fbpx

Med et digitalt abonnement er det let for alle at arbejde med trivsel, dannelse og fællesskab

Med det digitale abonnement har du og skolen alle materialerne til jeres trivselsforløb samlet ét sted. I har en meget hurtig, overskuelig og effektiv planlægning af læringsforløb, der passer til netop de klassetrin, I arbejder med.  Den effektive søgefunktion gør det desuden meget let at finde relevante opgaver, aktiviteter og teorioplæg. 

Start med at logge ind på Gratis BASIS abonnementet. Der kan du se, hvordan et abonnement fungerer og hente inspiration til din undervisning i trivsel, personlige og relationelle kompetencer, karrierelæring mv.

Abonnementerne bliver opdateret med nyt indhold, funktioner og koncepter.

 

Målrettede abonnementer

MiLife Læringsplatform tilbyder seks målrettede abonnementer til eleverne fra 0. klasse op til 10. klasse og på Unge Uddannelserne samt et gratis BASIS abonnement til  lærere og undervisere.
 • Indskolingen HVEM ER JEG?
 • Mellemtrinnet HER ER JEG
 • Udskolingen KEND DIG SELV  & DIG OG ANDRE
 • LEG OG BEVÆGELSE med 500 + forskellige lege, energizers og teamøvelser
 • DIT ROADMAP – karrierelæring for udskolingen, 10 kl., FGU og ungdomsuddannelserne
 • PROJEKTBASERET LÆRING (PBL)  for 10. klasse og ungdomssuddannelserne
 • Gratis BASIS for alle undervisere og lærere    
Gratis BASIS
Gratis BASIS 

Vi vil gerne klæde dig på til at kunne undervise og facilitere personlig og social kompetenceudvikling for dine elever.

I Gratis BASIS kan du for det første se, hvordan de øvrige abonnementer er bygget op og fungerer med mapper og søgefunktion, og for det andet har du bl.a. fri adgang til:

 • Inspiration fra de øvrige abonnementer indenfor personlig og social kompetenceudvikling for alle klassetrin, karrierelæring, projektbaseret læring mv.
 • Opgaver til at teste din egen lærings- og undervisningsstil og præferencer mv.
 • Udvalgte teorier, forskningsresultater og undersøgelser i socio-emotionel læring
Lege, energizers og teamøvelser
Dette billede viser skolebørn der leger og bevæger sig i skolen for deres egen sundhed
LEG OG BEVÆGELSE

Al forskning viser, at eleverne lærer bedre, når der inddrages leg, aktiviteter, bevægelse og humor i undervisningen – på alle klassetrin. Vi gør den indsats meget let for jer! 

Hele skolen får adgang til flere end 500 øvelser og aktiviteter!

Med MiLife Leg og Bevægelse har I adgang til et kæmpeunivers af understøttende og supplerende materialer til at gøre jeres undervisning mere alsidig og aktiv –  i alle fag!

Abonnementet fordeler sig på tre områder:

MINDBOX: Aktiviteter til at skabe ro, fokus og refleksion, og fremme elevernes trivsel. 

BRAINBOX: Aktiviteter, der udvikler elevernes kreativitet og mentale fleksibilitet, og fremmer elevernes dannelse.

PLAYBOX : Spil, aktiviteter og lege, der skaber bevægelse, grin  og energi og fremmer fællesskabet. 

Årlig pris
Skoler med 1-2 spor: Kr. 3.500
Skoler med 3 og flere spor: Kr. 4.900

Kontakt os venligst for pris til ungdomsskoler, andre skoler og institutioner samt kommuner.

INDSKOLING
HVEM ER JEG?

Et fantastisk og unikt univers af sjove, udviklende og lærerige  undervisnings­materialer til at udvikle elevernes personlige og relationelle kompetence­­r, primært rettet til 0.-2. klasse.

Med abonnementet kan I vælge mellem 13 forskellige temaer samt Mindful skole – et særligt univers med mindfulness øvelser til børnene.

Temaerne  indeholder opgaver og øvelser, der øger elevernes forståelse af sig selv og deres måde at indgå i sunde relationer med hinanden. Børnene lærer desuden et vigtigt ordforråd til at kunne beskrive sig selv, deres følelser og relationer til medelever, lærere og familien.

Sammen med de mange forskellige opgaver får I med abonnementet en masse illustrationer, spil og meget mere, der gør jeres undervisning alsidig og bredtfavnende .

Eleverne kan arbejder videre med temaerne fra  indskolingen i HER ER JEG, når de rykker op  i 3.klasse og opefter.

Årlig pris 
Skoler med 1-2 spor: Kr. 7.900  
Skoler med 3 el. fl. spor: Kr. 11.400

Kontakt os venligst for pris til ungdomsskoler, andre skoler og institutioner samt kommuner.

MELLEMTRIN

HER ER JEG

Et fantastisk og unikt univers af spændende, udviklende og målrettede undervisnings­materialer til at udvikle elevernes personlige og relationelle kompetence­­r; primært rettet til 3.-6. klasse, heltidsundervisningen og unge med særlige behov.

