette vederlagsfrit. Herefter betales 50 % af gennemførselshonoraret, og de resterende 50 % efter den aktuelle gennemførelse. Ved aflysning sker inden 4 uger fra det aftalte afholdelses-tidspunkt, sker dette vederlagsfrit. Herefter betales 100 % af gennemførselshonoraret. Såvel aflysning som flytning skal ske skriftligt.

Rejseomkostninger
Almindelige og forventelige udgifter i forbindelse med udførelse af interne kurser og konsulentarbejdet (herunder ophold og forplejning), viderefaktureres kunden. Kørsel og transportudgifter (bro/færge) i forbindelse med møder og kurser beregnes altid fra MiLifes kontor i København. Taksten er kr. 5,40 pr. km.

Køb af abonnement
Abonnementer er forudbetalt og løber i et år fra købsdato og fortsætter automatisk, med mindre kunden opsiger dette en måned før udløbsdatoen. Der fremsendes tredive dage før udløb en mail for at minde om forlængelsen. Det er abonnentens ansvar at opsige abonnementet, hvis det ikke ønskes længere.

Etik, fortrolighed og adfærd
Vi følger de retningslinjer, som brancheforeningen Managementrådgiverne under Dansk Industri har udviklet.

Bankforbindelser
Sparekassen Vendsyssel
Konto 9070 0001505459

KURSUS

Tegn din undervisning bedre med et kursus i grafisk facilitering

Kursuspris

Prisen inkluderer undervisning, alle kursusmaterialer samt fuld forplejning med morgenmad, formiddagskaffe, frokost med vand, eftermiddagskaffe med kage.

DKK 2.450,00 ekskl. moms
DKK 3.062,50 inkl. moms

Varenummer: 3280

AT KUNNE TEGNE ER ET MEGET NYTTIGT REDSKAB AT HAVE I DIN UNDERVISERVÆRKTØJSKASSE

At tegne er at betragte som en kommunikativ kompetence, som du bruger til at tydeliggøre dine budskaber. Det er dermed et stærkt pædagogisk og kommunikativt virkemiddel, når du underviser, vejleder og faciliterer møder og workshops.

Enhver underviser ved, at det er afgørende at kunne være tydelig i sin kommunikation. Dette gælder ikke mindst, når der er elever med forskellige kulturer og holdninger i den samme klasse. Tænk også, hvordan du kan bringe nyt liv og involvering ind i forældremøderne, dine teammøder på skolen osv.

Dette kursus i grundlæggende grafisk facilitering handler om mere end blot at tegne billeder, og derfor er det slet ikke nødvendigt at have særlige evner til dette. Du tilegner dig meget hurtigt den nødvendige kunnen gennem mange mindre øvelser, og du vil blive overrasket over, hvor meget du kan lære på bare én dag.

Formålene er, at du:
 • træner de grundlæggende elementer og ikoner i det grafiske sprog
 • lærer at anvende de grundlæggende elementer i det grafiske sprog til at disponere og designe posters og plancher, du kan bruge i din undervisning og møder 
 • lærer at anvende forskellige skrifttyper på dine plancher
 • opbygger og udvikler din egen stil i grafisk facilitering
 • lærer, hvordan du skaber værdi i dit arbejde både som underviser og kollega

Undervisningsformen
Omdrejningspunktet for kurset er praktisk træning og feedback. Du vil desuden få konkrete forslag til formater, du kan bruge i din undervisning og formidling. Øvelserne bliver gradvist vanskeligere, og du får en oplevelse af, hvorledes øvelserne giver meget synlige resultater. 

For at få mest ud af kurset, anbefaler vi at du bliver ved med at træne og anvende grafisk facilitering regelmæssigt, så du vedligeholder og udvikler dine færdigheder. 

 Materialer

På kurset præsenteres du for forskellige materialer og værktøjer, som vi anbefaler, hvis du vælger at gå videre med den grafiske facilitering. Desuden får du en lækker Neuland Startpakke med 16 tuscher i alle farver til grafisk facilitering, et sæt pastelfarver samt et træningshæfte, der er tilpasset undervisere med en masse små øvelser med hjem, så du kan holde din træning ved lige.

Praktiske oplysninger

Kursuslængde

En kursusdag fra kl. 08.30 til 16.30.

