fbpx
Søg
Close this search box.

SHOPMENU

KURSUS

HVEM ER JEG – Kursus i socio-emotionel kompetenceudvikling i indskolingen

HVEM ER JEG er et intensivt og aktivt to-dages pædagogisk-psykologisk kursus i personlig og social kompetenceudvikling, hvor du dels selv lærer at arbejde med de mange forskellige temaer i HVEM ER JEG og dels lærer pædagogikken, psykologien og didaktikken i MiLife. Kurset og materialerne er målrettet indskolingseleverne, og du og skolen kan fortsætte og bygge ovenpå kompetencerne, når eleverne kommer på mellemtrinnet med HER ER JEG.

Formålet med kurset er dels at lære, hvordan du kan undervise i socio-emotionelle kompetencer i indskolingen og dels at give dig fortrolighed med materialerne.  Alle undervisningsmaterialerne findes  på den digitale læringsplatform, og de er delt op i meget overskuelige og tydelige mapper, hvor du let kan orientere dig. Du får desuden præsenteret forskellige eksempler på trivselsforløb, som du bagefter kan anvende til at undervise i.

Eksempler på temaerne i HVEM ER JEG:
 • Mig og min familie
 • Vi er alle forskellige
 • Mine vaner og mit mindset
 • Mine karakterstyrker
 • Min kommunikation og mit kropssprog
 • Mine følelser
 • Min konflikthåndtering
 • Mine relationer og venner

Undervisningsmaterialerne består af tegninger, spil, kort, bingo, ting der skal klippes ud, tegnes og males på, tales om og leges med. Materialerne er lækre og sjove for børnene at lege med og samtidig har du som lærer og pædagog nogle fremragende materialer til at igangsætte dialoger med og mellem børnene, der er med til at fremme deres trivsel og fællesskab.

På HVEM ER JEG kurset opnår deltagerne blandt andet:  

 • Et samlet overblik over alle materialerne og aktiviteterne i HVEM ER JEG.
 • At kunne arbejde med og formidle temaerne i HVEM ER JEG.
 • At træne anvendelsen af MiLife aktiviteterne for at skabe involvering, engagement og læring.
 • Konkrete værktøjer og metoder til at øge den enkelte elevs trivsel, men også samarbejdet i klassen.
 • At lære pædagogikken og psykologien i MiLife at kende – herunder den didaktiske procesmodel 4MAT som den pædagogiske, rammesættende metode til at tilrettelægge MiLife forløb for egne elever.
 • En væsentligt kompetenceløft som underviser for eleverne i indskolingen.
 • Forstå sig selv og sin egen identitet og faglige rolle i et nyt perspektiv, der bidrager positivt til de små elevers socio-emotionelle udvikling.
 • Udvikle netværket med andre MiLife undervisere.

Kurset varer to dage, og på kurset præsenteres du for alle temaerne med aktiviteter og opgaver.

Alle materialer ligger i et digitalt format på MiLifes læringsplatform. Under kurset har deltagerne adgang til materialerne. Derefter kan de bruges gennem tilkøb af abonnementet.

Undervisningsformen er meget faciliterende, inddragende og engagerende. Formidlingen veksler mellem korte teoretiske oplæg, masser af opgaver og aktiviteter og refleksion for at fremme overførelsen fra kurset til din egen praksis med eleverne.

Odense | den 28.-29. februar 2024

Dato: 
Den 28.-29. februar 2024

Antal kursusdage: 
2 dage / 1 modul

Kursussted:
Odense. Sted følger.

 

I forbindelse med åbne kurser
For åbne kurser og uddannelser debiteres en fast deltagerpris, som kurset er annonceret til. Normalt omfatter denne fuld forplejning samt deltagermaterialer, mens evt. overnatning er på deltagerens egen regning. Betalt gebyr er en forudsætning for deltagelse.

Kursusdeltagere, der aflyser eller flytter
Såfremt en kursusdeltager aflyser sin deltagelse inden 4 uger fra det annoncerede afholdelsestids-punkt, sker dette vederlagsfrit. Herefter betales 50 % af kursushonoraret. Det er dog muligt at sende en kollega i stedet. En kursusdeltager kan flytte sin deltagelse til et senere kursus frem til afholdelsestids-punktet. Der vil dog blive sendt en ny faktura på forplejningen i forbindelse med det nye kursus. Såfremt deltageren ikke benytter sig af et andet kursustilbud inden for et år, forfalder retten til at deltage, og gebyret betales ikke tilbage. Såvel aflysning som flytning skal ske skriftligt.