Med dette abonnementet kan I som lærere og pædagoger  designe egne målrettede undervisningsforløb i personlig og social/relationel kompetenceudvikling, der bygger ovenpå det, børnene lærte i de små klasser.

Eleverne lærer, hvordan de kan udvikle deres  kompetencer  indenfor disse områder:

 • deres vaner, komfortzone og mindset; styrker og værdier.
 • kommunikation og kropssprog.
 • følelser og konflikthåndtering.
 • relationer og venner. 

Desuden evaluerer eleverne deres egen indsats.

I kan arbejder videre med kompetencerne i udskolingen og 10. klasse med  KEND DIG SELV & DIG OG ANDRE, men på et højere niveau og med større kompleksitet. 

Årlig pris 
Skoler med 1-2 spor: Kr. 7.900  
Skoler med 3 el. fl. spor: Kr. 11.400

Kontakt os venligst for pris til ungdomsskoler, andre skoler og institutioner samt kommuner. 

UDSKOLING
KEND DIG SELV & DIG OG ANDRE

Tolv kompetencer, der udvikler udskoling-elevernes socio-emotionelle færdigheder og  deres evner i at  kunne handle med personlig integritet, indgå i forpligtende fællesskaber og demokratiske processer.

Med dette abonnement kan I designe målrettede  undervisningsforløb i personlig, social og relationel kompetenceudvikling, der styrker elevernes fundament til at være uddannelses- og livsparate. Eleverne opnår. større selvindsigt og ny bevidsthed om emner som fx

 • egne værdier, styrker og personlige ressourcer.
 • hvordan hjernen fungerer, hvordan de kan bryde vaner og turde være mere kreative.
 • kropssprogets betydning, og hvordan de øger selvværdet og fastholder et positivt selvbillede.
 • aktiv lytning, og hvordan de bruger følelser konstruktivt, udvikler empati og deres relationelle kompetencer.
 • egne konfliktstile og konflikthåndtering.
 • stresssymptomer og mindfulness.
 • give og modtage feedback, og hvad der får gruppearbejdet i skolen til at fungere.

Årlig pris 
Skoler med 1-2 spor: Kr. 7.900  
Skoler med 3 el. fl. spor: Kr. 11.400

Kontakt os venligst for pris til ungdomsskoler, andre skoler og institutioner samt kommuner.

PROJEKTBASERET LÆRING

PROJEKTBASERET LÆRING

Med projektbaseret læring (PBL) lærer eleverne ved at arbejde aktivt med virkelige og meningsfulde projekter.

Med abonnementet har skolen bl.a. adgang til 

 • Roadmap over MiLife PBL-model.
 • Samtlige materialer til alle faserne i et projektbaseret læringsforløb – både til eleverne og til lærerne:

1. Opstart
2. Planlægning 
3. Gennemførsel
4. Afslutning

 • Rubrics til læringsmål og evaluering
 • Lærerens planlægningsværktøjer

 • Projektledermanual til lærere
 • Aktiviteter til projektledelse for elever
 • Feedback skabeloner og metoder
 • Ekstra projektressourcer
 • FUTE Future Teaching Metodekort (metoder til designtænkning og co-creation)
 

Årlig pris 
Skoler med 1-2 spor: Kr. 7.900  
Skoler med 3 el. fl. spor: Kr. 11.400

Kontakt os venligst for pris til ungdomsskoler, andre skoler og institutioner samt kommuner. 

KARRIERELÆRING
DIT ROADMAP – karrierelæring

Karrierelæring skaber nye pejlemærker for de unge. For at at træffe  uddannelses- og karrierevalg er for de fleste unge forbundet med stor tvivl og usikkerhed.  Retningen er uklar, værdierne er ukendte, og så bliver andres meninger og holdninger let styrende for valget. 

DIT ROADMAP er et unikt koncept for unge uddannelserne, UU vejledere, den ­kommunale ungeindsats m.fl.

Med dette abonnement har I adgang til de mest nytænkende og strukturede  undervisnings-materialer i  karrierelæring for unge.

Karrierelæringsprocessen med DIT ROADMAP foregår i fire faser:

1. fase: KEND DIG SELV
2. fase: UNDERSØG MULIGHEDERNE
3. fase: FOKUSER PÅ DINE MÅL
4. fase: FÅ DET TIL AT SKE

Hver fase er delt ind i en række opgaver og delprocesser, som eleverne arbejder med, og som fører dem frem til en endelig målbeskrivelse og handlingsplaner.

Dertil  65 tips og råd til at blive eksamens- og præstationsparat.

Årlig pris
Skoler med 1-2 spor: Kr. 7.900  
Skoler med 3 el. fl. spor: Kr. 11.400

Kontakt os venligst for pris til ungdomsskoler, andre skoler og institutioner samt kommuner.


Har I spørgsmål eller brug for hjælp?

Har I spørgsmål til abonnementerne eller er i tvivl om, hvad der er relevant for jeres skole? Så book et uforpligtende opkald fra os. Vi  hjælper meget gerne med at afklare behov og løsninger.  

Tak for din tilmelding.

Du modtager om et øjeblik en e-mail med et link, hvor du bekræfter tilmeldingen.

Med venlig hilsen
MiLife