fbpx
Søg
Close this search box.
Søg
Alfred-Adler

Adler, Alfred

1964
Self-esteem
Kilder:

Adler, A. (1912) The Neurotic Character.
Adler, A. (1927) The Practice and Theory of Individual Psychology.
Adler A. (1927) Understanding Human Nature.

“Mod er ikke en evne, som man enten ejer eller mangler. Mod er villigheden til at engagere sig i en risikabel adfærd, uanset om konsekvenserne er ukendte eller måske negative. Vi kan handle modigt, hvis vi er villige til at turde. Da livet ikke giver mange garantier, kræver livet altid risikovillighed.”

Adler adskilte sig fra datidens dominerende Freudianske tænkning, der fokuserede på ubevidste drifter og den enkeltes tidligere oplevelser. Adler var den første psykoanalytiker til at udvide psykologiske teorier til også at omfatte nutidige og bevidste kræfters (holdningers) indflydelse og at samfundets sociale normer og miljøet også havde betydning for personens psyke.

Adler var særligt interesseret i begrebet underlegenhed og de positive og negative virkninger på selvværdet.

Adler hævdede at følelsen af underlegenhed er en alment gældende menneskelig oplevelse, som har rod i barndommen. Børn føler sig naturligt underlegne, fordi de er omgivet af stærkere og mere magtfulde mennesker med større evner. Et barn forsøger at efterligne og opnå de samme færdigheder som dem der ældre end dem selv og de er motiverede af kræfterne omkring dem, der driver dem mod sin egen udvikling og resultater. Adler slog fast at om underlegenhedsfølelen bidrog til øget selvtillid eller ej, var betinget af, hvordan personen så på sig selv – selvværdet.

  • Børn og voksne med en sund og afbalanceret personlighed opnår selvtillid, hver gang de bliver klar over, at de evner at opnå de eksterne mål. Følelsen af underlegenhed fortager sig indtil næste gang en udfordring viser sig og bliver overvundet; denne proces af psykisk vækst fortsætter.
  • En person med mere generelle følelser af underlegenhed, som fører til en ubalanceret personlighed og som Adler kaldte ”Mindreværdskompleks”, hvor følelsen af underlegenhed aldrig forsvinder.
  • Adler genkendte også den lige så ubalancerede personlighed med Overlegenheds komplekset, der viser sig som en konstant stræben efter mål. Når disse mål er nået, så bidrager de ikke til en følelse af selv tillid, men får personen til at søge yderligere ekstern anerkendelse og resultater.

En samlende gengivelse af Adlers teori kan ses nederst.

“Du kan blive helbredt for depression, hvis du som det første om morgenen indleder dagen med at tænke på, hvordan du vil bringe ægte glæde til et andet menneske.”

I MiLife Læringsrummet

  • Accepter at selvværdet er betinget af, holdningen til os selv og vores evne til at løse opgaverne.
  • Tilpas materialet så det er muligt at opnå et godt resultat for alle.
  • Husk at fejre succeserne.
“At overvinde problemer fører til mod, selvrespekt og selvindsigt.”
“Følg dit hjerte, men husk at tage hjernen med dig.”
“Hvad er mod? Mod er viljen til at risikere nederlag … Der er kun én fare, jeg finder i livet, og det er faktisk en reel fare. Du kan tage for mange forholdsregler.”
“Det er altid lettere at kæmpe for sine principper end at leve op til dem.”
“Det er meget tydeligt, at vi ikke påvirkes af “fakta”, men af vores tolkning af fakta.”
“En lærers vigtigste opgave – man kunne måske sige hans hellige pligt – er at sørge for, at intet barn mister modet i skolen, og at et barn, der allerede er modløst, når det begynder i skolen, genvinder sin selvtillid gennem sin skole og sin lærer. Dette går hånd i hånd med lærerens kald, for uddannelse er kun mulig med børn, der ser på fremtiden med håb og glæde.”
“Kloge mennesker beundres, rige mennesker misundes, magtfulde mennesker frygtes; men kun mennesker med integritet har man tillid til.”
“Hvad er det første, du gør, når du lærer at svømme? Du laver fejl, ikke? Og hvad sker der så? Du laver flere fejl, og når du har begået alle de fejl, du muligvis kan uden at drukne – og nogle af dem mange gange – hvad kan du så? Du kan svømme? Tja – livet er som at lære at svømme! Vær ikke bange for at begå fejl, for der er ingen anden måde at lære at leve på!”
“De eneste normale mennesker er dem, du ikke kender så godt.”
“Betydningen bestemmes ikke af situationen, men vi bestemmer selv, hvilken betydning vi tillægger situationen, og når vi bruger specifikke erfaringer som grundlag for vores fremtidige liv, er vi næsten sikre på i nogen grad at blive vildledt.”
“Det er velkendt, at de, der ikke har tillid til sig selv, aldrig har tillid til andre.”
Søg
Alle teoretikere i alfabetisk ­rækkefølge

Tak for din tilmelding.

Du modtager om et øjeblik en e-mail med et link, hvor du bekræfter tilmeldingen.

Med venlig hilsen
MiLife