I forbindelse med interne kurser og konsulentydelser
Afregning foretages inden afholdelse af det pågældende kursus eller konsulentydelser med otte dage netto som betalingsbetingelser med mindre andet aftales med den enkelte kunde.

Kundens flytning eller aflysning
Hvis flytning af et internt kursus eller konsulentydelse sker inden 4 uger fra det aftalte afholdelses-tidspunkt, sker dette vederlagsfrit. Herefter betales 50 % af gennemførselshonoraret, og de resterende 50 % efter den aktuelle gennemførelse. Ved aflysning sker inden 4 uger fra det aftalte afholdelses-tidspunkt, sker dette vederlagsfrit. Herefter betales 100 % af gennemførselshonoraret. Såvel aflysning som flytning skal ske skriftligt.

Rejseomkostninger
Almindelige og forventelige udgifter i forbindelse med udførelse af interne kurser og konsulentarbejdet (herunder ophold og forplejning), viderefaktureres kunden. Kørsel og transportudgifter (bro/færge) i forbindelse med møder og kurser beregnes altid fra MiLifes kontor i København. Taksten er kr. 5,40 pr. km.

Køb af abonnement
Abonnementer er forudbetalt og løber i et år fra købsdato og fortsætter automatisk, med mindre kunden opsiger dette en måned før udløbsdatoen. Der fremsendes tredive dage før udløb en mail for at minde om forlængelsen. Det er abonnentens ansvar at opsige abonnementet, hvis det ikke ønskes længere.

Etik, fortrolighed og adfærd
Vi følger de retningslinjer, som brancheforeningen Managementrådgiverne under Dansk Industri har udviklet.

Bankforbindelser
Sparekassen Vendsyssel
Konto 9070 0001505459

KURSUS

HVEM ER JEG – Kursus i socio-emotionel kompetenceudvikling i indskolingen

Kursuspris

DKK 2.850,00 ekskl. moms
DKK 3.562,50 inkl. moms

Varenummer: 3230

HVEM ER JEG er et intensivt og aktivt to-dages pædagogisk-psykologisk kursus i personlig og social kompetenceudvikling, hvor du dels selv lærer at arbejde med de mange forskellige temaer i HVEM ER JEG og dels lærer pædagogikken, psykologien og didaktikken i MiLife. Kurset og materialerne er målrettet indskolingseleverne, og du og skolen kan fortsætte og bygge ovenpå kompetencerne, når eleverne kommer på mellemtrinnet med HER ER JEG.

Formålet med kurset er dels at lære, hvordan du kan undervise i socio-emotionelle kompetencer i indskolingen og dels at give dig fortrolighed med materialerne.  Alle undervisningsmaterialerne findes  på den digitale læringsplatform, og de er delt op i meget overskuelige og tydelige mapper, hvor du let kan orientere dig. Du får desuden præsenteret forskellige eksempler på trivselsforløb, som du bagefter kan anvende til at undervise i.

Eksempler på temaerne i HVEM ER JEG:
 • Mig og min familie
 • Vi er alle forskellige
 • Mine vaner og mit mindset
 • Mine karakterstyrker
 • Min kommunikation og mit kropssprog
 • Mine følelser
 • Min konflikthåndtering
 • Mine relationer og venner

Undervisningsmaterialerne består af tegninger, spil, kort, bingo, ting der skal klippes ud, tegnes og males på, tales om og leges med. Materialerne er lækre og sjove for børnene at lege med og samtidig har du som lærer og pædagog nogle fremragende materialer til at igangsætte dialoger med og mellem børnene, der er med til at fremme deres trivsel og fællesskab.

På HVEM ER JEG kurset opnår deltagerne blandt andet:  

 • Et samlet overblik over alle materialerne og aktiviteterne i HVEM ER JEG.
 • At kunne arbejde med og formidle temaerne i HVEM ER JEG.
 • At træne anvendelsen af MiLife aktiviteterne for at skabe involvering, engagement og læring.
 • Konkrete værktøjer og metoder til at øge den enkelte elevs trivsel, men også samarbejdet i klassen.
 • At lære pædagogikken og psykologien i MiLife at kende – herunder den didaktiske procesmodel 4MAT som den pædagogiske, rammesættende metode til at tilrettelægge MiLife forløb for egne elever.
 • En væsentligt kompetenceløft som underviser for eleverne i indskolingen.
 • Forstå sig selv og sin egen identitet og faglige rolle i et nyt perspektiv, der bidrager positivt til de små elevers socio-emotionelle udvikling.
 • Udvikle netværket med andre MiLife undervisere.

