Vores verden ville se meget anderledes ud, hvis enhver lærer så enhver elev som et lille mesterværk

HVEM ER JEG er socio-emotionel læring for de små elever

Som støtte til de lærere og pædagoger, der også mener, det er særligt vigtigt allerede i indskolingen at arbejde med socio-emotionel læring og karakterstyrker, er vi i gang med at udvikle et målrettet kursus i HVEM ER JEG. Det giver mulighed for at tilegne sig yderligere ideer og inspiration til, hvordan undervisningsmaterialerne kan anvendes samt mulighed for gensidig sparring og udveksling af de mange erfaringer, lærere og pædagoger altid bringer med sig.

På kurset vil deltagerne blandt andet blive introduceret til metoder, didaktikken og det teoretiske fundament.  Deltagerne vil  afprøve udvalgte øvelser og aktiviteter, og der vil være høj involvering, da vi afprøver en lang række lege og Brain Breaks.

HVEM ER JEG

HVEM ER JEG er navnet på undervisningsmaterialerne til eleverne i 0. – 3. klasse, og som bliver en del af vores nye abonnementskoncept. I stedet for at udgive materialet som bøger, har vi valgt at give lærere og pædagoger adgang til en lang række aktiviteter om socio-emotionel læring til brug i indskolingen. Lanceres i 2022.

Materialerne kan dels downloades som A4 eller A3 handouts eller de kan vises på storskærmen eller anvendes direkte på elevernes Ipads eller PC ´er.  

Temaerne i HVEM ER JEG indeholder udover øvelser, hvor eleverne får en større selvindsigt og fortæller om sig selv og en række øvelser, der beskriver hvor forskellige og alligevel ens vi er. Herudover vil abonnementet indeholde øvelser, illustrationer, kort og spil som berører temaer som: Din hjerne, dine vaner, dit mindset, dine karakterstyrker, dine følelser, dine venner, din kommunikation og dit kropssprog, din konflikthåndtering og meget mere.

Alle aktiviteter er med til at udvikle barnets personlige og sociale kompetencer, og de lærer et vigtigt ordforråd til at kunne beskrive sig selv, deres følelser og deres relationer til kammerater. lærere og familien. Eleverne vil på et højere plan efter 3. klasse kunne arbejde videre med disse temaer og gå endnu mere i dybden med materialet HER ER JEG.

Eleverne arbejder som vi har nævnt med deres mindset, følelser og deres kommunikation. Men gennem hele materialet er der et særligt fokus på, at eleverne kan omsætte deres nye viden til at kunne tage ansvar for at bidrage aktivt til stærke fællesskaber gennem udvikling af positive relationer og venskaber.

De 8 indholdstemaer vi tager afsæt i er

Tema 1: HVEM ER JEG – og min familie, interesser, det jeg kan lide  m.m.
Tema 2: HVEM ER JEG – og hvordan jeg passer på min hjerne
Tema 3: HVEM ER JEG – og mine vaner og mit mindset
Tema 4: HVEM ER JEG – og mine karakterstyrker
Tema 5: HVEM ER JEG – og min kommunikation og mit kropssprog
Tema 6: HVEM ER JEG – og mine følelser
Tema 7: HVEM ER JEG – og min konflikthåndtering
Tema 8: HVEM ER JEG – og mine relationer og venner

Materialerne lægger op til en høj grad af involvering, og der veksles mellem korte lærerstyrede oplæg, en masse praktiske opgaver og øvelser med muligheder for dialog og refleksion. I dette materiale har vi anvendt mange illustrationer, så det bliver let tilgængeligt for det enkelte barn.

Dertil har læreren adgang til en lang række små, sjove og hurtige Brain Break øvelser, vennebingo og andre sjove aktiviteter der giver bevægelse og pauser i undervisningen. Variation og aktivitet er centrale elementer for elevernes motivation og interesse for at lære.og tilegne sig ny viden. 

Sådan kommer du på kursus i HVEM ER JEG

Deltagerne vil som en del af kurset i et abonnementsår have adgang til alle undervisningsmaterialer i HVEM ER JEG. Det betyder at man som deltager på kurset (og samtlige andre lærere på den skolen man er tilknyttet)  i et år har mulighed for via Unilogin at arbejde med disse undervisningsmaterialer.

Herudover får du

Har du brug for hjælp?

Har du spørgsmål til HVEM ER JEG konceptet eller kurset eller er i tvivl, om det er relevant for jeres kommune eller skole. Så book et opkald fra os, hvor vi meget gerne svarer på dine spørgsmål og hjælper med at afklare, om MILIFE koncepterne kan hjælpe jer. Det er ganske uforpligtende.

Det siger tidligere elever

Jeg lærte at bruge min hjerne på en ny måde. Jeg har lært at sætte ord og følelser på ting, jeg gør, uden at vide det.
Pernille
UngOdense
Jeg hedder Rasmus Nielsen, jeg er 12 år og går på Egtved Skole i 6. klasse. Jeg er på MILIFE, for så lærer man en masse om sig selv og hvad man er god til og styrker og sådan noget. Og så kan man bruge det til at se anderledes på tingene.
Rasmus
Egtved Skole
MILIFE byder ind med faciliterende forløb, hvor alle i rummet kommer i udvikling og får redskaber til at facilitere praksis med de unge.
Nurhayat
UngOdense
Sådan hjælper du din seksårige med at opbygge sunde forhold

Seksårige er meget interesserede i venskab og tilhørighed. De er nysgerrige efter at høre om venners liv, stiller spørgsmål og deler historier med hinanden. De kan deltage i samarbejdslege og er stadig mere følsomme over for social afvisning.

Hvad indeholder abonnementet HVEM ER JEG?

Vi giver dig herunder nogle små eksempler på de øvelser, der også  er i abonnementet. Som også indeholder forskellige  kort, spil, lege og aktiviteter som lærer børnene noget om mindset, vaner, venskaber, karakterstyrker, giraf- og ulvesprog, konfliktløsning m.m.