Undervisningstid

Kl. 08.30-16.30

Målgruppe

Lærere, pædagoger, vejledere og pædagogiske konsulenter og andre undervisere, der ønsker at inddrage tegningen i deres formidling. 

Kursus­materialer

Deltagerne modtager følgende undervisnings­materialerne på kurset:

 • En Professionel superstartpakke tuscher til grafisk facilitering – Basis
 • Et kompendium med ikoner og øvelser til træning

Sorø | den 10. juni 2024

Dato: 
Den 10. juni 2024

Antal kursusdage: 
1 dag

Kursussted:
Energiens Hus

Energivej 3, 4180 Sorø

I forbindelse med åbne kurser
For åbne kurser og uddannelser debiteres en fast deltagerpris, som kurset er annonceret til. Normalt omfatter denne fuld forplejning samt deltagermaterialer, mens evt. overnatning er på deltagerens egen regning. Betalt gebyr er en forudsætning for deltagelse.

Kursusdeltagere, der aflyser eller flytter
Såfremt en kursusdeltager aflyser sin deltagelse inden 4 uger fra det annoncerede afholdelsestids-punkt, sker dette vederlagsfrit. Herefter betales 50 % af kursushonoraret. Det er dog muligt at sende en kollega i stedet. En kursusdeltager kan flytte sin deltagelse til et senere kursus frem til afholdelsestids-punktet. Der vil dog blive sendt en ny faktura på forplejningen i forbindelse med det nye kursus. Såfremt deltageren ikke benytter sig af et andet kursustilbud inden for et år, forfalder retten til at deltage, og gebyret betales ikke tilbage. Såvel aflysning som flytning skal ske skriftligt.

I forbindelse med interne kurser og konsulentydelser
Afregning foretages inden afholdelse af det pågældende kursus eller konsulentydelser med otte dage netto som betalingsbetingelser med mindre andet aftales med den enkelte kunde.

Kundens flytning eller aflysning
Hvis flytning af et internt kursus eller konsulentydelse sker inden 4 uger fra det aftalte afholdelses-tidspunkt, sker dette vederlagsfrit. Herefter betales 50 % af gennemførselshonoraret, og de resterende 50 % efter den aktuelle gennemførelse. Ved aflysning sker inden 4 uger fra det aftalte afholdelses-tidspunkt, sker dette vederlagsfrit. Herefter betales 100 % af gennemførselshonoraret. Såvel aflysning som flytning skal ske skriftligt.

Rejseomkostninger
Almindelige og forventelige udgifter i forbindelse med udførelse af interne kurser og konsulentarbejdet (herunder ophold og forplejning), viderefaktureres kunden. Kørsel og transportudgifter (bro/færge) i forbindelse med møder og kurser beregnes altid fra MiLifes kontor i København. Taksten er kr. 5,40 pr. km.

Køb af abonnement
Abonnementer er forudbetalt og løber i et år fra købsdato og fortsætter automatisk, med mindre kunden opsiger dette en måned før udløbsdatoen. Der fremsendes tredive dage før udløb en mail for at minde om forlængelsen. Det er abonnentens ansvar at opsige abonnementet, hvis det ikke ønskes længere.

Etik, fortrolighed og adfærd
Vi følger de retningslinjer, som brancheforeningen Managementrådgiverne under Dansk Industri har udviklet.

Bankforbindelser
Sparekassen Vendsyssel
Konto 9070 0001505459

underviser
Vagn Strangaard
Vagn Strand­gaard

Vagn er uddannet i bank, skolelærer og psykolog. Han har arbejdet som ledelses- og organisations­udviklings­konsulent i mange år og udviklet og udgivet en lang række bøger og koncepter til brug i erhvervslivet. Siden midt-firserne har han været selvstændig konsulent og ansvarlig for gennemgribende transformationsprocesser i store organisationer i Danmark og i udlandet. Vagn igangsatte MiLife som en realisering af en gammel vision om, at alle børn og unge skal lære socio-emotionelle færdigheder, og han er medforfatter af og underviser i alle koncepterne i MiLife.

Få svar på dit spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os via formularen eller ringe til os på telefon 5852 1600.
Vi vil besvare dine spørgsmål hurtigst muligt.

Tak for din tilmelding.

Du modtager om et øjeblik en e-mail med et link, hvor du bekræfter tilmeldingen.

Med venlig hilsen
MiLife