Kurset varer to dage, og på kurset præsenteres du for alle temaerne med aktiviteter og opgaver.

Alle materialer ligger i et digitalt format på MiLifes læringsplatform. Under kurset har deltagerne adgang til materialerne. Derefter kan de bruges gennem tilkøb af abonnementet.

Undervisningsformen er meget faciliterende, inddragende og engagerende. Formidlingen veksler mellem korte teoretiske oplæg, masser af opgaver og aktiviteter og refleksion for at fremme overførelsen fra kurset til din egen praksis med eleverne.

Praktiske oplysninger

Kursuslængde

Kurset holdes over to sammenhængende dage.

Undervisningstid

Dagsundervisning kl. 08.30-16.00 hver dag.

Målgruppe

Lærere, pædagoger, trivselsvejledere og AKT, der vil kunne undervise og facilitere elevernes socio-emotionelle udvikling i indskolingen og for elever på mellemtrinnet med særlige behov.

Kursus­materialer

Undervisningsmaterialerne ligger på den digitale læringsplatform. Derudover vil du modtage alle relevante undervisningsmaterialer på kurset.

Kursusbevis
Der udleveres et kursusbevis efter gennemført forløb.

Forplejning

Prisen inkluderer fuld forplejning med morgenmad, formiddagskaffe, frokost med vand, eftermiddagskaffe med kage begge dage.

Antal deltagere

Kurset gennemføres ved minimum 5 deltagere

Odense | den 28.-29. februar 2024

Dato: 
Den 28.-29. februar 2024

Antal kursusdage: 
2 dage / 1 modul

Kursussted:
Odense. Sted følger.

 

I forbindelse med åbne kurser
For åbne kurser og uddannelser debiteres en fast deltagerpris, som kurset er annonceret til. Normalt omfatter denne fuld forplejning samt deltagermaterialer, mens evt. overnatning er på deltagerens egen regning. Betalt gebyr er en forudsætning for deltagelse.

Kursusdeltagere, der aflyser eller flytter
Såfremt en kursusdeltager aflyser sin deltagelse inden 4 uger fra det annoncerede afholdelsestids-punkt, sker dette vederlagsfrit. Herefter betales 50 % af kursushonoraret. Det er dog muligt at sende en kollega i stedet. En kursusdeltager kan flytte sin deltagelse til et senere kursus frem til afholdelsestids-punktet. Der vil dog blive sendt en ny faktura på forplejningen i forbindelse med det nye kursus. Såfremt deltageren ikke benytter sig af et andet kursustilbud inden for et år, forfalder retten til at deltage, og gebyret betales ikke tilbage. Såvel aflysning som flytning skal ske skriftligt.

I forbindelse med interne kurser og konsulentydelser
Afregning foretages inden afholdelse af det pågældende kursus eller konsulentydelser med otte dage netto som betalingsbetingelser med mindre andet aftales med den enkelte kunde.

Kundens flytning eller aflysning
Hvis flytning af et internt kursus eller konsulentydelse sker inden 4 uger fra det aftalte afholdelses-tidspunkt, sker dette vederlagsfrit. Herefter betales 50 % af gennemførselshonoraret, og de resterende 50 % efter den aktuelle gennemførelse. Ved aflysning sker inden 4 uger fra det aftalte afholdelses-tidspunkt, sker dette vederlagsfrit. Herefter betales 100 % af gennemførselshonoraret. Såvel aflysning som flytning skal ske skriftligt.

Rejseomkostninger
Almindelige og forventelige udgifter i forbindelse med udførelse af interne kurser og konsulentarbejdet (herunder ophold og forplejning), viderefaktureres kunden. Kørsel og transportudgifter (bro/færge) i forbindelse med møder og kurser beregnes altid fra MiLifes kontor i København. Taksten er kr. 5,40 pr. km.

Køb af abonnement
Abonnementer er forudbetalt og løber i et år fra købsdato og fortsætter automatisk, med mindre kunden opsiger dette en måned før udløbsdatoen. Der fremsendes tredive dage før udløb en mail for at minde om forlængelsen. Det er abonnentens ansvar at opsige abonnementet, hvis det ikke ønskes længere.

Etik, fortrolighed og adfærd
Vi følger de retningslinjer, som brancheforeningen Managementrådgiverne under Dansk Industri har udviklet.

Bankforbindelser
Sparekassen Vendsyssel
Konto 9070 0001505459

undervisere
Vagn Strand­gaard

Vagn er uddannet i bank, skolelærer og psykolog. Han har arbejdet som ledelses- og organisations­udviklings­konsulent i mange år og udviklet og udgivet en lang række bøger og koncepter til brug i erhvervslivet. Siden midt-firserne har han været selvstændig konsulent og ansvarlig for gennemgribende transformationsprocesser i store organisationer i Danmark og i udlandet. Vagn igangsatte MiLife som en realisering af en gammel vision om, at alle børn og unge skal lære socio-emotionelle færdigheder, og han er medforfatter af og underviser i alle koncepterne i MiLife.

Lotte Møller Søren­sen

Lotte er uddannet cand.mag. ved Københavns Universitet, og har som ledelses- og organisations­udviklings­konsulent undervist og faciliteret tusindvis af mennesker i kommunikation, personlig udvikling, strategi og ledelse mv. – og før det i sprog – siden hun var 19 år. Hun har løbende gennemført internationale kurser indenfor coaching, kommunikation og er bl.a. NLP Trainer og internationalt certificeret facilitator. Hun har været selvstændig og leder i adskillige år, og hendes faglige bredde og erfaringer gør hende til en kompetent formidler. Lotte er også medforfatter af og underviser i alle koncepterne i MiLife.

Anbefalinger fra tidligere kursister

Som ganske ny i MILIFE og nylig deltager i kurset "Kend dig selv" er jeg stadig helt fyldt op af nysgerrighed, inspiration og nye tanker om de ting, jeg jo egentlig har arbejdet med de seneste 11 år som skolelærer. Alene det at lære 4MAT at kende har markant ændret min måde at forberede min undervisning på, ligesom jeg efter kurset er begyndt at være mig langt mere bevidst om, hvornår jeg underviser og hvornår jeg faciliterer - hvilket jeg er begyndt at gøre langt størstedelen af tiden. På min skole kommer vi til helt konkret at arbejde med Milife som et valgfag i næste skoleår. Vi er meget spændte på, hvordan det vil blive modtaget af de unge mennesker, og har allerede mærket interesse for faget ved de info-møder vi har holdt med potentielle kommende elever og forældre. Personligt har det været - og er det stadigvæk - en ret vild udvikling, der er blevet sparket i gang på kursusdagene med Vagn og Lotte. Der er godt nok mange ting, som jeg ville ønske, jeg havde været bevidst om for mange år siden.
Astrid Porsmose-Overgaard
UngOdense
MILIFE-uddannelsen har givet mig nogle brugbare værktøjer- både på det faglige og personlige plan. Jeg er blevet mere skarp på at facilitere processer, der både er meningsskabende, udfordrende og udviklende for unge og voksne. Samtidig har mit eget arbejde med MILIFE-materialerne skærpet min opmærksomhed ift., hvor jeg selv har blinde vinkler og udviklingspotentiale. MILIFE uddannelsen er en god blanding af teori og praksis og bærer præg af undervisernes engagement, professionalisme og store viden inden for området.
Tina Rahbæk Andersen
Esbjerg Ungdomsskole
Tak for et super godt kursus. Jeg fik nogle konkrete forslag til mere motiverende undervisning, og allerede om fredagen brugte jeg noget af dét undervisningsforløb, jeg havde været med til at udarbejde. Jeg vil også sige tak for, at I sendte det materiale, jeg efterspurgte så hurtigt.
Astrid Scheel Meyer
Tingløkkeskolen, Odense
Jeg lærte personligt nogle teknikker og redskaber til at få eleverne i gang med at lære sig selv bedre at kende. Herudover fik jeg nogle gode redskaber og et godt overblik hvordan elever kan arbejde med deres personlige og sociale kompetencer.
Lars Barslund Knudsen
Varde
Jeg har været så glad for at være på forløbet – dejlige mennesker og fantastiske lærere. Man kan kun blive inspireret til at yde sit ypperste. For mig var det en øjenåbner i forhold til mange ting – både fagligt og personligt. Jeg er allerede i gang med at forhandle om at komme på ”Dig og de andre” 😊
Lykke Yelva Rottevig Møller
Skive

Få svar på dit spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os via formularen eller ringe til os på telefon 5852 1600.
Vi vil besvare dine spørgsmål hurtigst muligt.

Tak for din tilmelding.

Du modtager om et øjeblik en e-mail med et link, hvor du bekræfter tilmeldingen.

Med venlig hilsen
MiLife